Veckans konsultnyheter

Gör som över 7000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen.

{{ errors.email }}

{{ errors.server }}

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.

De tror det är kodschimpanser som försvinner

Konsultnyheter vecka 17 – 2016

Hej!

Den 19:e maj bjuder vi på ett nytt intressant frukostseminarium om det senaste som händer i konsultbranschen. Undertecknad går bland annat igenom hur det går i branschen, konsultpriserna, trenderna och hur vi kan skapa ett attraktivt konsultbolag. Läs mer och anmäl dig.

Seminariet riktar sig till dig i ledande position på ett konsultbolag. Stort tack till Dynabyte som ställer upp med lokal.

”Cinode är det första systemet som verkligen förstår vad vi håller på med” – fina ord från Wise Consulting om vår onlinetjänst.

Vi hörs!

/Mattias Loxi

Rapporter

HiQ ökade omsättningen med 3,3 procent under Q1 2016. Rörelseresultatet landade på 43,1 MSEK men belastades med 1,9 MSEK efter förlikningen med Saab. Rörelsemarginalen blev 10,7 (11,8) procent. Efterfrågan uppges vara god. Länk.

Tieto:s omsättning var oförändrad i Sverige med 140 MEUR. Totalt växte bolaget med 0,5 procent. Rörelsemarginalen efter engångseffekter landade på 8,6 (8,4) procent. Marknaden väntas växa med 2 procent under 2016. I Sverige uppges offshore-trenden vara stark. Länk.

Knowit ökade omsättningen med 3,9 procent. Rörelsemarginalen landade på 6,0 (7,9) procent men förra årets marginal drogs upp av avyttring. Efterfrågan i Sverige uppges ha stärkts medan den är fortsatt svag i Finland på grund av prispress. Länk.

Acando:s omsättning sjönk med 5,4 procent. Rörelseresultatet, exklusive engångseffekter, sjönk till 7,2 (8,3) procent. Kalendereffekter samt nedläggningen i Indien påverkar resultatet negativt. Norge och Tyskland har utvecklats väl och den svenska marknaden anses stabil. Länk.

Avega:s omsättning sjönk med 5,6 procent under kvartalet. Dock ökade omsättningen per medarbetare med 2 procent till 328 (320) TSEK. Rörelsemarginalen ökade till 9,8 (9,4) procent. Mycket god beläggning och ökade priser utläses i rapporten. Göteborg går starkt medan det är tuffare i Öresundsregionen. Länk.

Addnode växte med hela 25 procent, till stor del tack vare förvärvet av Trascat. Rörelseresultatet sjönk dock till 18,2 (24,4) MSEK vilket gav en rörelsemarginal på 3,4 (5,7) procent. Detta på grund av omställning till en ny affärsmodell. Support och underhållsintäkter stod för hela 52 procent av omsättningen. Länk.

Enfo Group växte med 16,2 procent. Rörelsemarginalen sjönk dock till 1,5 (4,1) procent beroende på omstruktureringar. Totalt har bolaget nu 896 medarbetare, varav 485 i Sverige. Länk.

ÅF växte med 10,3 procent under Q1. 9,7 procent var förvärvad tillväxt. Rörelsemarginalen sjönk till 8,3 (8,6) procent mest beroende på kalendereffekter. Debiteringsgraden låg på 76,9 (76,1) procent. Efterfrågan uppges vara god och ÅF har fått fler helhetsåtagande. Länk.

Semcon:s omsättning sjönk med 1,6 procent jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen sjönk också till 3,5 (5,1) procent. Kommentarer om marknaden: minskad efterfrågan inom energisektorn men ökad efterfrågan inom fordon. Länk.

Prevas omsättning sjönk med 5,1 procent. Rörelsemarginalen ökade dock till 1,7 (0,7) procent. Under kvartalet har ett besparingsprogram som sänker kostnaden med 20 MSEK sjösatts. Solutionsuppdrag stod för över 50 procent av omsättningen i orderingången. Länk.

Atea Sverige växte med 12,8 procent jämfört med föregående år. Framförallt har den offentliga sektorn vuxit. Rörelseresultatet blev 64,9 (53,2) MSEK med en marginal på 2,3 (2,1) procent. Länk.

Marknad

Passa er, it-konsulter – nu kommer revisorerna. De stora revisionsbyråerna – PWC, KPMG, Deloitte och EY går nu in mer och mer på it-säkerhetsmarknaden. PWC förvärvade bland annat Ekelöw i mars. Artikel från idg. Länk.

De stora indiska konsultbolagen TCS, Wipro och Infosys redovisade alla minskning av omsättning per medarbetare under det senaste året. Exempelvis sjönk Wipro:s omsättning per medarbetare med 5,1 procent till 42 485 USD (cirka 340 TSEK). Prispress och lite automatisering uppges vara orsakerna. Länk.

Outsourcingmarknaden i Europa, Afrika och Mellanöstern ökade med 19 procent under Q1 jämfört med föregående år. Norden var en av de marknader som hade störst ökning, delvis tack vare HCL-affären med Volvo. Länk.

Förvärv/Etableringar

Addnode:s dotterbolag, Tekis och Cartesia byter nu namn till Sokigo efter sammanslagningen tidigare i år. Länk.

Projektengagemang planerar att anställa 40 nya medarbetare inom Industri & Energi. Främst på grund av den höga efterfrågan på Tallolja. Länk.

Medarbetare

Konsultbolag1 har utsett Magnus Glifberg till ny vd för Konsultbolag1 Stockholm. Magnus har tidigare varit konsultchef på bolaget och även verkat som säljchef på Connecta och Acando.

byBrick Insight har rekryterat Malin Sandell som kommunikationsrådgivare. Malin har tidigare varit kommunikations- och konsultchef. Länk.

DevCode:s nya HR-chef heter Monika Rusch. Hon kommer närmast från bemanningsbranschen. Länk.

Certifieringar/Utmärkelser

Consid har utnämnts till Sitecore Platinum Implementation Partner vilket är den högsta partnerskapsnivå hos Sitecore. Länk.

HiQ har tillsammans med Diacor nominerats i två av sju kategorier till Blue Arrow-galan i Finland. Länk.

Avtal/Uppdrag

Norconsult har vunnit ramavtal med Exploateringskontoret för Stockholms stad. Avtalet är på tre år. Länk.

ÅF har tecknat avtal med Stora Enso om projektering av ny kemikalieberedning åt Stora Enso. Länk.

Norconsult har vunnit uppdrag som generalkonsult till förstudie för ny simhall i Varberg. Länk.

HiQ tecknar ramavtal med SVT och UR gällande utveckling inom digitala tjänster. Länk.

Semcon tecknar avtal med China Euro Vehicle Technology AB (CEVT) i Göteborg. Upp till 40 personer kommer vara involverade från Semcon fram till slutet av 2017. Länk.

Viati har tilldelats ramavtal med Statens Tjänstepensionsverk inom IT-konsulttjänster. Avtalet är på 4 år. Länk.

Knowit har genomfört uppdrag åt Vasamuseet i form av en ny externwebb. Länk.

Rejlers har fått i uppdrag av Dala Energi att utreda framtida energilösningar. Länk.

Rejlers har också fått förnyat avtal med Olav Thon Gruppen gällande energideklarationer och energianalyser. Länk.

Sigma Technology har tecknat avtal med Gävle Energisystem om en prognostjänst. Länk. 

Saldab har tecknat avtal som it-leverantör åt Pågen inom service desk och klientplattform. Länk.

Evry har tecknat avtal med Västra Götalandsregionen om it-system för operationsplanering. Avtalet är på fyra plus fem år och värt 25-51 MSEK. Länk.

Zetup har tecknat avtal med Bräcke diakoni om en helt ny it-plattform. Länk.

Teknikhuset har vunnit uppdrag från Komatsu Forest om utveckling av nya webbplatser. Länk.

WSP har tecknat samarbetsavtal på två år med Ingenjörer utan gränser. Bland annat är medarbetarna på WSP involverade i volontärprojekt i Tanzania. Länk.

Övrigt

Knowit har ingått samarbete med Netclean för att stoppa spridning av sexuellt övergreppsmaterial på barn. Länk.

Hur vi klättrade 10 placeringar på ett år. Olof Belfrage, regionchef på Findwise, förklarar vad bolaget tidigare missade och varför de nu klättrar från 20:e till 10:e plats på Great Place to Work-listan. Länk.

Talangerna kräver engagemang — så gör du. Känna sig kompetent, vara självbestämmande och ha goda relationer med sina närmaste medarbetare är viktigast för att medarbetarna ska känna engagemang. Länk.

”Dags att skrota CV:t på riktigt” Elin Öberg i podcast om hur ni arbetar med strategisk rekrytering och kopplar ihop varumärket med arbetsgivarvarumärket. Länk.

”De tror det är kodschimpanser som försvinner.” Tomas Qviberg, vd på Konsultkompaniet, om outsourcingtrenden inom bank- och försäkringsbranschen som kan sluta i bedrövelse. Länk.

Har du vänner och kollegor som också bör läsa detta brev? Tipsa gärna genom denna länk;
https://cinode.com/veckans-konsultnyheter/2016-17/

Med vänliga hälsningar
Mattias Loxi

mattias.loxi@cinode.com
CMO och medgrundare på Cinode

Bli gärna vän med mig på Linkedin
https://se.linkedin.com/in/mattiasloxi

Har du nyhetstips, vill gästblogga eller veta mer om Cinode? Kontakta mig!

”Cinode är det första systemet som verkligen förstår vad vi håller på med”

Cecilia Ahrman Rasmussen är regionchef och Team Manager hos Wise Consulting. Företaget har använt Cinode under några månader. Redan nu börjar de se resultat. Vi passade på att ställa några frågor till Cecilia om hur de upplever tjänsten. Läs mer.

Cinode sponsrar arbete för en tryggare skolmiljö


Stiftelsen Aktiv Skola har som målsättning att alla barn ska känna sig trygga och leva ett värdigt liv, fritt från droger, mobbning och kränkande behandling. Cinode vill genom att stödja arbetet bidra till en god framtida skolmiljö. Läs mer.

Stor guide till att lyckas med ditt konsultföretag


Tips och råd som hjälper ert konsultbolag att nå tillväxt. Lär dig om;
✓ Konsultmarknaden ✓ CV-hantering. ✓ Försäljning ✓ Nyckeltal ✓ Företagskultur ✓ Marknadsföring ✓ Ledarskap. ✓ Öka debiteringsgraden ✓Rekrytering plus mycket era Länk.

Talent Management och försäljning i konsultföretag [Whitepaper]

När ni samlar era kompetenser och kundbehov når ni framgång. Ladda hem.

Missa inte heller vårt whitepaper – 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet i KonsultföretagLadda hem.

Be like Bosse!

Er kompetens – samlad, sökbar och paketerad

Cinode är stödet för medarbetare, chefer och sälj i konsultföretag. Bland annat får du;

  • Kompetenskonto
  • Anpassade konsultprofiler
  • Företagsprofilering
  • Rapporter
  • Beläggning
  • Kompetensinventering
  • Förfrågan & offert
  • Kundhantering
  • Uppdrag & kontrakt

Läs mer om våra funktioner och priser.

Cinode – talanghantering med superkrafter.

Alla nyhetsbrev