Veckans konsultnyheter

Gör som över 7000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen.

{{ errors.email }}

{{ errors.server }}

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.

Konsultbolagen överraskar – sommarens alla konsultnyheter

Hej!

Välkommen tillbaka! Som vanligt sammanfattar vi alla sommarens nyheter i ett extra späckat och långt nyhetsbrev.

Många halvårsrapporter har trillat in under sommaren. Flera bolag ger betydligt positivare besked än vad vårens prognoser indikerade. Det är glädjande att konsultbranschen levererar och snabbt har ställt om. Samtidigt visar det vilken betydelse duktiga konsulter har för vår samhällsutveckling. 

Nu börjar även förfrågningar efter semestrarna komma igång. Om ni vill ha fler förfrågningar eller söker nya konsulter till era uppdrag – registrera er då gratis på Cinode Partner Network!

Allt gott, 
/Mattias

PS – vi på Cinode fortsätter att växa med nya kunder. Nu söker vi fler seniora säljare med erfarenhet av konsultbranschen!

Rapporter

TietoEvrys omsättning sjönk med 6 procent under Q2 vid konsoliderad jämförelse. Den organiska tillväxten landade på minus 1,0 procent. Beroende på stora engångskostnader för partnerskapet med IBM, nedläggningen av plattformen SmartUtilities samt integrationskostnader blev rörelsemarginalen -1,4 (4,5) procent. Den justerade rörelsemarginalen landade på 11,7 (9,6) procent. Effekten av Covid-19 bedöms till cirka 2 procent på omsättningen men har inte påverkat den justerade rörelsemarginalen då kostnader sjunkit med färre resor, utbildning samt korttidspermitteringar. Divisionerna Industry Software och Financial Services Solutions växte mest. Länk.

AFRYs omsättning sjönk med 10,8 procent under det andra kvartalet. Rörelsemarginalen landade på 6,9 (7,3) procent, vilket framför allt beror på fordonsindustrin, vars volym sjönk med cirka 40 procent. 1900 medarbetare har korttidspermitterats och 200 medarbetare omfattas av uppsägning. Bolaget har tagit emot statligt stöd på 94 MSEK, motsvarande cirka 2 procent i rörelsemarginal. Debiteringsgraden landade på 75,9 (76,3) procent. Länk.

Knowit växte med 1,5 procent under kvartalet. Rörelsemarginalen steg till 8,5 (7,7) procent. Cirka 230 medarbetare omfattas av olika grad av korttidsarbete. Verksamheten i södra Sverige har gått bra liksom Stockholmsmarknaden som tagit fart igen. Industri samt managementkonsulttjänster har däremot haft fler utmaningar. Länk.

Sweco växte med 5,3 procent under Q2 varav cirka 1 procent organiskt. I Sverige var tillväxten 2 procent. Rörelsemarginalen steg till 8,0 (7,6) procent. Cirka 130 medarbetare i Sverige omfattades av åtgärder till följd av Covid-19. Den svenska marknaden uppges vara god men med variationer. Infrastruktur, industriella investeringar, kraftöverföringar samt vatten och miljötjänster hade hög efterfrågan. Bostadsbyggande inom privata, fordon samt energiproduktion var svagare. Finland gick starkt tillsammans med Belgien. Mer utmaningar i Tyskland. Länk.

Rejlers växte med 9,7 procent under kvartalet varav den organiska tillväxten var -2,3 procent. Rörelsemarginalen landade på 2,7 (3,9) procent. Omstruktureringskostnader tynger resultatet där bolaget under perioden, på grund av Covid-19, har sagt upp 70 medarbetare i Sverige och Finland. Cirka 4 procent av antalet årsanställda omfattas även av korttidsarbete. Tillverkande industrin har efterfrågan gått ner rejält med pandemin. Energi, telekom, smarta fastigheter och infrastruktur har klarat sig bättre. Länk.

Semcons omsättning sjönk med 16,0 procent under Q2. Rörelsemarginalen sjönk till 0,7 (3,6) procent efter omstruktureringskostnader där bolaget har reducerat antalet medarbetare med 170 personer. Även korttidsarbete har införts. Framför allt har bolaget minskat sin exponering mot fordonsindustrin. Product Information, Life Science samt telekom har utvecklats väl. Länk.

HiQ:s omsättning sjönk med 7,9 procent under Q2. Rörelsemarginalen landade på 8,7 (9,1) procent. Bolaget ser god efterfrågan inom offentlig sektor, e-handel och telekom medan fordonsindustrin samt tillverkningsindustrin har det tuffare. Covid-19 påverkar främst verksamheten i Göteborg samt delar av verksamheten i Stockholm och Linköping. Bolaget har inte mottagit några permitteringsstöd från Tillväxtverket men avslutat provanställningar samt på vissa orter minskat antalet medarbetare. Länk.

Combitech växte med 1,8 procent under Q2. Rörelsemarginalen steg till 8,1 (7,1) procent. Orderingången har även ökat med 30 procent under första halvåret. Offentlig verksamhet, försvar, medicinteknik och telekom har gått fortsatt bra medan det varit tuffare inom fordon. Länk.

Prevas omsättning sjönk med 3,8 procent under kvartalet. Rörelsemarginalen steg rejält till 7,5 (4,3) procent. Försvar, livsmedel, telekom och Life Science har gått starka medan industrisektorn haft det tuffare. Prisnivån har varit stabil under kvartalet med något ökande trend – där de högprofilerande uppdragen varit mer verksamhetskritiska för kunderna. Länk.

Projektengagemangs omsättning sjönk med 11,6 procent på grund av omstruktureringar samt effekt av Covid-19. Rörelsemarginalen steg kraftigt till 8,8 (3,7) procent. Cirka 20 procent av arbetsstyrkan har haft korttidsarbete. Divisionen Bygg&Anläggning har gått bra medan Installation har haft det något tuffare. Länk.

Softronic växte med 1,5 procent under Q2. Rörelsemarginalen steg till fina 13,5 (10,5) procent. Efterfrågan för bolagets tjänster har ej påverkats av pandemin utan ligger på samma höga nivå som tidigare. Länk.

Etteplans omsättning sjönk med 2,3 procent under Q2. Rörelsemarginalen landade på 8,5 (9,0) procent. Fordon, transport samt energi har betydligt lägre efterfrågan medan skog, it och telekom hade fortsatt god efterfråga. Länk.

Addnodes omsättning sjönk med 2,1 procent under kvartalet varav -13 procent organiskt. Rörelsemarginalen sjönk till 2,8 (5,3) procent. Process Management, med hög efterfrågan inom offentlig sektorer, levererar ett starkt resultat. Design Management samt PLM har drabbats av lägre försäljning samt engångskostnader för att realisera synergier från tidigare förvärv. Länk.

C.A.G växte med 12,3 procent under det andra kvartalet, den organiska tillväxten var -7,8 procent. Rörelsemarginalen steg till 9,3 (7,0) procent. Den justerade rörelsemarginalen, efter förvärvskostnader, blev 10,6 (7,2) procent. Sänkta arbetsgivarkostnader har påverkat det justerade rörelsemarginalen med cirka 3,1 procent. Försvar, Offentlig sektor tillsammans med Bank & Finans som är bolagets största kundsegment har klarat pandemin väl med fortsatt god efterfrågan. Hälsa, Vård och Omsorg har haft det något tuffare men situationen tros ljusna under hösten. Länk.

Avensia växte med 3,7 procent under kvartalet. Rörelsemarginalen sjönk till 0,2 (3,6) procent. Stor osäkerhet under början av kvartalet men därefter har det återgått till ett mer ”normalläge”. Bolaget, som specialiserar sig inom tjänster och lösningar för digital handel, har inte permitterat några medarbetare. Länk.

WSPs omsättning sjönk med 1,2 procent under kvartalet varav den organiska tillväxten sjönk med 5,3 procent. Rörelsemarginalen blev 5,5 (5,2) procent. Den justerade EBITDA-marginalen växte till 15,8 (15,0) procent där Europa gick starkt medan lönsamheten i Kanada försvagades. Länk.

Time People Group växte med 6,0 procent under perioden 1:a februari till 30:e april. Rörelsemarginalen landade på 10,3 (11,3) procent. Bolaget har inte tagit emot stöd från Tillväxtverket. Beslut har dock fattats att prioritera lönsamhet före tillväxt på grund av pandemin. För det brutna räkenskapsåret växte bolaget med 28,3 procent, till en omsättning om 207 MSEK och med en rörelsemarginal på 6,4 (8,2) procent. Länk. 

Förvärv/Etableringar/Neddragningar

NetNordic Group förvärvar Bolero, med 80 medarbetare och kontor i Stockholm, Göteborg samt Linköping. Det senaste räkenskapsåret uppgick intäkterna till omkring 270 MSEK. Länk.

Danir Resources blir ny huvudägare i börsnoterade Poolia. Totalt innebär affären en köpeskilling om cirka 130 MSEK. Danir är ägare till Sigma-koncernen. Danir Resources är dotterbolag till Danir där även Lars Kry (Sigma IT:s vd) samt Martin Hansson även är minoritetsägare. Bolaget äger även ASociety. Länk.

OIM Swedens ägare startar Cochelarity för att utveckla världens minsta tinnitushjälpmedel

Sigma IT lanserar en digital personskyddstjänst för personer med förhöjd exponering – Executive Protection and Services. Den är bland annat framtagen för att skydda ledningsgrupper, samt HR-chefen, vars roll har visat sig vara den mest utsatta för digitala hot och trakasserier. Länk.

Medarbetare

Fujitsu Sverige meddelar att Håkan Dahlström har utnämnts till ny vd. Han har tidigare axlat positioner som Country Manager samt Executive Vice President på Tieto. Håkan har även varit ansvarig för affärsområdena Mobility och Broadband på TeliaSonera. Länk.

Projektengagemang har rekryterat Helena Hed till ny vd och koncernchef. Helena har över 15 års erfarenhet av olika chefsroller inom Swecokoncernen och var senast vd för Sweco Management. Hon efterträder Per-Arne Gustavsson i januari nästa år. Länk.

AFRY rekryterar Johan Nyman som ny global pr- och presschef. Han kommer närmast från Jung Relations och har även en bakgrund på Westander.Länk.

HiQ meddelar att Magnus Gudéhn, tidigare vd för HiQ:s dotterbolag i Stockholm, temporärt övertar rollen som vd för bolaget i Skåne fram till dess att en ny vd är på plats. Länk.

Certifieringar/Utmärkelser

Cygate har erhållit högsta status Advanced inom Cisco Customer Experience. Länk.

Sigma IT Group tilldelas utmärkelsen Microsoft Country Partner of the Year 2020 i Sverige. Länk.

Partnerskap

Sigma Young Talent och ICA Gruppen kommer under hösten att lansera en ny omgång av ICA Young IT Professionals Program. Länk.

Sigma Young Talent kommer även, tillsammans med AFA Försäkring, starta andra rundan av traineeprogrammet ONE Trainee Program. Länk.

Avtal/Uppdrag

Tyréns ska projekt- och byggleda arbetet med Gällivares nya multiaktivitetshus. Länk.

AFRY får ett uppdrag inom vindkraft på 48 megawatt i provinsen Tra Vinh i Vietnam. Länk.

Norconsult ska, på uppdrag av Vårgårda kommun, ta fram en fördjupning av översiktsplanen för småstaden Vårgårda 2040 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Länk.

Tyréns har fått byggledningsuppdraget av Trafikverket att utföra underhållsarbete på Älvsborgsbron över Göta älv i Göteborg. Länk.

Softronic får förlängt förtroende  av Skatteverket gällande utvecklingsprojektet TAIS. Länk.

AFRY hjälper Vistin Pharma att genomföra ett turn key-projekt och bygga anläggning åt dem med syfte att fördubbla produktionskapaciteten av diabetesmedicinen Metformin för diabetes typ 2. Länk.

Semcon har fått i uppdrag att utveckla digital utbildning inför Europalanseringen av bilmodellen Lynk & Co 01. Länk.

COWI ansvarar för byggkonstruktionen när Käppalaverket på Lidingö renoveras. Länk.

AFRY är sedan tidigare delaktiga i arbetet med Ostlänken och blir även ansvariga för att ta fram underlag inför upphandling och byggande av kopplingscentraler i Gerstaberg, Skavsta och Linköping samt en ny omformarstation i Norrköping. Länk.

Rejlers ansvarar för elprojekteringen när fastighetsbolaget Vasakronan utformar kvarteret Kromet, ett nytt landmärke i Göteborg. Rejlers ansvarar för projekteringen av kvarterets el, tele, styr-,  säkerhetssystem och solcellssystem i programfasen. Länk.

Tyréns konstruktörer restaurerar fasaden på Stockholms slott, på uppdrag av Statens fastighetsverk via AIX Arkitekter. Länk.

AFRY har, genom Trafikverkets fond, beviljats medel för en studie om bygdevägars möjligheter samt en analys av efterlevnaden av cykelöverfarter bland bilister. Länk.

Capgemini förlänger sitt ramavtal inom SAP co-sourcing med Svenska Försvarsmakten. Länk.

BearingPoint hjälper organisationer att leverera kritiska tjänster inom hälso- och sjukvården under coronapandemin. Länk.

AFRY har utvecklat en solcellsfasad som ska täcka ett flerfamiljshus i Biskopsgården. Projektet är utarbetat tillsammans med Bostadsbolaget i Göteborg. Länk.

Rejlers ansvarar för elkonstruktion av kraftanläggningarna vid utbyggnaden av tre sjukhus i Sörmland. Arbetet omfattar elkonstruktion, selektivitetsplanering samt provning. Länk.

Tata Consultancy Services utökar avtalet med skadeförsäkringsbolaget Tryg. Länk.

AFRY har fått förtroendet att leda ett projektuppdrag för en ledande lastbilstillverkare. Länk.

Etteplan har skapat tjänsten NF Sharing som utformats för bildelning och erbjuder den nu för Triplas boende i Helsingfors. Nordea och NF Fleet driver den nya mobilitetstjänsten tillsammans med YIT. Länk.

Tyréns undersöker dagens och framtidens vattenförsörjning i Uddevalla kommun. Länk.

AFRY levererar en digital tvillingteknologi till Alfa Laval, som ska användas när bolaget expanderar sin produktionskapacitet för separatorer i Sverige. Länk.

Eitech har fått i uppdrag av NCC att bidra med specialistkompetens inom elteknik i samband med byggnationen av en ny elkraftsanläggning på Skaraborgs Sjukhus i Skövde. Ordervärdet uppgår till cirka 66 MSEK. Länk.

Övrigt

”De största martech-beställarna har upptäckt att konsulterna i många fall är överflödiga”, Martin Edenström, Managing Director Stockholm hos Consid i Resumé. Länk.

Toppentreprenören: Sveriges integration är ett skräckexempel. Knightecs grundare och vd Dimitris Gioulekas beskriver hur Sverige har gått från att vara ett föredöme till att bli ett skräckexempel när det gäller integrations- och kompetensfrågor. Länk.

Har du vänner och kollegor som också bör läsa detta brev? Tipsa gärna genom denna länk;
http://www.cinode.com/veckans-konsultnyheter/2020-33/

Med vänliga hälsningar

Mattias Loxi
mattias.loxi@cinode.com
Medgrundare Cinode – Marknad/Sälj.
Nyfiken på Cinode? Maila mig så bokar vi in ett möte!

Bli gärna vän med mig på Linkedin!
https://se.linkedin.com/in/mattiasloxi

Cinode finns även på Instagram – följ oss så ser du hur vi har det!

Har du nyhetstips, vill gästblogga eller veta mer om Cinode? Eller vill ni boka en föreläsning om de senaste trenderna i konsultbranschen? Kontakta mig!

Låt era konsulter hitta sina drömuppdrag

Få dina konsulter att utvecklas, trivas och nå sin fulla potential! Nu gör Cinode det enkelt för alla konsulter att beskriva sitt drömuppdrag för samtliga inom organisationen. Självklart finns informationen även i matchningsvyerna. Låt dina konsulter uppnå sina drömmar! Läs mer.

Så skapar du vinnande konsultprofiler

Ladda ner guiden.

Alla nyhetsbrev