Kvinnor – dags att äga!

maj 13 2020 · Entreprenörskap, Konsult

Skrivet av: Monica Granberg

“It is our choices, Harry, that show what we truly are, far more than our abilities,” säger Albus Dumbledore i Harry Potter and the Chamber of Secrets. Jag har flera gånger de senaste åren hört erfarna och kompetenta kvinnor i konsultbranschen uttrycka osäkerhet kring sin förmåga att starta och driva eget bolag, som om det vore en alldeles unik talang.

I första hand är det ett val och dessutom relativt enkelt att starta ett konsultbolag. Min förhoppning är att fler kvinnor ska välja entreprenörskapet. För vi behöver bli fler!

Ägandet är ojämnt fördelat

I rapporten ”Varför äger män och kvinnor inte lika mycket än?” (publicerad i mars 2019) har tankesmedjan Ownershift, sammanställt publika data över ägande. I rapporten framgår att:

  • Män äger ungefär dubbelt så mycket som kvinnor när det kommer till exempelvis mark, skog, patent, aktier och sparande.
  • Av Sveriges 369 000 företagare är endast 30 procent kvinnor.  
  • Enbart 14 procent av alla fastigheter och 15 procent av all mark helägs av kvinnor.

Ett år senare är läget i princip oförändrat. Enligt Ownershift har kvinnor som entreprenörer och kvinnor som deltar på aktiemarknaden färre förebilder som är just kvinnor. De saknar i större utsträckning personer i sitt sociala nätverk som besitter rätt kunskap, kontakter och information för att hitta rätt i entreprenörsdjungeln. Detta stämmer med uppgiften att endast 1 procent av riskkapitalet gick till kvinnliga entreprenörer under 2018 enligt DI Digital.

Min erfarenhet är att ägandet i konsultbolag också är snedfördelat. Den goda nyheten är att det går att åtgärda. Jag är övertygad om att när fler kvinnor väljer att bli ägare så kommer det att föda fram fler kvinnliga företagare. Det i sin tur kommer att skapa positiva spiraler av förebilder och starka nätverk.

Förebilder är viktigt

2004 startade jag tillsammans med tre kvinnor och två män, Structor Miljöbyrån i Stockholm. Vi var då de första kvinnorna, vid sidan av en kvinna i Eskilstuna, som grundat ett bolag inom Structor. Jag har fler gånger fått höra från andra kvinnor att ”Jag vågade starta bolag eftersom ni fanns. Kunde ni så kan jag”. Flera kvinnliga kollegor har genom åren också tackat mig för att jag tagit plats på scenen som ledare.

Förebilder är viktigt. En förebild är en person jag kan känna igen mig i och som gör eller har gjort saker som jag vill göra. Min första kvinnliga företagarförebild träffade jag när jag var 12 år. Hon drev en egen reklambyrå i Göteborg och där fick jag senare en praktik.

När jag 2004 startade upp ett konsultbolag sa en av de andra delägarna, Petra, ofta; hur svårt att kan det vara? Den attityden har varit hjälpsam för mig i många olika situationer. Medvetet eller omedvetet tror jag att kvinnor behöver fler kvinnliga förebilder för att ta steget till företagande.

Nätverk ger styrka  

Det är relativt enkelt att starta och driva konsultbolag. En viktig förutsättning är den kompetens och erfarenhet jag har och den nytta det kan skapa för kunden. Det är grundkapitalet.

Investeringskostnaden för att komma igång med konsultverksamhet är betydligt lägre än att till exempel starta igång en produktionsverksamhet. När jag startade konsultbolag var jag drygt 30 år, nyinflyttad till i Stockholm, nybliven ägare till en bostadsrätt och redo att snart bilda familj. Tanken på att starta eget bolag med ambition att växa var, trots den relativt låga investeringskostnaden, lite skrämmande.

För mig var det en bra lösning att starta upp bolaget i ett nätverk av konsultföretag där det fanns tillgång till finansiering, stöd och rådgivning under utveckling och drift.

Idag är vi cirka 170 ägare och över 500 medarbetare inom 35 olika konsultbolag inom Structor. Det interna nätverket av kollegor och syskonbolag är och har varit värdefullt genom med- och motgångar.

Sedan 2017 är jag vd för ägarbolaget Structor AB. Jag har nu möjligheten att ge andra tillgång till startkapital, råd och stöttning i uppstarter och drift. Min erfarenhet är att kvinnliga konsulter är bra på att nätverka inom sina kompetensområden och i projekt. Vi kan bli ännu bättre på att dela med oss av våra erfarenheter av företagande.

Nu och framåt

Idag är 33 procent av medarbetarna inom Structor kvinnor. I 19 procent av bolagen är en kvinna vd. Vi är inte bäst bland samhällsbyggnadskonsulterna och inte heller sämst. Mycket har hänt sedan 2004, både hos oss och i konsultbranschen, med ökad representation av kvinnor bland medarbetare och på ledande nivå i bolagen.

Inom Structor är varje vd också ägare och ofta medgrundare av sitt bolag. Utöver det är flera delägare, bland de 35 konsultbolagen i gruppen, kvinnor. Obalansen på ägandesidan är dock fortsatt stor, både om vi ser till antal och aktieposternas storlek. Jag tror inte att vi är unika.

Varför är det viktigt?

Att äga innebär att jag har fler möjligheter att påverka och forma en verksamhet och större möjlighet till ekonomisk utväxling på mina arbetsinsatser. Även inom Structor där alla medarbetare är delaktiga i utveckling och drift av sitt företag och vi delar ut 25 procent av vinsten till alla medarbetare. Jag har också genom ägandet fått lärdomar jag inte vill vara utan. För mig är det självklart att både kvinnor och män ska finnas representerade i ägargrupper, med de möjligheter och skyldigheter som det innebär.

Vid början av sekelskiftet betraktades den allmänna rösträtten för kvinnor som en symbol för den enskilda kvinnans myndighet. Den var samtidigt en symbol för ett lands framsynthet och civilisationsgrad.

Nu, drygt 100 år senare, är det rimligt att betrakta ägandefördelningen och rösträtten i våra bolag och konsultbolag på samma sätt. Skillnaden är att fler kvinnor som ägare inte kommer att följa av lagstiftning och bli en allmän rättighet. Det kommer att vara ett resultat av att fler gör medvetna val, för sig själva och för varandra. Att vi aktivt arbetar och nätverkar för fler företagarkvinnor. Hur svårt kan det vara?

Gästbloggare - Monica Granberg, vd för Structor AB

Gästbloggare - Monica Granberg, vd för Structor AB

Monica är uppväxt på Björkö i Göteborgs skärgård och i norra Bohuslän och har tidigare levt i bland annat Göteborg, Washington DC och Barcelona. Idag bor hon i Stockholm och är vd och delägare i Structor AB, ett ägarbolag som bidrar till att starta upp, stötta och samordna konsultbolag inom samhällsbyggnadsområdet. Monica är styrelseordförande i flera av bolagen inom gruppen och är fortfarande aktiv som konsult. Som konsult har hon projektlett stora infrastruktur- och stadsbyggnadsprojekt inom miljö, vatten och klimatanpassning. Hon är utbildad på Chalmers, Handelshögskolan och Göteborgs universitet och har nyligen avslutat en treårig utbildning inom ledarskap och organisationsutveckling. Hon brinner för att ge människor möjligheter att växa och utvecklas.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg