Så lyckas du med att betygsätta dina kompetenser

dec 02 2021 · Cinode, Konsult

Skrivet av: Sofie Murphy

Det är aldrig lätt att bli betygsatt av din värsta kritiker och då syftar jag alltså på dig själv.

För att din chef ska få en uppfattning om dina kompetenser, vad du vill och bör lära dig samt vad du behöver förbättra skattar du dina kompetenser i Cinode på en skala från 1 till 5. Det kan dock vara svårt att göra en rättvis uppskattning av sina egna styrkor och svagheter.

Forskning visar att kvinnor i större utsträckning tenderar att underskatta sig själva och sina kompetenser, medan män är mer bekväma med självbefordran. I studien The Gender Gap in Self-Promotion genomförde deltagarna ett test och därefter fick de uppskatta sin prestation. Kvinnorna betygsatte sin insats lägre än de manliga deltagarna trots att männen och kvinnorna hade samma genomsnittliga poäng på testet. Dessutom visste kvinnorna hur de hade presterat under provet.

Förutom skillnaden mellan könen kan vissa personer rent generellt ha svårt att ge sig själva en objektiv kompetensvärdering. Många av oss är familjära med begreppet “imposter syndrome”, eller bluffsyndromet som det heter på svenska. Det kan beskrivas som känslan av att inte anse sig värd det beröm du får, även fast du slitit hårt för den. Det är en jobbig känsla som många upplever på arbetet, i synnerhet kvinnor.

I Cinode skattar du dina kompetenser på ett skala från 1 till 5. Det är inte alltid helt enkelt att göra en rättvis uppskattning av sina egna styrkor och svagheter. För att hjälpa dig på traven följer nedan en redogörelse av de olika nivåerna och hur de går att tolka.

Kammarkollegiets kompetensnivåer för konsulttjänster

Graderingen är i enlighet med Kammarkollegiets kompetensnivåer för konsulttjänster. 

Skalan sträcker sig från 1 till 5, där 1 betecknar grundläggande nivå och 5 innebär expert inom området. Notera att varje nivå har två kolumner; en för roll och en för tekniker, verktyg, metoder samt processer etc.

”Roll” – i denna kolumn skattar du din färdighet inom en specifik yrkesroll, som exempelvis projektledare, marknadsförare eller kommunikatör.

“Tekniker, verktyg, metoder och processer etc” – i denna kolumn graderar du din kompetens inom ett särskilt verktyg eller en tekniker såsom WordPress, Analytics och textproduktion etc.

1. Grundläggande nivå

Har du nyligen avslutat din utbildning? Har du kortare arbetslivserfarenhet inom området? Klarar du av att självständigt utföra enklare uppgifter men behöver fortfarande arbetsledning i dina projekt? Då befinner du dig på kompetensnivå 1.

Din första tanke kanske är att det är synonymt med undermålig kunskap, men det stämmer inte. Detta innebär att du självständigt kan utföra vissa arbetsuppgifter. Men eftersom du har begränsad erfarenhet inom området är du i behov av viss arbetsledning.

2. Medelkompetens

Är du utbildad inom området? Har du arbetat mellan ett till tre år och deltagit i ett flertal liknande uppdrag? Då erhåller du troligtvis kompetensnivå 2.

Detta innebär att du är bekväm i dina färdigheter och kan självständigt utföra vissa arbetsuppgifter. Men du behöver fortfarande arbetsledning emellanåt.

3. Hög kompetens

Besitter du en hög kompetens inom området? Har du jobbat som konsult mellan fyra till åtta år eller använt kunskapen vid flertalet uppdrag? Känner du dig trygg i dina färdigheter? Detta motsvarar kompetensnivå 3.

Det kan låta som en låg gradering. Rent psykologiskt kanske man tänker att det är medelkompetens men enligt Kammarkollegiet innebär detta en hög gradering som visar på stark kompetens och flera års erfarenhet. En 3:a ska därför inte underskattas, så ta inte illa upp om din kompetens-buddy föreslår detta som betyg.

4. Mycket hög kompetens

Har du hög generalistkompetens eller mycket hög kompetens inom området? Har du varit verksam inom området i mellan nio till tolv år? Axlar du huvudansvaret för en större grupp? Du befinner dig då på kompetensnivå 4.

5. Expert inom området

Behärskar du allt inom området och kan förklara teknikaliteter i sömnen? Är du den som alla vänder sig till med frågor? Håller du interna utbildningar? Grattis! Då uppfyller du kompetensnivå 5.

Du har kompetens av högsta rang inom området eller inom den specificerade tekniken/verktyget. Du har stor vana och verkar i ledande befattning.

Diskutera kompetensnivåer med kollegor

Om du fortfarande finner det svårt att göra en rättvis bedömning av dina kompetenser kan du;

  1. Bolla med din chef eller säljare.
  2. Fråga en kollega vad hen tycker är dina starkaste kompetenser.
  3. Har du kontakt med före detta kollegor? Låt dem ge dig feedback på dina styrkor och vad de anser att du har för kompetensnivå inom de olika kategorierna.

Så skapar du vinnande CV & konsultprofiler för fler uppdrag

Global Communication & Marketing

Global Communication & Marketing

Sofie anslöt sig till team Cinode våren 2021 och arbetar med Corporate Communication och marknadsföring. Hon har tidigare erfarenhet inom prop-tech och startups, och brinner för att se bolag utvecklas.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg