Vad kostar ett konsultbolag?

Feb 15 2018 · Cinode, Konsult

Skrivet av: Mattias Loxi

I tidigare inlägg har vi gått igenom förvärvstrenden inom konsultbranschen samt vilka faktorer som avgör värdet för en köpare till ett konsultbolag. Men vad kostar då ett konsultföretag? Vi har tagit fram lite statistik för tidigare köpeskillingen av konsultbolag samt värdet på bolagen på börsen. 

Update 2021: Nu listar vi på en ny sida över 300 förvärv med priser från 2017 i svenska konsultbranschen.

Värdet på ett konsultbolag styrs av en mängd olika faktorer, som storlek, vinst, marginal, tillväxt, kompetens, kultur med mera.

Ett sätt är förstås att titta på vad tidigare förvärv har kostat. I de flesta fall offentliggörs inte köpeskillingen men vi har några datapunkter från förra året som det går att resonera kring.

Tietos förvärv av Avega för 462 MSEK

Tieto la ett offentligt kontantbud under hösten på börsnoterade Avega som sedan gick igenom. Bolaget hade cirka 355 medarbetare och omsatte året innan 427,6 MSEK med en vinst på 38,0 MSEK och en rörelsemarginal på 8,9 procent. Under de nio första månaderna hade rörelsemarginalen dessutom ökat till 10,4 (9,2) procent, vilket var näst högst av de svenska börsnoterade bolagen.

Budet var värt 462 MSEK men tillgångarna i Avega skrevs till cirka 60 MSEK. Köpeskillingen blev därmed cirka 400 MSEK, det vill säga 1,12 MSEK per medarbetare, med ett P/S tal på 0,9 och P/E tal på 11.

Knowit förvärvar Require för 14,3 MSEK

Requier var ett specialistbolag inom kravhantering i Malmö och Stockholm med totalt 15 medarbetare. Knowit betalade genom en emission motsvarande 9,4 MSEK direkt samt en tilläggsköpeskilling som max kan uppgå till 6,8 MSEK, totalt 16,2 MSEK dock fanns det tillgångar i bolaget på 1,9 MSEK.

Den totala köpeskillingen kan alltså max uppgå till 14,3 MSEK eller 953 Tkr per medarbetare.

Require omsatte 2016 cirka 15 MSEK och gjorde ett rörelseresultat på 1,2 MSEK med en marginal på 8,1 procent (då med 13 medarbetare). P/S-tal på cirka 1 samt ett P/E-tal på cirka 12. 

B3IT:s förvärv av Init och Sentensia

B3It har gjort flera förvärv under året. Vi tittar närmare på affären med Init och Sentensia.

Init med 39 medarbetare inom systemutveckling och infrastruktur omsatte 58 MSEK och gjorde ett rörelseresultat på 4,8 MSEK vilket gav en rörelsemarginal på 8,3 procent. Köpeskillingen landade på 31,8 MSEK där nettokassan var 6,2 MSEK – köpeskillingen landade på 25,6 MSEK. 650 TSEK per medarbetare, P/S-tal på 0,45 och P/E på 5.

Sentensia, med 33 medarbetare inom upphandling och management, omsatte 49 MSEK med ett rörelseresultat på 6,2 MSEK och rörelsemarginal på 12,7 procent.

Köpeskillingen landade på cirka 36 MSEK. Det vill säga 1,09 MSEK per medarbetare, P/S på 0,7 och P/E-tal på 6.

Advanias köp av Caperio för 158 MSEK

Advania köpte konkurrenten och börsnoterade Caperio för 158 MSEK. Caperio hade 118 medarbetare och omsatte närmare en miljard (dock i huvudsak produkter). Vinsten landade på 24,7 MSEK. Tillgångarna i Caperio vid förvärvet är inte offentliga vilket gör det svårt att avgöra exakta nyckeltal. P/E-tal runt 5-6 och per medarbetare över miljonen.

Columbus förvärv av iStone för cirka 500 MSEK

Danks Columbus köpte svenska iStone, med 600 medarbetare i tolv länder. Prislappen låg på cirka 500 MSEK men styrs av framtida resultat. iStone omsatte 793 MSEK under 2016 men gjorde en förlust på cirka 20 MSEK. Tillgångarna i iStone vid köptillfället är inte offentliga vilket ger osäkra siffror, men riktlinjer på P/S på 0,6 och cirka en miljon per medarbetare.

Börsbolagens värde

Det går även att se till hur mycket de börsnoterade bolagen är värda på börsen och jämföra det med några nyckeltal.

För HiQ, Knowit och Acando ligger värdet (efter avdrag på tillgångarna) per medarbetare på cirka 1500 – 2000 TSEK. P/E-tal på cirka 14 till 18 och PS-tal på 1,5 till 2.

HiQ är det bolag som sticker ut med en betydligt högre värdering än sina konkurrenter. Bolaget har dock hög direktavkastning och ständigt legat i topp gällande rörelsemarginalen.

Tittar vi på de mindre it-konsultbolagen på börsen, som B3IT, Softronic , Capacent, Precio samt Empir (MSC) ligger värderingarna för nyckeltalen betydligt lägre. 600 – 1500 TSEK per medarbetare. P/E-tal på 5 till 15 och P/S-tal på 0,5 till  1,5.

Vad är då ditt konsultbolag värt?

Det korta svaret lyder; det som en köpare är villig att betala. Sett till nyckeltalen finns det några grova riktlinjer;

  • 500 – 1200 TSEK per medarbetare (finns det offshore-verksamhet blir värdet lägre).
  • 0,5 – 1 ggr omsättning (består omsättningen av produkter, underkonsulter etc blir värdet lägre).
  • 5 till 15 ggr vinsten.

Lägg där till många andra faktorer som varumärke, tillväxt, specialistkompetens, personalomsättning med mera.

77 Tips - så lyckas du med SKILLS MANAGEMENT i ditt konsultföretag

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg