Vikten av att ha jämställdhet på agendan

Måste vi verkligen jobba med jämställdhet? Sverige är ändå ett av världens mest jämställda länder. Och vad kan vi som konsultbolag egentligen göra? Vi är i händerna på våra kunder och det viktigaste för dem är vår kompetens, inte huruvida vi har en bra fördelning av män och kvinnor eller ej.

Hur ofta har vi alla antingen sagt eller hört argument som dessa? Jag har i alla fall hört det många gånger, framför allt den första meningen. Det må stämma att Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men betyder det att vi är klara med vårt jämställdhetsarbete? Att vi ska sluta förbättra oss, sluta sträva mot att bli ännu bättre? 

Svaret är nej. Nej, vi är inte klara. Nej, vi ska inte sluta förbättra oss. Istället borde det vara en självklarhet att alltid sträva efter förbättring och utveckling! Detta gäller Sverige som land i stort, men även enskilda bolag och branscher. Vi kan alla bli bättre. 

För snart åtta år sedan började jag som nyexaminerad ingenjör jobba på Together Tech. Omgående kände jag att detta var ett bolag som bryr sig om sina medarbetare och har en positiv företagskultur. Med värdegrunden – Glädje, Omtanke, Strävan – och med fokus på en bättre värld var det naturligt att visa varandra respekt samt fokusera på medmänsklighet och hållbarhet. Men vi hade ingen uttalad strategi eller aktivt arbete för just jämställdhet. 

Jämställdhet riskerar att inte prioriteras

Min känsla är att detta är vanligt bland många bolag i Sverige idag. De flesta är väldigt måna om sin personal och gör mycket rätt vad gäller jämställdhet, utan att ha det specifikt i sina processer eller aktivt jobba för det. Däremot kan det ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv tyvärr bli ett problem.

Att inte ha processer som uttalat säkerställer att bolaget rekryterar, befordrar, kommunicerar och på annat vis agerar med tanke på jämställdhet gör verksamheten känslig för förändringar. Vad händer vid exempelvis plötsliga omorganisationer, uppköp eller andra stora organisatoriska förändringar? Då riskerar jämställdhet att inte prioriteras på grund av allt annat som måste hanteras. 

Gemensam kunskapsbas

Med detta i åtanke påbörjade vi i början av 2020 arbetet med att se över hur vi själva jobbar med frågan och hur vi kan förbättra oss. Jag som under hela mitt vuxna liv brunnit för jämställdhet fick möjligheten att anta rollen som Head of Diversity & Equality, med uppdraget att se över bolaget med avseende på just jämställdhet, jämlikhet och inkludering. Vilken dröm! 

Tillsammans med alla mina engagerade kollegor har vi under dessa dryga två år utvecklat och infört nya policys, processer och arbetssätt för att säkerställa jämställdhet och jämlikhet. Vi startade arbetet med att göra en intern undersökning i bolagets ledning och stab om vad vi egentligen tyckte och tänkte om jämställdhet samt vilka utmaningar vi såg. Med det som underlag kom vi fram till flera olika utvecklingsområden och åtgärder vi ville jobba vidare med. Viktigast av allt var insikten att för att kunna jobba effektivt med jämställdhet och jämlikhet behöver vi stå på en gemensam kunskapsbas. 

Om kunskapsnivån inom jämställdhet och jämlikhet skiljer sig stort mellan medarbetarna på ett bolag är det väldigt svårt att driva arbetet framåt. Dialogerna blir mindre konstruktiva och lösningsorienterade. Istället hamnar fokus på varför vi ska jobba med jämställdhet, inte hur vi ska göra det. I och med denna insikt kommer vi satsa på utbildning, kunskapshöjande workshops och praktiska övningar för alla i bolaget, med start i ledningen. Utöver det har vi även infört nya policys, processer och arbetssätt för att bli mer inkluderande och jämställda. 

Krav på jämställda interna grupperingar och rekrytering ur ett jämställdhets perspektiv

Enligt Jämställdhetsmyndigheten definieras jämställdhet som att andelen män respektive kvinnor i en grupp faller inom 40/60 procent eller jämnare. Idag har Together Tech 36 procent kvinnor inom bolaget, med 50 procent kvinnor i ledande position och en kvinnlig vd. Men vi satsar på att vara minst 40 procent kvinnor i bolaget under slutet av 2023. Detta gör vi genom att ställa krav på oss själva att alla interna grupperingar måste vara jämställda. Oavsett om det handlar om våra olika enheter eller operativa och strategiska arbetsgrupper. Minst en gång om året ser vi över fördelningen i grupperna och de som inte uppnår jämställdhet måste ge en förklaring till varför de inte gör det, samt göra en handlingsplan som sedan behöver följas upp.

Ett av de områden som kommit upp i dessa handlingsplaner är svårigheten att rekrytera kvinnliga ingenjörer, helt enkelt på grund av att vi är färre. Enligt en artikel från Sveriges Ingenjörers medlemstidning Ingenjören uppgår andelen examinerade kvinnor till totalt 35 procent av alla examinerade ingenjörer. Men det ser betydligt värre ut inom vissa specifika utbildningar. Elektroteknik har till exempel endast 12 procent examinerade kvinnor och datateknik endast 11 procent. Elektronik och data råkar vara två av Together Tech’s huvudområden, vilket såklart gör det till lite av en utmaning att lyckas uppnå 40 procent kvinnor inom dessa enheter. Men att något är svårt betyder inte att det är omöjligt. Vi gör vad vi kan för att bli ett företag som dessa 12 respektive 11 procent vill jobba hos.

Genom att alltid ha jämställdhet i åtanke vid rekrytering, anpassa språkval i annonserna, fundera över var vi publicerar dem och hur vi letar kandidater ökar vi chanserna att få fler kvinnliga sökanden. Vi är också noga med att leva efter vår kultur och våra värdeord för att skapa en så inkluderande organisation som möjligt, för att få våra medarbetare att välja oss och stanna kvar.

Vi gör med andra ord mycket redan. Men vi har en hel del kvar och jag vill på inget vis påstå att vi är färdiglärda. Vi kan alltid bli bättre och göra mer. Men jag kan stolt säga att vi kommit en bra bit på vägen och att vi verkligen tar frågan på allvar.

Samarbeta för ökad jämställdhet

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Jobbar ni inte alls med jämställdhet på ert bolag idag? Misströsta ej. Ta ett steg i taget och börja där det känns lättast (de mest lättpoppade popcornen så att säga). För att jobba med jämställdhet på en samhällsnivå behöver vi alla hjälpas åt. Var därför inte heller rädda för att sträcka ut handen, be om hjälp och samarbeta med andra. 

Lycka till!

Varje år släpper Cinode en rapport som granskar bolagens könsfördelning på bolag samt styrelsenivå. Vill du få en notis när vi släpper årets jämställdhetsrapport?

Gästbloggare - Annika Von Hofsten, TogetherTech

Gästbloggare - Annika Von Hofsten, TogetherTech

Annika von Hofsten är Business Unit Manager samt Head of Equality & Diversity på Together Tech – ett Teknik- och IT-konsultbolag som utvecklar produkter för en bättre värld. Annika har en bakgrund som högskoleingenjör inom industriell ekonomi och har tidigare jobbat med projektledning, försäljning, affärsutveckling och ledarskap. Jämställdhet är en passion för henne både professionellt och privat där hon brinner extra mycket för att stärka kvinnors position och möjligheter inom STEM-yrken.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg