Så rustar du ditt konsultbolag för 2022

feb 02 2022 · Cinode, Skills Management

Skrivet av: Amanda Boix

Årsskiftet brukar vara en tid när verksamheter reflekterar över det gångna året. Bolagen utvärderar områden som varit lyckade samtidigt som de också granskar sina motgångar. 

De sätter mål inför det nya året. Tillväxtplaner för ökad omsättning och personalstyrka. Fokus på att minska personalomsättning och öka medarbetarnöjdhet samt transparensen för att stärka engagemanget. 

Här är det viktigt att jobba smart och tänka på hur dessa mål och ambitioner ska kunna uppnås – och helst överträffas.

Flertalet konsultbolag är supervassa på att stötta organisationer i digitaliseringen av olika typer av processer och med implementeringen av olika sorters system. Vår gästbloggare Maria Hansson, digitaliseringsstrateg och senior konsult inom hållbara digitala ekosystem på Solita, skriver i ett tidigare blogginlägg om att ”konsultbolag har ett ansvar att ta ledartröjan för en hållbar digitalisering”. 

Skomakarens barn- syndromet

Trots denna expertis inom området ser vi på Cinode, som dagligen talar med konsultbolagens ledare, att digitaliseringen inte nödvändigtvis hanteras lika bra internt. Oftast nöjer sig vissa konsultbolag med Word och Excel för CV-hantering och beläggningsplanering. Eventuellt tar de hjälp av ett CRM-system för att ha koll på sälj-pipelinen, kanske även en sida för employer branding och rekrytering, alternativt har de ett egenutvecklat system. 

Men i många fall saknas en grundläggande helhetsstruktur för att underlätta bevakningen av klassiska nyckeltal och hjälpmedel för de vanliga utmaningar som konsultbolagen bör ha stenkoll på. 

Effektiviserar vardagliga processer

Cinode hjälper tusentals bolag med att hålla koll på sin kompetens, att utveckla sin kompetens och samverka. Kort och gott hjälper vi företag från ett fåtal medarbetare upp till stora globala bolag med skills management.

Under åren har vi även stöttat flera nischade konsultverksamheter som erbjuder tjänster inom varierande branscher. Vi kan också urskilja en viktig trend i att stora organisationer med betydande behov av planering av sina kunskapsintensiva verksamheter har fått mycket nytta av Cinodes verktyg.

Våra kunders huvudproblem 

Genom att samtala med våra kunder och lyssna på olika case videos på vår webbsida har vi förstått att den primära drivkraften som gör att de väljer Cinodes plattform är för att effektivisera arbetet med att få rätt person med rätt kompetens på rätt plats vid rätt tillfälle. 

Det är ofta just det som är utmanande för konsultverksamheter – ett problem som Cinode löser på ett väldigt effektivt och enkelt sätt. Allt för att spara tid och minska administrativ tid.

HR-perspektivet

Våra kunder och de konsultbolag vi talar med dagligen blir oftast överväldigade av allt som Cinodes plattform kan stötta med. De har dessutom följt Cinode och den kunskapskanal vi bjuder på via Veckans konsultnyheter och Konsultpodden, där vi samlar de största trendspaningarna samt insikter från branschen. 

Den gemensamma nämnaren för stora och små konsultbolag är att Cinode även lyckas öka användandet och effektiviseringen genom den digitala transparensen som plattformen skapar. 

De som jobbar inom HR- och rekryteringsbranschen inser värdet av att digitalisera processer och hur det även kan förändra hela företagskulturen och engagemanget inom bolaget. Denna unika möjlighet framhåller de flesta av våra kunder som nyckeln till deras framgång när de implementerat Cinodes plattform. Det är en våg som går att surfa på långsiktigt och som agerar på de generella personalfrågor som alla bolag bör arbeta med.

Konsulter – kärnan i konsultbolagen

Vilka kunskaper vill konsulter lära sig och fortsätta utveckla? Känner ni till områden de brinner lite extra för och drömuppdraget som särskilt skulle motivera dem? 

När företag börjar växa och har kontor på flera platser kommer denna utmaning per automatik. Men oavsett storlek på bolaget är det få tillfällen våra kunder får tid med sina medarbetare då de oftast sitter ute på uppdrag. Detta kan försvåra hanteringen av konsulters önskemål som skulle bidra till ökad personalnöjdhet. För att inte nämna konsekvensen för bolaget om de tappar seniora medarbetare som sitter på kunskapen som krävs för att snabbt kunna besvara förfrågningar. För att skydda sig mot detta vill konsultbolagen i större utsträckning involvera medarbetarna i bolagets försäljning och därmed även mer effektivt bidra till bolagets tillväxt.

Struktur a och o 

Många av våra kunder sätter en struktur för detta redan från början. Det kan exempelvis handla om att inledningsvis starta med en eller två moduler som fokuserar på det primära behovet och i vissa fall genom att gå in fullt i de områden som de flesta konsultbolag har behov av.  Oftast befinner sig konsultbolagen i en sits där de antingen har för många uppdrag de inte kan tillsätta och därmed behöver bredda sitt nätverk med partners och underkonsulter. Alternativt behöver de öka antalet förfrågningar av uppdrag som de kan besvara. 

Skapa en sömlös integration

Oavsett situation löser Cinode dessa utmaningar på ett smidigt sätt. Tjusningen med Cinode är att bolagen kan växa i plattformen i takt med att organisationen expanderar och behovet ökar. De samlar allt på ett ställe och kan skapa en sömlös integration till existerande system som exempelvis CRM eller lönesystem, om så önskas. 

Det är en plattform som inte bara minskar tiden för de vardagliga administrativa sysslorna utan också besvarar de stora värden som ger det lilla extra till såväl medarbetarna som kunderna.

Året 2022 har redan börjat. Är ni redo och har vad som krävs för att ta nästa steg? Tveka inte att ta kontakt med oss på Cinode för att diskutera hur vi kan stötta just din verksamhet beroende på de utmaningar ni står inför och de mål ni satt för detta år.

Sales Executive

Sales Executive

Amanda anslöt sig till team Cinode vintern 2021 och arbetar med sälj. Hon har tidigare erfarenhet inom rekrytering och HR-molntjänster och brinner för att stötta bolag med att effektivisera och digitalisera deras processer. LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/amandaboix/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg