Replik: Nyckelfärdiga lösningar

Okt 26 2016 · Entreprenörskap, Konsult

Skrivet av: Thomas Skott

Jag plockar med varm hand upp handsken från Anders Barnås inlägg om nyckelfärdiga system. Som enda leverantör inom Sverige av Nyckelfärdiga Digitala Lösningar® vill jag förmedla våra erfarenheter av detta.

Det kunder vill ha

Fördelarna är uppenbara ur kundens perspektiv, de får ett bekymmersfritt helhetsengagemang. De flesta kunder brukar ofta tycka att ”IT ska bara fungera”. Vad är då bättre än att få leveransen nyckelfärdig?

Alla som arbetat med försäljning vet att den avgörande frågan från kunden alltid kommer, nämligen ”vad kostar det?”. Det svar kunden vill ha är inte något i stil med ”vi använder det effektivaste arbetssättet” eller ”något mellan 5 och 15 miljoner”. Nej, kunden vill nästan alltid ha ett fastpris där det tydligt framgår vad som ingår i det fasta priset.

Om fastpris och ett tydligt resultat är det kunden önskar, varför motarbeta det? Gå kunden tillmötes och bygg en leveransorganisation som möter upp efterfrågan istället.

Leveransorganisation

För att leverera Nyckelfärdiga Digitala Lösningar®, särskilt om det är till fastpris, krävs en leveransorganisation där utfallet är förutsägbart.

Det första vi på Regent började med när vi skapade vår leveransorganisation var att titta på det operativa. Det blev snabbt mycket detaljer kring specifika verktyg eller om Scrum var bättre än Kanban. Men ganska snart insåg vi att det inte är där de stora problemen ligger.

För än så länge har jag inte varit med om ett projekt som kraschat för att det implementerats i Java istället för .Net, eller vice versa. Däremot har jag flertalet gånger varit med om att det har kraschat på grund av bristande kommunikation, eller för att mindre sakkunniga projektledare och chefer toppstyrt detaljer de borde hålla sig borta från.

Detta är tecken på bristande tillit och samarbete. Brister som skapar en osund företagskultur. Vi pratar värderingar! Alltså, för att bygga en leveransorganisation måste ni börja från grunden. Få medarbetare att bygga broar, skapa en kultur där alla vågar säga vad de tycker och tänker.

Nästa steg är att titta på principer. Precis som Toyota, Scania eller vilken annan industri som helst är det viktigt att ha några grundläggande principer att förhålla sig till. Industriföretag känner till det här sedan länge eftersom de har ett tydligare fokus på att leverera. Inom IT är dessa principer obefintliga, för vi ser oss inte som leveransföretag.

Först när värderingar och principer finns på plats går det att titta på själva metoden: hur organisationen ska leverera. För Regent består metoden av några checklistor. Det finns saker som måste stämmas av så att leveranserna hålls enhetliga. Utan att kväva teamens kreativitet måste det ändå finnas teknikdirektiv, standarder kring drift, kvalitetssäkrad arkitektur, avstämd informationsmodell och sund metodik.

Den sista delen av Regents leveransmodell, som är det första vi tittar på i våra åtaganden, är vilket värde kunden önskar uppnå. Detta är något som definieras och klistras upp i projektrummet.

Dessa fyra delar (värderingar, principer, metod och värde) är leveransmodellen, det vi internt kallar Regentmodellen. Den sista pusselbiten för att säkerställa att detta efterlevs i praktiken är en kvalitetsfunktion, Quality Assurance. Det är en avstämning på veckobasis inom våra åtaganden att teamen mår bra och att processerna följs.

Slutord

Att leverera Nyckelfärdiga Digitala Lösningar® är inte bara lönsamt. Det ger en stolthet att leverera något kunderna vill ha, något som gör det roligt att gå till jobbet. Hela bolaget får ett existensberättigande som attraherar medarbetare och därmed underlättar vid rekrytering.

Den enda svårigheten jag ser för andra är att ni måste våga satsa 100 procent på den här typen av affärer. Att stå med ena benet i resurskonsulting och andra benet i nyckelfärdiga lösningar fungerar inte. Det är två helt olika affärer som kräver olika organisationer.

Så ta steget och lämna tryggheten, gå över till nyckelfärdiga lösningar och upplev hur mycket bättre det blir.

Regent har inte ringt, mailat eller på annat sätt arbetat aktivt med försäljning. Ändå har vi gått från 0 kr till 32 miljoner i omsättning på två år. Det om något borde säga att kunder vill ha Nyckelfärdiga Digitala Lösningar®.

Gästbloggare - Thomas Skott, Regent

Thomas Skott är VD på Regent där han arbetar med att förverkliga bolagets vision, IT som det borde vara. Denna vision innefattar dels att leverera effektiva utvecklingsteam till kunder, men minst lika viktigt är medarbetarna i teamen. Att de blir sedda och hörda samt får de förutsättningar de behöver för att leverera, ha roligt och må bra. Thomas brukar säga att Regent måste vara så bra att han själv hade valt Regent som förstahandsval om han hade gått tillbaka till konsultrollen. Kontakta gärna Thomas genom thomas.skott@regent.se om du vill höra mer.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg