Alla konsultnyheter från sommaren.

Konsultnyheter

Gör som över 7000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.

Konsultnyheter vecka 27 till 31 – 2017

Hej!

Hoppas att du har en trevlig sommar! För att du inte ska missa något har vi sammanställt alla konsultnyheter från de senaste fyra veckorna. Extra långt brev med andra ord, men framför allt många Q2-rapporter och spännande förvärv.

Som vanligt fortsätter vi under hösten med ett nytt konsultbrev varje söndag – glöm inte att tipsa dina kollegor. Ha det gott! Vi hörs!

/Mattias Loxi

 

Marknad

Minst 300 konsulter och 300 fast anställda kommer tvingas lämna Telia i Sverige, berättar Johan Dennelind för SvD Näringsliv i samband med att det nya sparpaketet lanseras. Länk.

 

Rapporter

ÅF växte med 10 procent under Q2 medan rörelsemarginalen, på grund av färre arbetsdagar, sjönk till 8,4 (9,6) procent. Debiteringsgraden var 78,2 procent. Industrikonjunkturen uppges vara stark tillsammans med infrastruktur och IT. Energimarknaden är fortfarande svag. Länk.

Swecos omsättning sjönk med 2,5 procent under kvartalet. Rörelsemarginalen sjönk till 7,3 (10,6) procent. Timarvodena uppges öka. Svenska marknaden anses vara fortsatt stark. I Norge, Danmark, Västeuropa och Centraleuropa är de goda. Medan i Finland och Nederländerna är det svagare men håller på att förbättras. Debiteringsgraden landade på 75,5 (75,1) procent. Länk.

Tieto växte med 1 procent under kvartalet. Rörelsemarginalen blev 7,3 (8,5) procent och exklusive engångskostnader 9,2 (9,4) procent. Den nordiska konsultmarknaden väntas växa med 2-3 procent under 2017. GDPR är ett område som öppnar för många nya möjligheter. Länk.

HiQ:s tillväxt blev 2,6 procent för andra kvartalet och rörelsemarginalen landade på 10,6 (13,9) procent. 2017 präglas av digitalisering med fokus på teknik och förenkling. Länk.

Knowit växte med 6 procent under kvartalet. Rörelsemarginalen landade på 8,0 (8,3) procent. Bolaget uppger generellt en stark marknad och en god efterfråga på managementkonsulter med förståelse för det tekniska. Länk.

Semcons omsättning minskade med 6 procent under kvartalet på grund av kalendereffekter. Rörelsemarginalen sjönk till 2,1 (5,6) procent. Kompetensbristen inom produktutveckling uppges haft en tillväxthämmande effekt. Länk.

Combitech växte med 31 procent under Q2, framför allt genom förvärv. Rörelsemarginalen landade på 6,7 (7,6) procent. Efterfrågan inom Cyber Security uppges vara stark tillsammans med en större del av helhetsåtagande. Länk.

Prevas omsättning sjönk med 2 procent under kvartalet, till följd av färre arbetsdagar. Rörelsemarginalen blev 1,4 (0,4) procent. Beläggningen och debiteringsgraden har förbättrats. Digitalisering och robotisering är starka drivkrafter på marknaden. Länk.

Rejlers växte med 2 procent under Q2. Bolaget gjorde en förlust på 14 (22) MSEK. Förlusten beror på problem och omstruktureringskostnader i Norge. Marknaden uppges som god och beläggningsgraden blev 75,3 (72,7) procent. Länk.

Addnode växte med 11 procent men rörelsemarginalen sjönk till 2,5 (4,4) procent. De återkommande intäkterna från support- och underhållsavtal samt SaaS-lösningar växer och uppgick till 53 procent av omsättningen. Länk.

eWork växte med 23 procent under kvartalet jämfört med förra året. Rörelseresultatet blev 24,9 (24,9) MSEK. Den nordiska konsultmarknaden uppges vara mycket stark och mäklarsegmentet bedöms ha fortsatt att öka sina marknadsandelar. Länk.

 

Förvärv/Etableringar

B3IT förvärvar Sentensia, med 28 medarbetare och en omsättning på 49 MSEK under det senaste räkenskapsåret. Förvärvet stärker B3ITs erbjudande mot offentlig sektor. Köpeskillingen uppgår till 24 MSEK plus justerat eget kapital om 1,5 MSEK. Därtill kommer tilläggsköpeskilling baserad på bolagets utveckling under 2017 och 2018. Länk.

ÅF förvärvar automationsverksamheten i Eitech, som har en årlig omsättning på cirka 90 MSEK. Verksamheten har 42 medarbetare i Umeå, Stockholm, Malmö och Göteborg. Länk.

Addnode förvärvar engelska Service Works Group som gör programvara för fastighetsförvaltning samt arbetsplats- och fastighetsservice. Bolaget har 71 medarbetare och omsatte 68 MSEK, med kunder i Storbritannien, Australien, Kanada och Mellanöstern. Köpeskillingen uppgick till132 MSEK plus tillägg på maximalt 62 MSEK. Länk.

Addnode förvärvar också Intrinsys med bas i England och Sydafrika. Bolaget har 60 medarbetare och omsatte 164 MSEK. Kostnaden för bolaget är 119 MSEK plus maximalt 43 MSEK. Länk.

UNICO Group öppnar kontor i Danmark. Fokusområden under kommande året är Teamcenter och NX. Länk.

 

Medarbetare

Sigma IT Consulting i Skövde har utsett Ahmed Krayem till ny kontorschef. Tidigare var han bland annat försäljningschef på InExchange samt kontorschef för Elan IT. Länk.

 

Partnerskap

Consid lanserar ett nytt affärsområde inom innovation, under ledning av Peo Strömberg. Samtidigt ingår bolaget ett strategiskt partnerskap med innovationsbolaget Kairos Future. Länk.

Zynka BIM AB inleder samarbete med Symetri. Länk.

Tieto ingår partnerskap med Sigfox-operatören IoT Sweden. Länk.

 

Utmärkelser

Envoke IT utses till finalist i IAMCP 2017 Global Partner-to-Partner Awards Program. Länk.

 

Avtal/Uppdrag

Tieto ska tillsammans med VITAL Integration leverera digitala lösningar och hjälpmedel inom vård-/och omsorg för Nacka kommun. Länk.

Hifab projektleder tillväxtprogram i Bangladesh. Programmets syfte är att öka tillväxten och investeringsklimatet. Hifabs uppdrag är på 5,87 MUSD. Fyraårsuppdraget startades under föregående månad. Länk.

C.A.G är ny IT-partner åt hotellfastighetsbolaget Pandox AB. Samarbetet gäller inledningsvis under 36 månader. Länk.

C.A.G agerar även beställarstöd åt Lärarförbundet i samband med upphandlingen av nytt IT-system. Det nya systemet förbättrar processerna för internkommunikation och hjälper Lärarförbundet att bli en mer tilltalande organisation. Länk.

Eitech vann uppdraget att bygga ny fördelningsstation åt Trelleborgs kommun. Uppdraget färdigställs nästa sommar och ordervärdet uppgår till cirka 29 MSEK. Länk.

Tieto levererar molnlösningar till norska myndigheten Jernbanedirektoratet. Länk.

Tieto har även tecknat ett treårigt avtal med ICA Banken kring system för företagslån. De breddar därmed leveransen till ICA Banken som sedan tidigare även berör privatlån. Länk.

B3IT tilldelas nytt ramavtal med Inköp Gävleborg inom systemförvaltning, IT- och informationssäkerhet, infrastruktur och arkitekter. Avtalet sträcker sig till 2019-06-30 med option på två år. Länk.

Sigma har utvecklat en ny modern mobilanpassad webbplats för Varberg Energi. Länk.

Consid AB får fortsatt förtroende att ansvara för all webb hos Huddinge kommun. Avtalet gäller under två + två år. Länk.

Nikita ingår avtal med Strängnäs kommun. Avtalet gäller till och med 2019-07-31 med option på ytterligare två år. Länk.

Sweco har deltagit i renoveringsarbetet av Nationalmuseum som nu lider mot sitt slut. Sweco deltog tidigare i projekteringsskedet och nu i konstruktionsuppdraget. Länk.

Tyréns skriver ramavtal med Bane NOR inom järnväg. Kontraktet gäller utredningar, planskeden samt tekniska huvudplaner och värderas till 350-500 MNOK under fyra år. Länk.

Precio Fishbone är en av vinnarna i Statistiska Centralbyråns ramavtalsupphandling. Kontraktet värderas till cirka 160 miljoner under avtalstiden som inklusive optioner är fyra år med start vid årsskiftet 2017/2018. Länk.

Rejlers har vunnit ett omfattande uppdrag inom projektering, leverans och installation för SKB, Svensk Kärnbränslehantering. Uppdraget startas i sommar och ska vara färdigt under hösten 2018. Länk.

Sigma IT Consulting ska leverera IT-konsulter till ett helhetsåtagande inom systemutveckling till Västra Götalandsregionen (VGR). Avtalet gäller under fyra år med option till förlängning. Länk.

Headlight tecknar ramavtal med SCB och avser IT-tjänster inom systemutveckling, arkitektur, projektledning, test och kravhantering. Fyraårskontraktet beräknas omsätta cirka 30 MSEK per år, med start vid årsskiftet 2017/2018. Länk.

HiQ har tillsammans med 3nine och ST Solutions skapat en IoT-lösning som förenklar samt förbättrar arbetsförhållandena inom industrin. Länk.

Acando har vunnit ramavtal med Brønnøysundregistrene, gällande utveckling av ett nytt elektroniskt fallhanteringssystem. Kontraktet gäller under tre år med möjlig förlängning. Länk.

 

Globalt

BearingPoint byter varumärke på sitt dotterbolag Infonova till BearingPoint. Länk.

Etteplan förvärvar resterande 30 procent i det samägda bolaget Etteplan Vataple Technology Centre i Kina. Länk.

 

Övrigt

”Med tung molnprestige i ryggen – nya bossen vill se mer av svenska Tieto”. Artikel från idg. Länk.

”Här ska ÅF växa” – nye ÅF-vd:n Jonas Gustavsson berättar i intervju med TeknikDygnet. Länk.

”How to hold onto talent in the pinched middle”. (Registrering krävs) Länk.

Donald Davies, grundare av Donald Davies & Partners, har avlidit efter en tids sjukdom. Han blev 89 år. Länk.

 

Har du vänner och kollegor som också bör läsa detta brev? Tipsa gärna genom denna länk;
https://cinode.com/veckans-konsultnyheter/2017-31/

Med vänliga hälsningar
Mattias Loxi

mattias.loxi@cinode.com
Medgrundare Cinode

Bli gärna vän med mig på Linkedin
https://se.linkedin.com/in/mattiasloxi

Har du nyhetstips, vill gästblogga eller veta mer om Cinode? Eller vill ni boka en föreläsning om de senaste trenderna i konsultbranschen? Kontakta mig!

Öka försäljning, beläggning och engagemang i ditt konsultföretag.

Lär dig HUR du agerar snabbare och smartare genom att koppla samman sälj med leverans och kompetenser. Läs mer.

Läs tidigare konsultnyheter