Mentorskap för konsulter

Skrivet av Gästbloggare - Gunilla Bjerre, Partner på Passacon AB |  Ingen kommentar

Vem har inte någon gång sagt ”tänk om jag vetat det när jag var yngre”? Och säkerligen är det många saker som du hade haft nytta av att veta i olika situationer, både i yrkeslivet och privat. En del av det handlar snarare om att ställas inför helt nya situationer än ålder. Medan vissa saker måste du själv uppleva för att utvecklas och lära för framtiden. Men i många fall hade det faktiskt varit bra att vara kompetensmässigt förberedd, inte minst i arbetslivet.

Som relativt nybakad konsult var jag inte jättepigg att lyssna på mina äldre kollegor som hade många goda råd. När jag funderar över varför jag kände så ligger mycket i hur de gav mig vägledning. Alltför ofta kände jag tyvärr att råden uttalades som om de talade till en mindre vetande person. Självfallet hade de erfarenhet som jag saknade, men jag ville inte bli bemött med bristande respekt för det.

Tack och lov har mycket hänt sedan slutet på 1980-talet, inte minst när det gäller hierarkier och ledarskap. Idag upplever jag mycket mer av dialog, samarbete och gemensamt lärande i relationer mellan människor, oavsett ålder.

Det finns också en utbredd vilja att på olika sätt bidra till andra människors utveckling. Bara att tala om utveckling i termer av annat än ren kompetensutveckling är ett stort steg framåt. Attityd och personlighet bedöms som lika eller mer viktigt än kompetens vid anställning av unga konsulter.

Konsultyrket är viktigt

Att jag som ung konsult inte alltid gillade att bli överröst med vetande från äldre kollegor innebar inte att jag inte behövde några råd. Det fanns mycket jag undrade över och som jag gärna hade haft en dialog om. Konsultyrket är speciellt och dessutom oerhört viktigt för att främja utvecklingen av samhälle och näringsliv. En icke oansenlig andel av den yrkesarbetande befolkningen i Sverige är numera konsulter. Även det en stor förändring sedan jag började som konsult på 80-talet.

Hur kan vi då stötta konsultyrkets utveckling på bästa sätt? Det är en fråga som jag diskuterat många gånger med kollegor i branschen. Vi har alla varit överens om vikten av att det görs, men diskussionerna har aldrig landat i något konkret. Tills nu. I september startar Sveriges första mentorprogram för konsulter, av konsulter och med konsulter.

Mentorprogram för konsulter

Mentorskap är idag en väletablerad metod för lärande som många upplever är vida mer effektiv än de flesta andra former av utvecklings- eller utbildningsinsatser.

Att få möjlighet att dela erfarenheter, diskutera aktuella frågeställningar och situationer som uppkommer i varje konsults vardag med en extern oberoende part – det tror jag och många med mig är ett stort steg i rätt riktning.

Programmet vänder sig i första hand till konsulter som har mellan tre till åtta års yrkeslivserfarenhet och som jobbar inom verksamhet samt IT. Det är konsulter som har en målsättning att snabbare nå nästa steg i konsultkarriären och som förstår värdet av att göra det genom erfarenhetsutbyte med en mentor.

Det finns även ett stort intresse att coacha seniora konsulter som ska axla en helt ny roll, exempelvis bli förbättringsledare, produktägare, konsultchef, ta ansvar för säljmål eller liknande.

Dela vår uppfattning

Hittills har över 40 personer med lång erfarenhet av konsultyrket och konsultbranschen valt att bli mentorer i programmet. Det känns helt fantastiskt och jag ser det som ett stort stöd för programmets syfte. Samtliga mentorerna har lång erfarenhet från skiftande konsultroller och/eller andra relevanta områden, som försäljning, ledarskap och affärsutveckling inom konsultbranschen.

Men erfarenhet räcker inte. Varje mentor behöver dela vår uppfattning om hur en mentor ska agera och interagera med en adept. Deras drivkrafter för att vara mentor behöver vara de rätta. Därför har vi valt mentorer som vi känner väl och vet vad de står för.

Gör det tillsammans

Vi vet alla hur viktigt det är för oss konsultbolag att attrahera, behålla och utveckla våra konsulter. När jag var med på Cinodes frukostseminarium med temat ”Hur ökar tillväxt och lönsamhet i konsultbolag” blev jag inspirerad av nedan bild som Mattias Loxi visade – Maslow applicerat på konsultbolag. Jag tycker den talar sitt tydliga språk för hur ett konsultbolag bäst engagerar sina konsulter. Ett mentorprogram av konsulter, för konsulter och med konsulter är ett av flera verktyg som skapar engagemang.

Hur utvecklar vi konsulter till att nå högsta nivån i bilden?

Jag tror starkt på att driva mentorprogrammet i partnerskap med er som konsultbolag. Dels blir programmet mer relevant om det följer era behov, dels är det avgörande för att programmet ska kunna leverera effekt.

En adept ska ha ett mål med sin medverkan i programmet. Ett mål, som för att få en reell effekt på konsultens nästa steg i konsultkarriären, behöver vara i linje med den utvecklingsplan som konsulten och hens chef enats om. Först då kan adepten jobba tillsammans med sin mentor och nå önskat resultat.

Konsultbranschens framtida utveckling

Mentorprogrammet är ett bidrag till konsultyrkets utveckling och konsulters engagemang som jag känner mig stolt över att få bidra till efter mina många år som konsult och ledare i konsultbranschen. Min önskan är att detta ska bli ett startskott för ett djupare tankeutbyte om hur vi stärker konsultyrket eftersom konsultrollen är så viktig.

Jag ser framemot att höra om andra bra exempel på temat att utveckla och engagera konsulter. Det blir så mycket bättre och roligare om vi hjälps åt, även om vi agerar på samma marknad.

Du når mig på:
Gunilla.bjerre@passacon.se
Tel 0725510678

Några citat från mentorer:

”Konsultlivet är mycket föränderlig och kan vara svårt att både planera och förstå. På kort tid har man många kunder, olika roller, olika uppdrag. Och dessutom en karriär att tänka igenom. Efter många år som konsult har jag hunnit samla på mig erfarenheter och en del egna svar på de frågorna jag ställde sig som ung konsult. Med mitt mentorskap hoppas jag detta kan vara av nytta för konsult i starten av sin karriär.” Francois Texier, Project Portfolio Manager

”Mitt jobb som mentor är att synliggöra och lyfta fram den kraft och inneboende potential som finns och att skapa förutsättningar så att vi kan växa och utvecklas tillsammans. Jag har dessutom modet att utmana till att tänka och göra annorlunda.” Ulrika Schelwander, Senior Managementkonsult, organisationsutvecklare och egenföretagare

Sveriges populäraste nyhetsbrev för konsulter

Gör som över 6000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.


Om författaren

Gästbloggare - Gunilla Bjerre, Partner på Passacon AB
Gästbloggare - Gunilla Bjerre, Partner på Passacon AB
Gunilla har över 30 års erfarenhet av konsultbranschen, både som konsult och ledare på olika nivåer. Hon har arbetat inom bolag som Acando, B3 Consulting Group, WM-data och Ernst & Young Management Consulting. Sedan 2012 driver Gunilla Passacon AB tillsammans med åtta andra kollegor. Hon arbetar även i styrelser för mindre programvaru- och konsultbolag.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *