EVP– nödvändigt för att attrahera och behålla talanger i en snabbrörlig värld

Skrivet av Angelica Strand, Head of Recruitment på Acando |  1 Kommentar

Employer Value Proposition (EVP) är säkerligen ett bekant begrepp för många men vad innebär det egentligen i praktiken? Kortfattat; vad bolaget erbjuder medarbetarna i en anställning och vad som sedan upplevs av individen på arbetsplatsen. Blev det som hen hade tänkt sig? Motsvarade rollen förväntningarna? Lever bolaget efter de värderingarna som hen uppfattade i början och så vidare.

I takt med att utvecklingen går svindlande fort framåt blir också de personer som har den senaste och mest uppdaterade kompetensen färre. Det råder brist på vissa kompetenser och vi hinner inte riktigt med i den konstanta förändring som omvärlden kräver. Det medför att vi inom framför allt konsultbranschen vill attrahera samma kandidater.

Hårdare krav

Jag har arbetat med rekrytering sedan 2007 och ser tydliga skillnader från då och fram till idag gällande hur vi attraherar kandidater till att byta arbetsgivare. Kraven är hårdare från kandidaterna själva – om de ens är intresserade av att ta ett samtal. Då pratar vi inte om att sälja ett telefonabonnemang utan om en chans till nya karriärutmaningar. Att få en möjlighet till ett nytt arbete utan att själv behöva anstränga sig borde ses som en lyckoträff.

Vet sitt värde

Varför har det då blivit så? Jo, nya generationer och en föränderlig omvärld skapar nya behov och personliga inställningar. De som vi kallar generation Y lockas inte av vad de kan göra för företaget, utan snarare vad arbetsplatsen kan göra för dem och vi måste vara beredda på att följa med i utvecklingen.

Denna generation har till skillnad från tidigare generationer vuxit upp med tillgång till ett gigantiskt informationsflöde som ser likadant ut över stora delar av världen. De är mer upplysta, flexibla och har blivit mer kritiska och ifrågasättande. De vet sitt värde på arbetsmarknaden och ställer högre krav på vad arbetsplatsen kan erbjuda dem i det dagliga arbetet – inte bara i form av en hög lön.

Olika behov

Inom framför allt konsultbranschen behöver vi ta större hänsyn till de olika behoven som de individer vi vill rekrytera har. Exempelvis kan behoven skilja sig markant mellan en person som har flera års arbetslivserfarenhet och är född på tidigt 70-tal jämfört med en yngre och mindre erfaren person som snabbt vill utvecklas.

Varierande familjekonstellationer ställer också olika krav på arbetsplats – huruvida du är singel, har familj eller är ensamstående med småbarn påverkar. Vad vill och efterfrågar dessa personer i sina liv för välmående, prestation och engagemang? Vi kan inte dra slutsatsen att de alla lockas av samma förmåner och möjligheter.

Människors påverkan

Till att börja med bör de färdigheter och kompetenser som söks till verksamheten analyseras. Liksom vilka värderingar vi har och hur vi vill att atmosfären ska vara inom bolaget. Värderingarna är grunden för hur vi bör agera och vara mot varandra, vilken strävan vi har för framtiden och hur vi uppfattas utåt. Utifrån dessa kriterier bör vi se till individerna vi söker – vad behöver de för att efterleva våra värderingar, bidra till vår framgång och framför allt vilja stanna kvar? Ja, det är där vi analyserar vårt EVP. Vilka signaler och löften sänder vi ut? Lockas kandidaterna av vårt erbjudande? Lever vi upp till våra löften efter en anställning?

För många är de löften som erbjuds i rekryteringsprocesserna väldigt viktiga och om de inte stämmer med verkligheten leder det till en hög personalomsättning och höga rekryteringskostnader. Individers erfarenheter av sina arbetsplatser sprider sig till omvärlden, vilket innebär att den starkaste kommunikationskanalen utåt är människorna själva och inte riktade marknadskampanjer.

Tillgodose individen

De företag som lyckas med sitt Employer Value Proposition har fått det viktiga avtrycket även hos omvärlden. Kandidaterna vill ta samtalet när en representant för bolaget hör av sig och de är mer angelägna att själva söka sig till just det bolaget. De känner att deras behov tillgodoses inom företaget oavsett om de tillhör generation Y eller är 70-talister.

Vi skulle alla vinna på att se till individen, dess olika behov och paketera vårt budskap för att därefter leva upp till det. Det krävs en stor insats men i slutändan är det absolut värt mödan.

Sveriges populäraste nyhetsbrev för konsulter

Gör som över 7000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.


Om författaren

Angelica Strand, Head of Recruitment på Acando
Angelica Strand, Head of Recruitment på Acando
Angelica har 14 års erfarenhet inom av strategiskt och operativt HR-arbete, inklusive 9 år som rekryteringsrådgivare. Hon arbetar numera som rekryteringschef på det it- och management konsultbolaget Acando med 1200 medarbetare i Sverige och 1900 globalt

Ett svar till “EVP– nödvändigt för att attrahera och behålla talanger i en snabbrörlig värld”

  1. […] Analysera ert EVP – Vilka signaler och löften sänder ni ut? Lockas kandidaterna av ert […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *