Q3 – Fortsatt stark efterfrågan i konsultbranschen

Skrivet av Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad |  Ingen kommentar

Omsättningen fortsätter att växa för de börsnoterade konsultbolagen under det tredje kvartalet. Dock börjar tillväxten för flera bolag, framförallt på tekniksidan, att avmattas. 

Det är fortfarande strålande tider i konsultbranschen. Framförallt inom it. Konsultmäklaren eWork uppger att konsultmarknaden är ”mycket stark” och de ser färre sökande per uppdrag.

Hög tillväxt

De flesta bolagen visar fina tillväxtsiffror jämfört med samma kvartal under förra året. Mycket av tillväxten sker dock genom förvärv. Rejlers har växt mest under kvartalet tätt följt av B3IT. Tittar vi på rörelsemarginalerna har de flesta bolagen, speciellt på it-sidan ökat marginalerna även om det är vissa skillnader. Teknikkonsultbolagen har det lite tuffare.

Som vanligt är det HiQ som kan stoltsera med högst marginaler. Med hela 13,2 procent, under det normalt svaga tredje kvartalet, ligger de långt före konkurrenterna.

KonsultbolagOms Q3 (2015)Oms förändringRes Q3 (2015)Marg Q3 % (2015)
HiQ352 (317)11,2%46,9 (38,7)13,3 (12,2)
AddNode467 (467)0%24,6 (30,8)5,3 (6,6)
Sweco Sverige1481 (1390)6,5%129 (91)6,1 (4,7)(hela)
Combitech350 (341)2,6%7 (14)2,0 (4,1)
Acando469 (427)9,8%33 (22)7,1 (5,1)
Softronic129 (132)-2,3%9,0 (8,3)7,0 (6,3)
ÅF2348 (2147)9,3%162 (143)6,9 (6,7)
Knowit500 (454)10,1%36,9 (25,1)7,4 (5,5)
Tieto Sverige129 (126) MEUR3,0%-10,4 (11,5) (hela)
Semcon591 (611)-3,3%23 (13)3,8 (2,2)
Rejlers Sverige500 (380)31,6%4,9 (18,9)1,0 (5,0)
Avega85 (83)2,6%7,5 (7,0)8,9 (8,0)
Prevas146 (148)-1,6%-2,6 (0,2)-1,8 (0,2)
Wise Group153 (137)11,8% 8,3 (5,8)5,4 (4,2)
Atea Sverige2373 (2171) MNOK9,3%69,1 (58,1)2,9 (2,7)
Enfo Group35 (31) MEUR10,1%1,4 (3,1) MEUR4,1 (9,9)
B3IT100 (82)22,5%6,5 (4,3)6,5 (5,3)
Projektengagemang159 (139)14,5%3,4 (2,5)2,1 (1,8)
Hifab109 (92)19,2%0,4 (-3,7)0,4 (-4,0)

Observera att siffrorna för några bolag endast gäller för den svenska verksamheten och för andra hela verksamheten.

Tillväxt på medarbetarsidan

Konsultbolagen fortsätter även att växa på medarbetarsidan. Projektengagemang och Tieto, som båda har förvärvat bolag under kvartalet, har vuxit mest.

KonsultbolagAns 30 sep (30/6 2016)Förändring Q3Förändring % Q3
Softronic444 (464)-20-4,3%
Prevas583 (601)-18-3,0%
HiQ1542 (1529)130,9%
AddNode1286 (1219)675,5%
Sweco Sweden5327 (5551)-224-4,0%
Acando Sverige1062 (1022)403,9%
Combitech1464 (1394)705,0%
ÅF Sverige6848 (6789)590,9%
Avega339 (338)10,3%
Semcon2858 (2897)-39-1,3%
Knowit1855 (1809)462,5%
Rejlers Sverige1089 (1082)70,6%
Tieto Sverige2710 (2535)1756,9%
Wise Group702 (697)50,7%
Enfo Group Sverige491 (488)30,6%
B3IT364 (345)195,5%
Projektengagemang857 (681)17625,8%
Hifab322 (330)-8-2,4%

Observera att siffrorna för några bolag endast gäller för den svenska verksamheten och för andra hela verksamheten.

Marknadskommentarer

 • Avega:Verksamheten i Göteborg fortsätter att gå mycket bra med fortsatt stark tillväxt och mycket god marginal…Under kvartalet har vi sett en förbättring i Öresund där nyrekryteringen ökat, vilket resulterat i tillväxt för regionen…Konkurrensen om de vassaste konsulterna på marknaden är fortsatt hård.
 • Tieto:The market Tieto operates in is estimated to grow by around 2% in 2016. Emerging services are estimated to experience double-digit growth while the decline in traditional services will continue. The Swedish market has remained active. In Finland, the challenging macroeconomic environment will continue to affect the IT services market.
 • Sweco:Den svenska marknaden är stark. Marknaderna i Norge, Danmark, Västeuropa och Centraleuropa är generellt god. Marknaderna i Finland och Nederländerna är fortsatt utmanande.
 • Knowit:Inom Knowits tre affärsområden är efterfrågan generellt sett mycket god. Geografiskt skiljer sig efterfrågan åt mellan olika regioner. I Sverige och Norge har efterfrågan under kvartalet varit stark inom de kundbranscher och erbjudanden där Knowit är verksamt. I Finland har en svag förbättring av efterfrågan märkts, även om med fortsatt låga priser och hård konkurrens.
 • Acando:Demand in Sweden remained healthy and on a par with 2015, albeit with certain geographical differences where Stockholm and the Mälar Valley region comprise clear growth areas. In Germany, demand remained normal during the period. The market in Norway was characterized by continued public sector investments in parallel with an increasingly noticeable decline in the willingness to invest in oil-related sectors, thus resulting in increasing competition for available assignments. The weakest market is Finland, where the market remains cautious.
 • Rejlers:Marknaden och efterfrågan på våra tjänster är generellt god i Sverige och Norge förutom inom delar av industrisegmentet i Sverige, där efterfrågan på kärnkraftskompetens har avtagit betydligt. I Finland lyckas vi leverera goda resultat trots en svår marknad.
 • Prevas:Marknaden fortsätter dock att vara orolig inom vissa delar av industrin, framförallt inom telekom och den tillverkande industrin, där många företag fortsätter med omorganisationer, besparingsprogram samt personalneddragningar vilket har lett till långsammare beslutsprocesser vad gäller nya satsningar…De branscher som visar mest positiva tecken är life science och fordonsindustrin men även försvarsindustrin är intressant med SAAB i spetsen.
 • HiQ:Efterfrågan av digitalisering och IT-tjänster uppges vara fortsatt god. Finland visar ett starkt kvartal och Stockholm går bra men framförallt gör Göteborg ett ”mycket bra” kvartal.
 • ÅF: ”Marknadsbilden är god men med stor variation i efterfrågan mellan olika branscher. Det är fortsatt stark efterfrågan från kunder inom infrastruktur och samhällsbyggnad, samt fordons-, pappers-, livsmedels- och läkemedelsindustrin. Den svaga efterfrågan inom energi, råvarusektorn och oljeindustrin kvarstår, även om vårens energiöverenskommelse i Sverige väntas ge viss positiv effekt på investeringarna i kärnkraft. Den pågående digitaliseringen av samhället innebär en ökad efterfrågan av digitala tjänster från de flesta branscher.
 • Softronic:Antalet förfrågningar och affärer av denna typ ökar och det finns anledning att tro att efterfrågan kommer att vara fortsatt hög även om ökningen har planat ut på en hög nivå.
 • Hifab: ”Vi bedömer den Svenska marknaden som fortsatt stark. Den pågående och ökande urbaniseringen i och runt våra städer samt förbättrad infrastruktur i Sverige kommer dominera investeringarna under lång tid framöver.
 • B3IT:Vi ser en fortsatt väldigt hög efterfrågan i marknaden. Digitalisering, som genomsyrar alla branscher vi verkar i, ger upphov till många projekt och program med sikte på både effektivisering och innovation.
 • Projektengagemang:Marknadsbilden fortsätter att vara god, dock med en viss variation mellan olika sektorer. Efterfrågan på tjänster inom väg och järnväg samt byggnads- och fordonsindustrin är fortsatt hög… Fortsatt stora rekryteringsbehov, vilket är en utmaning för hela branschen. Svårigheterna med att hitta och rekrytera kompetenta medarbetare försvårar rekryteringsprocessen och bidrar till en högre personalomsättning, vilket i sin tur driver upp både löne- och rekryteringskostnader. ”

 

Sveriges populäraste nyhetsbrev för konsulter

Gör som över 7000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.


Om författaren

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad
Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad
Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Även flitigt anlitad föreläsare om de senaste trenderna i konsultbranschen. Lägg gärna till mig på Linkedin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *