Företag måste känna till sina kompetenser för att möta framtidens behov

Mar 04 2021 · Konsult

Skrivet av: Nadja Ekblom

Medarbetarna utgör den viktigaste tillgången inom våra organisationer. Men tas de egentligen tillvara så väl som de borde för att skapa affärsnytta nu och framåt?

Vet du vilka kompetenser som finns i din organisation eller i ditt team idag? De flesta svarar antagligen ja på den frågan, om än tveksamt. Om jag då ställer en följdfråga: Vilka kompetenser behöver du om 5 – 10 år? Båda hjärnhalvorna aktiveras och spekulation om framtiden inleds.

Vi kikar på rapporter, trender gällande efterfrågan hos våra kunder eller bolagets tekniska utveckling, för att på något sätt få ett grepp om situationen. Sista följdfrågan: Hur ska du och din organisation fylla det vakuum som uppstår mellan nuläget och framtidens behov vad gäller kompetens?

Avgörande med utvecklingsmöjligheter

För att medarbetarna fortsatt kan bidra med efterfrågad kompetens behöver organisationer ha en strategi kring kompetensutveckling av befintlig personal i kombination med att ta in kompetens utifrån. Fokus på kompetensutveckling är bra för din organisation men också attraktivt ur ett arbetsgivarperspektiv för befintliga och framtida medarbetare.

Undersökningen som vi lanserade 2020 (IT &Tech Professionals Report, Wise IT) visar att den vanligaste orsaken till att medarbetare väljer att säga upp sig är bristen på just utvecklingsmöjligheter, följt av upplevd brist i ledarskapet. En av ledarens viktigaste roller är att stötta medarbetaren i hens resa.

Många medarbetare är lojala men känner medarbetaren att hen inte utvecklas i rätt riktning blir tanken på att byta arbetsplats allt mer lockande. Visst ligger ansvar för kompetensutveckling även på individen, men organisationer som bryr sig om att utveckla och uppgradera medarbetarna, precis som de fokuserar på att uppgradera systemen, blir mer attraktiva som arbetsgivare. För vem vill riskera att falla utanför arbetslivet för att de sitter på en kompetens som inte längre efterfrågas? Inte jag.

Hur kan organisationerna rustas för framtiden?

  • Utgå från organisationens och teamets strategiska plan och fråga era kunder/uppdragsgivare om deras framtida planer. Det ger er en bättre förståelse för vilka kompetenser som kommer att behövas och vilka som bör utvecklas.
  • Glöm inte bort medarbetaren i sammanhanget. Vad vill hen lära sig? Vad är hen intresserad av? Dessa frågor bör ställas redan i initiala dialoger med kandidaten för att mappa mot organisationens framtida behov. Berätta också om er framtida resa och era kommande behov.
  • När ni tar in nya medarbetare gäller det att inte fokusera på en profil som exakt matchar den som slutat (och som varit på bolaget i tio år) utan tänk på den resa ni ska göra framåt och vilka kompetenser som kommer behövas för att nå målen.
  • Var tydliga med vad kompetensutveckling är och hur ni arbetar med det internt hos er. Erbjuder ni utbildningar och certifieringar? Handlar det om karriärvägar internt eller nya arbetsuppgifter? Vad menar ni egentligen med ”kompetensutveckling”? Många organisationer säger sig jobba med kompetensutveckling, men ofta är svaret på ”hur” mer diffust.
  • Ha koll på var ni är på väg. Ser ni trender eller vet ni om någon större skiftning som är på gång? Utgå då från de personer ni har inom organisationen idag och klä på dem den rätta kompetensen. Alternativet är att ta in kompetens utifrån.
  • Bygg ert nätverk med rätt kompetens proaktivt. Något vi fokuserar mycket på är att redan innan behoven uppstått hos oss själva eller hos våra kunder, säkerställa att vi har de rätta personerna i nätverket. När behoven uppstår är vi alltså redo.
  • Kompetensutveckla dig själv! Prioritera att dedikerat lära dig eller testa på nya saker och led på så sätt resten av teamet med gott exempel.


Vilka kompetenser behövs i framtiden?

För några veckor sedan pratade jag med en organisation som rekryterar till sitt techteam. Personen jag talade med var transparent med att de antagligen inte behöver personerna de tar in nu men deras kompetens om fem år. Jag gillar ärligheten och anser att en viss hälsosam personalomsättning är fördelaktigt för bolagen. Frågan kvarstår däremot, hur klär organisationerna på dessa personer med den kompetens som kommer att behövas efter år fem?

Jag och mina kollegor på Wise IT genomför just nu en undersökning för att ta reda på om kandidater upplever att deras kompetens är efterfrågad på arbetsmarknaden, vilka kompetenser som organisationer anser vara attraktiva nu och framöver. Detta i kombination med både medarbetarens och uppdragsgivarens inställning till erbjuden kompetensutveckling.

Lever organisationerna upp till kandidaternas förväntan och vice versa? We shall see!

Customer Success Manager på Wise IT

Customer Success Manager på Wise IT

Nadja Ekblom arbetar som Customer Success Manager på Wise IT sedan 2017. Hon hjälper kunder inom både privat samt offentlig sektor med kompetenslösningar inom IT, både vad gäller konsulter, rekrytering och strategiska initiativ kring kompetensförsörjning, tillsammans med systerbolagen inom Wise Group.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg