Konsultföretagen med flest kvinnor

apr 21 2016 · Konsult

Skrivet av: Mattias Loxi

Högt upp på många konsultbolags agenda står strävan efter en jämlik fördelning av antalet kvinnor och män bland medarbetarna. Flera konsultbolag har också många goda initiativ. Men vilka konsultbolag har egentligen lyckats rekrytera flest kvinnor? Vi gick igenom de senaste årsredovisningarna för att titta på det totala utfallet men också för att granska hur styrelsesammansättningarna ser ut med avseende på andel kvinnor.

Att kvinnorna är i minoritet är dock inte så konstigt. Av de som tog civilingenjörsexamen från KTH under 2015 var endast 29 procent kvinnor och bland högskoleingenjörer ynka 23 procent. Det börjar dock bli en större andel kvinnliga studenter inom dessa studieområden. Av de som började förra året var 33 procent kvinnor på civilingenjörs-, arkitekt- och högskoleingenjörsutbildningarna.

Frontit och Beamon har högst andel kvinnor

Tittar vi på siffrorna för it-, management- och teknikkonsultföretagen syns en svag förbättring av andelen kvinnor jämfört med föregående år. Störst andel kvinnor har Frontit med 48 procent samt Beamon People med 45 procent. Tätt efter kommer BTS Group med 44 procent och Norconsult med 40 procent.

Bland de större bolagen är det Tyréns och WSP som lyckas locka flest.

Tittar vi på styrelsesidan är det bara Sweco som kan stoltsera med en helt jämlik styrelse. Flera bolag saknar fortfarande kvinnliga representanter i styrelsen.

Editerad 20160423 – Frontit har nu kommit in med sina siffror texten är därför uppdaterad.

Många goda initiativ

Det märks att jämlikhetsfrågan är central hos många bolag. ÅF har exempelvis som mål att vara 30 procent kvinnor till år 2020. Något som definitivt märks i årsredovisningen då ordet ”kvinnor” nämns 38 gånger, betydligt oftare än i andra företags årsredovisningar. För att nå målet anställs exempelvis bara kvinnor under oktober månad.

Många bolag är dessutom med i TechEq-initiativet, som strävare efter en jämnare fördelning och dessutom vågar räkna andelen kvinnor på olika nivåer inom företagen.

Det finns även en hel del privata alternativ, exempelvis Womengineer, som strävar efter att år 2030 examinera lika många kvinnliga som manliga ingenjörer. Det börjar även poppa upp konferenser som riktar sig till kvinnor, exempelvis Women in Tech. Det är också värt att nämna att Omegapoint anordnar en studentkonferens. I år är fler än hälften av deltagarna kvinnor.

Andra exempel är Netlight som driver The Code Pub, ett nätverk för kvinnor som är intresserade av IT.

Sigma Group prioriterar kvinnor vid chefsutnämningar och är dessutom huvudsponsor för Pink Programming samt har ett eget kvinnligt nätverk. I Sigma Technology, en del av gruppen, är 32 procent kvinnor i Sverige och 49,5 procent i världen.

Acando har högst målsättning

Det företag som är mest ambitiöst i sin målsättning kring jämlikhet torde vara Acando. Bolaget har som mål att till år 2020 vara Sveriges mest jämställda konsultbolag med ambitionen att nå 50/50-fördelning mellan kvinnor och män på samtliga nivåer inom bolaget. I organisationen har de flera initiativ, som Acando Diversity ChallengeWomentor samt Amazing Leadership Program.

Hur ökar du andelen kvinnor?

Under våren har vi haft flera gästskribenter som har bloggat inom ämnet och som vi gärna lyfter fram;

Statistik över andelen kvinnor

Nedan andelen kvinnor av totala antalet medarbetare samt styrelsens sammansättning.
Siffrorna är för hela koncernen. Saknar du något bolag (minst 50 medarbetare verksam inom it-, teknik- eller management)? Kontakta mig.
Konsultbolag% kvinnor totalt 2015% kvinnor totalt 2014% kvinnor styrelsen
2015
% kvinnor styrelsen
2014
HiQ22243838
Softronic23202225
Knowit24243829
ÅF23223038
Sweco Sverige31305057
Semcon Sverige29294038
Tieto28284020
Evry--3036
Acando28263829
Avega27264060
Prevas15112925
Caperio1918250
Atea21213829
BTS Group44402020
Addnode232233
Dynabyte282900
Omegapoint2118200
Netlight23213340
Rejlers16161320
WSP Sverige3434--
Tyréns37372929
Valtech Sverige242433-
Norconsult40-17-
Beamon People45-33-
MSC20211725
Capacent22191120
System Verification2727017
Sigma Group24-0-
Kentor33-0-
Viati2222--
Projektengagemang-192528
Ramböll Sverige313020-
CGI35-0-
Frontit48-40-
Essiq30-0-
One Agency34-20-

 

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg