Här är de svenska konsultföretagen med flest kvinnor

maj 23, 2017 · Konsult

Skrivet av: Mattias Loxi

Ambitionen att ha en jämlik fördelning av antalet kvinnor och män bland medarbetarna är viktig hos konsultbolagen och många företag har också ofta goda initiativ. Men vilka konsultbolag har egentligen lyckats rekrytera flest kvinnor? Vi har läst de senaste årsredovisningarna och granskat det totala utfallet samt hur styrelsesammansättningarna ser ut med avseende på andel kvinnliga medarbetare.

Kvinnorna ökar i snabb takt från högskolan och på KTH steg antalet kvinnor från 29 till 36 procent för civilingenjörsexamen respektive 23 till 25 procent för högskoleexamen. Bland nyantagna har andelen kvinnor också ökat i rask takt.

Frontit har nått 50 procent

I år är det för första gången ett it-konsultbolag som når upp till helt jämn fördelning mellan könen. Frontit, specialister inom test, verksamhet och it, stoltserar nämligen med 50 procent kvinnor och 50 procent män.

Strategibolaget BTS Group tar hem andraplatsen. Beamon People, som har satsat hårt på att rekrytera mer inom traditionellt mansdominerande kompetensområden, som utvecklare och arkitekter, lyckas ändå nå över 40 procent även detta år. Dessutom består deras säljkår och ledningsgrupp av 50 procent kvinnor.

Bland teknikkonsultbolagen har Tyréns lyckats bäst följt av Semcon och Essiq.

Uppdaterat 2017-05-30: Nu har även Konsultbolag1 kommit in med sina siffror och placerar sig på tredje plats.

Satsningar ger resultat

Det finns väldigt många initiativ bland företagen runt om i landet och tittar vi generellt på siffrorna har de flesta bolagen ökat sina andelar. Många av företagen är exempelvis med i initiativet TechEq som strävar efter fler kvinnor. Men det är också ett nätverk där bolagen delar med sig av sitt arbete och dessutom lovar att räkna antalet kvinnor per nivå inom bolaget.

Womengineer är ett annat initiativ som har som mål att det år 2030 ska examineras lika många kvinnliga som manliga ingenjörer. Pink Programming är ett annat bra initiativ som vill få flera kvinnor att utveckla.

Många bolag har även egna initiativ och officiella mål. ÅF siktar på att vara 30 procent kvinnor år 2020 och för att nå målet görs en satsning varje oktober där de under en månad endast anställer kvinnor.

Acando strävar efter en 50/50-fördelning mellan kvinnor och män på alla ledande positioner inom bolaget år 2020. Därför har de introducerat Acando Diversity Challenge, vilket gjort att de höjt sig från 30 till 35 procent sedan 2015.

Hur ökar vi andelen kvinnor?

Under det senaste året har vi publicerat en mängd artiklar inom ämnet.

Jämställdhet är lönsamhet – Sandra Kiesel Lindberg, vinnare av Womentorpriset 2016.

Kan egenkonsult vara genvägen till lönejämställdhet? – Håkan Mildh Svensson, Berotec.

Förra årets lista med fler artiklar och länkar – https://cinode.com/blogg/konsult/konsultforetagen-med-flest-kvinnor-2016/

Statistik – andelen kvinnor i konsultföretag

Nedan andelen kvinnor av totala antalet medarbetare samt styrelsens sammansättning. Bolagen måste ha minst 50 medarbetare för att komma med på listan.
Siffrorna är för hela koncernen. Saknar du något bolag (minst 50 medarbetare verksam inom it-, teknik- eller management)? Kontakta mig.
Konsultbolag% kvinnor totalt 2016% kvinnor totalt 2015% kvinnor styrelsen
2016
% kvinnor styrelsen
2015
Bransch
HiQ23224338IT
Softronic-233822IT
Knowit25243838IT
ÅF25232730Teknik
Sweco Sverige32315050Teknik
Semcon Sverige33293840Teknik
Tieto28282040IT
Evry--3030IT
Acando28285038Management
Avega27273340Management
Prevas12153329Teknik
Caperio21192525IT
Atea21213838IT
BTS Group48442020Management
Addnode24233333IT
Dynabyte272800IT
Omegapoint-212020IT
Netlight25235033IT
Rejlers17162513Teknik
WSP Sverige-34-Teknik
Tyréns38375029Teknik
Valtech Sverige-243333IT
Norconsult-401717Teknik
Beamon People42453333IT
MSC24204017IT
Capacent29222025Management
System Verification2827-0IT
Sigma Group252400Teknik
Kentor-3300IT
Viati2322--IT
Projektengagemang29242025Teknik
Ramböll Sverige-3120Teknik
CGI-350IT
Frontit50484040IT
Essiq303000Teknik
One Agency31342020IT
Precio Fishbone21162020IT
Capgemini2930--IT
B3IT25212014IT
AddQ293300IT
Agero38-60-IT
Konsultbolag145-25-IT
Pöyry Sverige20---Teknik
Claremont23212020IT

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg