Q1 2016: Konsultbolagen växer på het marknad

Maj 13 2016 · Ekonomiska rapporter

Skrivet av: Mattias Loxi

Konsultmarknaden är het. Bolagen växte starkt under det första kvartalet i både omsättning och antal medarbetare. Dock är rörelsemarginalen något svagare än förra året men det beror mest på den tidiga påsken jämfört med föregående år.

Alla bolag talar om en stark efterfrågan just nu. Under kvartalet växte AddNode mest. Framförallt tack vare förvärvet av Transcat. Men många andra bolag som B3IT, Enfo, Rejlers och ÅF visar också tvåsiffriga tillväxttal.

Kalendereffekter gav svagare lönsamhet

Rörelsemarginalen är något sämre jämfört med föregående år. Men här spelar framförallt kalendereffekter in. Dels är det åtminstone en arbetsdag mindre (för vissa bolag fler) under kvartalet samt även mer uttag av semesterdagar kring påsk. Räkna därför med att marginalerna för Q2 kommer vara betydligt bättre jämfört med Q2 2015.

Bäst rörelsemarginal hade HiQ och B3IT. Rejlers är det enda bolag som visar förlust, detta på grund av extraordinära kostnader tillsammans med kalendereffekterna.

KonsultbolagOms Q1 (2015)Oms förändringRes Q1 (2015)Marg Q1 % (2015)
HiQ (hela)404 (391)3,3%43,1 (46,1)10,7 (11,8)
AddNode (hela)541 (432)25,2%18,2 (24,4)3,4 (5,7)
Sweco Sweden1758 (1732)*1,5%170 (184)9,7 (10,6)*
Combitech (hela)433 (427)1,4%41 (33)9,5 (7,7)
Acando (hela)527 (557)-8,9%38 (46)7,2 (8,3)
Softronic151,9 (144,2)5,3%3,9 (8,9)2,6 (6,2)
ÅF (hela)2643 (2397)10,3%220 (207)8,3 (8,6)
Knowit Sverige596,6 (574,2)7,6%37,9 (45,1)6,0 (7,9)
Tieto Sverige140 (140)MEUR0,0-8,6 (8,4)(hela)
Semcon (hela)666 (677)-1,6%23,0 (34,2)3,5 (5,1)
Rejlers Sverige309,2 (267,2)15,7%-1,4 (14,5)-0,5 (5,4)
Avega111 (117)-5,5%10,8 (11,1)9,8 (9,4)
Prevas (hela)176 (186)-5,1%3,0 (1,4)1,7 (0,7)
Wise Group169,1 (154,4)9,5%4,3 (7,1)2,5 (4,6)
Atea Sverige2819 (2498)12,8%64,9 (53,2)2,3 (2,1)
Enfo Group39,9 (34,4) MEUR16,2%0,6 (1,4) MEUR1,5 (4,1)
B3IT112,3 (92,7)21,1%12,0 (10,0)10,7 (10,8)

* Sweco:s jämförelsesiffror är Pro Forma, dessutom redovisar Sweco Sverige EBITA istället för EBIT som för andra bolag.

Stark medarbetartillväxt

Många av bolagen brottas nu främst med att rekrytera fler personer. Konkurrensen för att hitta kompetensen är hård. Många av bolagen visar dock en god tillväxt både genom förvärv men även organisk.

Wise och Enfo är de bolag som visar störst procentuell ökning under den senaste tremånadersperioden.

KonsultbolagAns 31 mars (31/12 2015)Förändring Q1Förändring % Q1
Softronic472 (469)30,6%
Prevas (hela)590 (579)111,9%
HiQ (hela)1456 (1415)412,9%
AddNode (hela)1216 (1202)141,2%
Sweco Sweden5469 (5527)-58-1,0%
Acando Sverige1038 (1038)00%
Combitech (hela)1440 (1448)-8-0,6%
ÅF Sverige6718 (6455)2634,1%
Avega344 (336)82,4%
Semcon (hela)2901 (2936)-35-0,1
Knowit (hela)1810 (1802)80,4
Rejlers Sverige1163 (1173)-10-0,9%
Tieto Sverige2516 (2490)260,1%
Wise Group681 (647)345,2%
Enfo Group Sverige485 (462)235,0%
B3IT332 (322)103,1%

Observera att för vissa bolag gäller siffrorna hela företaget, för andra endast den svenska verksamheten. Är du nyfiken på hur det går för andra konsultbolag i Sverige? Då hänvisar vi till ”Konsultkollen 2015″ där du kan jämföra helårssiffrorna bland 100-tals konsultbolag.

Marknadskommentarer

  • Acando:Inledningen av 2016 präglas av en fortsatt god utveckling i både Norge och Tyskland med ökande marginal och tilltagande organisk tillväxt. Omsättning och rörelseresultat under första kvartalet påverkas dock av kalendereffekter, inflöde av nya medarbetare under kvartalets första del i Sverige samt en negativ resultateffekt från den under kvartalet avyttrade verksamheten i Indien.”
  • Avega: ”Marknaden för verksamhetsutveckling och de specialiserade IT-tjänster som Avega Group erbjuder är fortsatt god med stark efterfrågan till stabila eller ökande priser. Efterfrågan drivs av kundernas behov av att realisera digitaliseringens möjligheter.”
  • B3IT: ”Med första kvartalet 2016 har nu B3IT sedan starten 2003 presterat 50 kvartal i rad med lönsamhet. Därtill har vi även sedan start visat obruten tillväxt varje år.”…”Första kvartalet präglades av en god efterfrågenivå.”
  • Enfo: ”Outlook on the macroeconomy in Enfo’s main markets in Finland and Sweden remains unchanged. In Finland, the increase in the national economy is still close to zero, while there is increasing debate in Sweden over the overheating of the national economy. Demand for IT services is shifting more clearly towards new IT services that support digitisation.”
  • Knowit: ”Efterfrågan i Sverige har stärkts under kvartalet, medan den i Finland har varit fortsatt svag med låga priser och hård konkurrens. I Norge har efterfrågan varit fortsatt god.”
  • Prevas: ”En ljusning kan skönjas inom vissa marknader och regioner, framförallt i Stockholmsområdet och i Danmark. Norge påverkas fortfarande av det låga oljepriset men företag inom andra branscher har istället påvisat en större grad av intresse för forskning och utveckling.”
  • Semcon: ”Affärsområdet Engineering Services Nordic påverkas även av en minskad efterfrågan inom energisektorn,framförallt i Norge.Däremot fortsätter fordonsbranschen att utvecklas positivt i Sverige, med ett ökat antal förfrågningar av projektbaserade lösningar”
  • Sweco: ”Sammantaget är marknaden för Swecos tjänster god och utvecklingen är stabil. Utgångsläget på de olika marknaderna  skiljer sig åt. Den svenska marknaden är stark. Den norska marknaden är god, men har försvagats. Marknaderna i Danmark, Västeuropa och Centraleuropa är generellt goda och utvecklas positivt. Marknaderna i Finland och Nederländerna är fortsatt utmanande.”
  • Tieto: ”The market Tieto operates in is estimated to grow by around 2% in 2016. Emerging services are estimated to experience double-digit growth while the decline in traditional services will continue. The Swedish market is expected to be active”
  • ÅF:Division Technology fortsätter att förbättra lönsamheten på en marknad som utvecklas väl. Efterfrågan på digitala tjänster och IT ökar…”…”Inom råvaru- och energisektorn är efterfrågan fortsatt svag. Inom pappersmassaläkemedel- och fordonsindustrin ser vi en ökad efterfrågan.”

 

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Även flitigt anlitad föreläsare om de senaste trenderna i konsultbranschen. Lägg gärna till mig på Linkedin

Du kanske också gillar...

Alla inlägg