Från nöjda medarbetare till stolta ambassadörer

Skrivet av Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad |  Ingen kommentar

Hur får du stolta medarbetare som bidrar till företagets varumärkesutveckling genom ett kvalitativt ambassadörskap? Det handlar om ett långsiktigt tänk, tydlig varumärkespositionering och engagemang som bygger på transparens.

Ett sätt att stärka ert varumärke och er företagskultur är genom att aktivt arbeta med och lyfta fram viktiga ambassadörer. Vem som axlar denna roll kan givetvis skilja sig åt. Men många gånger är det oerhört givande om bolagets medarbetare själva kan medverka som ambassadörer med målet att stärka både sin egen personliga utveckling, bredda sitt nätverk men också bidra till att lyfta företaget som helhet.

Upplevas som unikt

Varumärkespositionering hjälper företaget att bygga en identitet, en grund att stå på. Varför gör ni det här? Vad är ert högre syfte? Det är här ni har möjlighet att upplevas som ett unikt bolag, istället för en i mängden. I kundens medvetande ska ni skapa associationer till ert varumärke som skiljer sig från era konkurrenter.

Varumärkespositionering utgör även steg ett i att bygga ett framgångsrikt ambassadörskap. Att ledningen vet hur de ska forma varumärket och vilken roll de ska inta på marknaden är en förutsättning för att lyfta fram ambassadörerna.

Sociala medier skapar transparens

Idag syns i princip alla företag på ett eller annat sätt i en eller flera sociala mediekanaler. Fördelarna är många. Men det innebär också att ni måste förhålla er till ett transparent mediesamhälle som tidigare aldrig funnits. Medarbetarna är bolagets ansikte utåt och organisationens varumärke är förankrat i kollegornas personliga varumärke. Det optimala är givetvis att de är så nöjda med sin arbetsplats att de spontant sprider en positiv bild av företaget.

Idealet är att få medarbetarna att känna att det är deras företag. För att bidra till detta gäller det att som arbetsgivare på ett tydligt sätt visa hur varumärket bör kommuniceras men även vara mottaglig för feedback från medarbetarna. Känner de en möjlighet att påverka sin egen yrkesroll men också bidra till samhället i stort?

Knyta medarbetarna nära företaget

Även om vi kommit långt när det gäller att nyttja alla digitala möjligheter är vi oftast sämre på att ta tillvara på värdefulla kontakter och medarbetare som kan vara potentiella och mycket viktiga ambassadörer. Nyckeln är att knyta medarbetarna ännu närmre företagets kärna. Grunden för detta är att medarbetarna har kunskap om vart företaget är på väg, vilka mål som alla strävar efter och att denna målbild överensstämmer med den enskilda individens visioner.

Synliggör era experter

Medarbetaren kan i rollen som expert fungera utmärkt som bolagets ansikte utåt. Här har ni en värdefull tillgång som med rätt förutsättningar kan synliggöras som varumärkesambassadör.

Har ni Sveriges bästa Java-utvecklare eller en medarbetare som alltid blir intervjuad om digitalisering? Bygg ert varumärke utifrån bolagets tillgångar. Många har riktigt duktiga experter inom sina konsultbolag men skulle kunna fronta dessa betydligt mer. Sätt upp en plan och fokusera på att synliggöra experten.

Ge personen i fråga en plattform att synas på och låt denne avsätta arbetstid för exempelvis föreläsningar, blogginlägg och webbseminarier. Men för att ambassadörskapet ska upplevas som trovärdigt måste medarbetarna känna att de har ett personligt intresse av företagets framgång.

Så gör du;

  1. Skaffa en tydlig bild av företagets varumärke – varumärkespositionering.
  2. Ta reda på vilka som är era ambassadörer (exempelvis era experter) och synliggör dem.
  3. Skapa aktiviteter riktade mot dessa personer.
  4. Ledningen måste ge rätt förutsättningar för sina varumärkesambassadörer (medarbetarna).
  5. Följ upp och utvärdera.

Sveriges populäraste nyhetsbrev för konsulter

Gör som över 7000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.


Om författaren

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad
Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad
Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Även flitigt anlitad föreläsare om de senaste trenderna i konsultbranschen. Lägg gärna till mig på Linkedin

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *