6 tecken på att ditt konsultbolag är en zombie

Okt 29 2021 · Konsult, Skills Management

Skrivet av: Mattias Loxi

De är döda, de är svultna och de dyker upp när du minst anar det. Känner du kalla kårar längs ryggraden, flåset i nacken och den kvävande stanken av förruttnelse i ditt konsultbolag? Riskerar ni att förvandlas till ett zombieföretag? 

Känner du igen dig i nedanstående punkter kan slutet vara nära.. Men grips inte av panik – Skills Management motar bort även de mest skräckinjagande zombies.

1. Ni saknar kompetensinventering.

Ett konsultbolag som ägnar timmar åt att hitta rätt kompetens till uppdraget och dessutom inte har koll på sin samlade kunskap kommer förr eller senare bli frånsprunget av konkurrenterna och haffad av en zombie.

Lösningen? Know Your Skills.

Effektivisera arbetet med verktyg som sänker trösklarna att fånga in, motivera och ge ett sammanhang. Med Cinode Skills finns all kompetens samlad, sökbar och presenterad. Med rätt kompetens får ni bolaget och den enskilda individen att utvecklas. Dessutom blir det enklare att presentera er för nya kunder och lättare att arbeta med strategiska frågor gällande marknadens efterfrågan, pågående trender samt vad ert bolag behöver förstärka genom kompetensutveckling, rekrytering alternativt expansion av ert partnernätverk.

Med Cinode Skills får ni en digital kompetensinventering. Medarbetarnas färdigheter är sökbar, snyggt presenterad och går att nivåsätta.

2. Hanterar ditt konsultbolag cv:n i Word?

Är era profiler spridda i olika mappar och versioner som sällan uppdateras? Upplever medarbetarna ett tryck över bröstet när de öppnar sin konsultprofil i Word? Är er mall ful och jobbig att arbeta med? Ett konsultbolag som inte ständigt uppdaterar och håller sina profiler attraktiva blir förr eller senare ett zombiebolag.

Lösningen? Show Your Skills.

Digitaliseringen påverkar vårt sätt att arbeta. Självklart bör detta även omfatta era medarbetares cv:n. Skapa digitala och anpassningsbara konsultprofiler som är smidiga att uppdatera och justera efter varje specifikt uppdrag.

Skapa digitala och anpassningsbara konsultprofiler som är smidiga att uppdatera och justera efter varje specifikt uppdrag.

3. Komplicerade och personberoende samarbeten.

Lägger ni ner många timmar på att hitta rätt underkonsult till era uppdrag? Behöver ni manuellt kontakta era samarbetspartners angående när ni har tillgängliga talanger? Är relationen med underkonsulter och partners personberoende?

Lösningen? Grow Your Skills.

Stärk er leveransförmåga genom en enklare hantering av underkonsulter och partners. Hitta, matcha, avisera och bygg ert nätverk med partners.

Matcha rätt konsult mot rätt uppdrag.

4. Ni har en hög personalomsättning.

Hög personalomsättning är kostsamt för företaget och oftast även en tydlig varningssignal att ledningen inte lyckats etablera en trivsam och transparent kultur. Med andra ord: ni anammar ett beteende som lockar till sig alla möjliga zombies.

Lösningen? Skapa en effektiv pre-, on- och offboarding.

Hur säkerställer ni att de nya medarbetarna trivs? Hur blir de produktiva och självständiga redan från ett tidigt skede? Det har visat sig att medarbetares onboarding kan förlänga en anställning med så mycket som 82 procent. Studier pekar även på att det är möjligt att uppnå ökad produktivitet med 70 procent. Med en effektiv pre- , on- och offboarding minimerar ni risken för att individer lämnar eller sprider negativa åsikter om ert bolag.

Säkerställ en effektiv pre-, on- och offboarding.

5. Använder ni Excel för att hålla koll på er beläggning?

Konsultbolag har ofta olika it-stöd för sälj och leverans. Ett CRM-system för säljaktiviteter, kalkylark för beläggningsplanering samt cv:n för att dokumentera och sälja sina kompetenser.

Det leder till tidsödande manuell hantering och koordinering mellan olika verktyg och processer samtidigt som överblicken saknas.

Lösningen? Pipeline Management!

Bygg en gemensam beläggningsplanering tillsammans med kompetenser, uppdrag och försäljning för att skapa nya möjligheter. När säljstödet är synkroniserat med uppdrags- och beläggningsplaneringen kan ni agera snabbt, jobba effektivt och optimera bemanningen i era projekt. Då har ni förutsättningar att bli snabbrörliga och frigöra hela säljkraften i bolaget.

Sälj och leverans får möjlighet att arbeta med sina uppgifter helt koordinerat.

6. Är produkten/tjänsten överordnat ert syfte?

Vi sparar den viktigaste punkten till sist! Lägger ni krut på att framhäva er vara eller tjänst medan ert syfte hamnar i skymundan? Har medarbetarna blivit viljelösa sömngångare som saknar stimulans i arbetet?

Lösningen? Hitta ert högre syfte!

Bolagets högre syfte måste vara viktigare än de ekonomiska vinsterna. Oavsett hur ni benämner detta syfte/långsiktiga mål utgör det en vital grund för hela företagets framtida existens. Känner medarbetarna att de även utvecklas på ett personligt plan och inte bara i arbetslivet? Inspirerar de andra att göra sitt bästa och bygga en stark kultur?

Happy Halloween önskar gänget på Cinode!

Halloween Cinode
Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg