Hur Regent gjorde för att bli den bästa arbetsplatsen i Sverige

Apr 11 2019 · Konsult

Skrivet av: Thomas Skott

En god företagskultur vill alla uppnå. Problemet sitter inte i viljan utan snarare i implementeringen, att långsiktigt över flera års tid arbeta målinriktat och aldrig tappa fokus, att ständigt bli bättre än föregående år.

Med tanke på att Regent har utsetts till Sveriges bästa arbetsplats 2019 anser jag att detta är just vad vi har lyckats med. Jag ska i denna blogg förklara så kortfattat som möjligt hur vi har gjort och kanske finns det något häri du själv kan ta med dig till ditt bolag.

Värdegrund

Värderingar är grunden för att bygga en sund och inkluderande företagskultur. Dessa ska inte sättas av ledningsgruppen utan av medarbetarna för att genuint spegla de värderingar bolaget har. Inom Regent hade vi en workshop med medarbetarna då många post it-lappar flyttades runt innan vi enades om följande:

 • Tillit
 • Tillsammans är vi bättre
 • Värdeskapande

Värderingarna måste genomsyra allt och i Regents fall återkommer dessa bland annat i vår leveransmodell, vår rekryteringsprocess och även i denna blogg.

Strategisk målbild

Regents resa började för fem år sedan när vi tog in en verksamhetsutvecklare som diskuterade målbilder med oss. Han arbetade enligt en modell för målstyrning enligt www.goalenvision.com som baseras på att bolaget behöver målbild till att börja med: ”Hur ser Regent ut när vi är som bäst”?

En lärdom var att vi alla är olika som individer. Det funkar inte att en eller två personer sätter upp en sådan målbild utan det är något som fler måste delta i. Att vi involverade en större grupp med bred mångfald gällande kön, ålder, roller, etnicitet etc gjorde att många möjligheter fångades upp som annars hade gått mig förbi. Som sagt, Tillsammans är vi bättre!

Målbilden vi satte upp inkluderade allt från definitionen av vår bästa kund till hur vi får medarbetare att trivas och må bra på arbetsplatsen. Just dessa medarbetarmål är extra viktiga för att bygga Sveriges bästa arbetsplats. Jag listar några exempelmål tagna direkt från vår målbild:

 • Medarbetarnas yrkeskompetens är aktuell.
 • Medarbetarna delar bolagets värderingar.
 • Medarbetarna är vid god hälsa till kropp och själ.
 • Bolaget har ett konkurrenskraftigt erbjudande till nya medarbetare.
 • Bolagets organisation är tydlig.
 • Medarbetarna känner tillhörighet och stolthet till bolaget.

För varje mål satte vi sedan upp nyckeltal. Som exempel mäter vi att medarbetarna blir sedda och hörda genom månatliga medarbetarundersökningar. Andra saker mäter vi genom hur ofta vi gör det, som att vi alltid skickar ut två nyhetsbrev per månad eller lägger ut x antal inlägg per månad på våra sociala medier.

Varje mål har dessutom en uppsättning förutsättningar som måste finnas på plats för att målet ska vara möjligt att nå. En tydlig organisation behöver som exempel ha konsekventa lönemodeller, bra kontaktvägar och definierade roller.

För att nå våra rekryter behövs en bra rekryteringsplattform, www.SverigesBastaMedarbetare.se, till skillnad från vår ordinarie hemsida, www.regent.se, som vänder sig till kunder, osv…

Genomförande 

När målbilden är satt gäller det att fokusera på själva genomförandet. Grunden i genomförandet är att hålla ledningsgruppsmöte varje månad och hålla dessa vid liv år efter år. De behöver bli en stabil bas som prioriteras av alla medverkande.

Nu låter det här kanske ganska kallt och hårt med styrande siffror och nyckeltal, inte alls kopplat till en varm och inbjudande företagskultur. Men saken är den att det inte funkar att bjuda alla medarbetare på en lyxresa och sedan tro att alla blir glada. För att bli bäst i Sverige krävs en tydlig målbild och långsiktighet för att nå dit.

Med ett strategiskt arbete kommer saker falla på plats naturligt. Aktiviteter bokas in, värdegrundsarbete diskuteras regelbundet och personalfrågor fångas upp. Det viktigaste är däremot att endast hantera frågor som har att göra med målbilden, som är Värdeskapande. Det finns så många andra saker som också är viktiga, men sådant skapar vi separata forum för.

Medarbetarna bjuds också in till dessa ledningsgruppsmöten vilket gör att de blir mer delaktiga samtidigt som det ökar transparensen inom bolaget. Varje ny person som har kommit in har tillfört något nytt. En del lyfter frågor om informationsspridning, andra fokuserar på miljöfrågor medan vissa belyser kundområdet. Gemensamt för alla medarbetare som deltar är att samtliga vill bidra och göra något bra, samt att alla har någon ny infallsvinkel som gör saker bättre.

Att delta i Great Place To Work initierades även det av en medarbetare. Första året utsågs vi till Sveriges 10:e bästa arbetsplats. Den undersökningen gav oss feedback på vad som kunde förbättras och som en naturlig del i vårt arbetssätt har alla förbättringsområden hanterats omgående med input från flertalet personer. Som exempel stärkte vi tack vare detta våra CSR-satsningar genom ett givande samarbete med Mentor.

JA-kultur 

En viktig del i detta handlar också om Tillit, din egen personliga tro på människor. Du måste inse att alla människor vill väl, vill bidra och vill göra sitt yttersta. Då kommer du spontant känna att alla förslag och synpunkter som kommer in är positiva och syftar till att förbättra det som finns. När du väl inser detta är det är det enkelt att säga JA till allt. JA-kulturen är superviktig. Säg JA till allt som ditt standardsvar. Exempel:

 • Kan vi skapa en Regent-podd? Ja, men vad roligt! Jag är jättegärna med om ni vill få med mig som VD på något sätt.
 • Kan jag få en licens för ReSharper? Självklart får du alla licenser du behöver för att kunna jobba på det sätt du vill.

Det här är något som kan tyckas självklart men det är inte så. Jag vet så många konsulter i branschen som inte får en programvarulicens som ReSharper av sitt företag även fast det kostar typ 1000 kr per år. Det är inget annat än dumsnålt.

Exemplet med Regent-podden är taget från verkligheten. Vår medarbetare fick ett rakt nej av sin föregående arbetsgivare, varför förstår jag inte. Regent sade ja direkt och det har blivit en hit. Det har ökat tillhörigheten till Regent enormt mycket och medarbetaren ifråga uppskattade verkligen att han fick göra detta. Han blev sedd och hörd. Det kostade knappt någonting.

När bolaget har etablerat en JA-kultur så kommer det komma en drivkraft från medarbetarna själva. De vet att saker är möjliga att genomföra. Nya förslag kommer att komma in vilket successivt förbättrar processer och strukturer.

Ordning och reda = förtroende

Denna struktur som byggts upp med tiden har gjort att vi har skapat ett fullt fungerande ledningssystem. När vi väl certifierade oss inom ISO 9001 och 14001 gick det rekordfort. Det mesta fanns redan på plats och var implementerat i organisationen.

Medarbetarna känner också av att det är ordning och reda utan att vara fyrkantigt. Flertalet nyanställda har förmedlat att uppstarten hos oss har fungerat bättre än något annat företag de har varit på. Det leder till att de känner högt förtroende till ledning, styrning samt chefer. Något som läggs stor vikt vid i mätningarna av Sveriges bästa arbetsplats.

Tack för mig

Jag får nog nöja mig där. Det finns mycket mer att säga om detta. I ett sånt här inlägg går det bara att skrapa lite på ytan men jag har nog tagit upp grunden i det jag anser har varit vårt framgångsrecept. Om du vill veta mer tar jag gärna en lunch med dig och nördar ner mig i detaljer. Om du inte har mina kontaktuppgifter redan finns jag på Linkedin.

Gästbloggare - Thomas Skott, Regent

Thomas Skott är VD på Regent där han arbetar med att förverkliga bolagets vision, IT som det borde vara. Denna vision innefattar dels att leverera effektiva utvecklingsteam till kunder, men minst lika viktigt är medarbetarna i teamen. Att de blir sedda och hörda samt får de förutsättningar de behöver för att leverera, ha roligt och må bra. Thomas brukar säga att Regent måste vara så bra att han själv hade valt Regent som förstahandsval om han hade gått tillbaka till konsultrollen. Kontakta gärna Thomas genom thomas.skott@regent.se om du vill höra mer.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg