Certifieringar – skapa en värdefull tillgång till ditt bolag

januari 28, 2021 · Cinode

Skrivet av: Mattias Loxi

Att certifiera medarbetare och företaget kan bli en värdefull tillgång som öppnar för nya kunder, uppdrag och högre priser. Samtidigt innebär certifieringar en investering. Är det värt att certifiera sig? Och hur ser er strategi, budget och plan ut för certifieringar i ditt företag?

Vad är en certifiering?

En certifiering är ett intyg/bevis på att personen eller organisationen har genomfört en godkänd standardiserad prövning. Vanligtvis görs det av en tredjeperson som skriftligen försäkrar att innehållet i dokumentet överensstämmer med verkligheten.

Certifieringar har ofta en giltighetstid och måste följas upp, kontrolleras och förnyas. En certifiering kan gälla både lokalt eller globalt.

Varför certifieringar?

Certifieringar kan ge stora värden både för bolaget men också för individen. Att erbjuda certifieringar för sina medarbetare kan göra att du attraherar fler samtidigt som personalomsättningen blir lägre.

Oavsett om ni är ett konsult- eller ett produktföretag kan certifieringar också bli avgörande för att nå vissa typer av kunder och uppdrag som annars inte är tillgängliga. Det kan både vara ett krav och en trygghet för kunden.

Är du konsult vill du visa vilka kunskaper du besitter och bli betrodd för att vinna just det uppdraget. Ju mer ”bevis” du har för att just du är rätt för uppdraget desto större är chansen att bli anlitad. Då kan certifieringar vara en viktig pusselbit som stärker dina chanser att få uppdraget men också ditt värde.

Marknadsföringsmässigt blir certifieringar en viktig tillgång. Har ni exempelvis flest certifieringar i Sverige inom en viss nisch skapas en tydlig expertstämpel på ert företag. Något som ofta resulterar i fler kunder och attraherar nya talanger. Dessutom kan det leda till publicitet i media.

Certifieringar kan dock vara kostsamma och framför allt tidskrävande. Det gäller att veta vilka certifieringar som är viktiga för din målgrupp och ger värde tillbaka.

Exempel på certifieringar

ISO-certifieringar – ISO är huvudorganisationen för internationella standardiseringar och arbetar huvudsakligen med standarder på företagsnivå.

Roll-certifieringar – det finns många certifieringar på individnivå som är kopplad till olika roller som ger trygghet för kunden. Exempelvis blir certifierad Projektledare enligt PMP eller Certifierad Management Konsult enligt CMC.

Metod/programvarucertifieringar – arbetar kunden i en speciell metodik kan certifieringar vara beviset att medarbetaren har kunskaper inom metodiken. Kan vara allt från Scrum till ITIL. Arbetar ni med mjukvara är det bevis på medarbetarens färdigheter inom detta. Exempelvis Microsoft Certified: Azure AI Fundamentals  eller Cisco CCNP Security

Partnerskapscertifieringar – blir ni som företag certifierade partners med Microsoft, Cisco, AWS etc. öppnas nya säljkanaler och intäktskällor. Här kan det även finnas olika nivåer som uppnås exempelvis om XX antal personer i er organisation har en viss certifiering.

Strategi, plan och uppföljning

Börja med att sätta den övergripande strategin kring certifieringar i ert bolag. Fundera exempelvis på;

 • Vilken position på marknaden vill vi ha?
 • Vilka certifieringar efterfrågas av våra kunder och den positionen vi vill ha?
 • Finns det nya kundgrupper som vi vill nå under kommande år som efterfrågar speciella certifieringar?
 • Vilken kompetens vill vi attrahera och hur kan vi stötta våra medarbetare i sin personliga utveckling?

 • Mål och budget med certifieringar. Avsett tid och pengar.
 • Vilka effekter får vi om vi uppnår våra mål med certifieringar? Exempelvis;
  • Nya kunder
  • Högre timpenning
  • Marknadsföring
  • Attraktiv arbetsgivare
 • Vilka certifieringar har vi i nuläget? Precis som kompetensinventeringen är avgörande för arbeta strategiskt och få snabb tillväxt så behöver ni ha järnkoll på vilka certifieringar som ni har så ni kan ta rätt beslut framåt.

 • Översiktlig plan på de certifieringar som går ut närmaste tiden. När ska de förnyas och hur?
 • Sätt en tidplan över certifieringar under året.
 • Naturligtvis bör någon inom er organisation ha det övergripande ansvaret för certifieringarna.

Stötta er strategi inom certifieringar med Cinode Skills.

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg