Veckans konsultnyheter

Gör som över 7000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen.

{{ errors.email }}

{{ errors.server }}

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.

Konsultbolagen som förvärvar Tritech, Deva Mecaneyes, Filo Process samt Creuna

Hej!

Vilken vecka! Stora förvärv av Prevas och Knowit samtidigt som Briab har ny majoritetsägare. Flera nya intressanta vd-byten, avnottering av HiQ och dessutom har den intressanta rapportperioden börjat! 

Rätt kompetens vid rätt tidpunkt är avgörande när kundernas utmaningar blir allt mer komplexa. Att enbart lita på er egen leveransförmåga gör att ni missar affärsmöjligheter. Idag är samarbeten med underkonsulter och andra konsultföretag avgörande för att nå framgång. I veckans blogg ger vi tipsen på hur ni som konsultbolag lyckas med Seamless sourcing.


Allt gott, 
/Mattias


PS – ni har väl inte missat Cinode Partner Network? Presentera ert konsultföretag, koppla er samman med hundratals andra konsultföretag och ta del av förfrågningar. Helt kostnadsfritt!

Förvärv/Etableringar/Neddragningar

Prevas förvärvar Evotech Gruppen med Tritech Technology, Filo Process samt Deva Mecaneyes. Tritech Technology har 140 medarbetare i Stockholm, Linköping och Göteborg och omsatte 197 MSEK förra året. Deva Mecaneyes har 100 medarbetare i Västerås inom produktionsutveckling för industrin. Filo Process har 20 experter inom PLM. 
Affären är villkorad av beslut på extra bolagsstämma i Prevas, som kommer ha 800 medarbetare. Förvärvade aktier värderas till sammanlagt cirka 270 MSEK. Betalning erläggs genom en kombination av aktier i Prevas emitterade genom en apportemission och kontanter. Länk.

Knowit förvärvar den digitala byrån Creuna, med cirka 300 medarbetare i Danmark, Norge, Sverige samt Finland. Omsättningen för de senaste 12 månaderna var 398 MSEK, med EBITA om 21,5 MSEK. Förvärvet innebär att Knowit Experience växer till cirka 900 medarbetare och antalet medarbetare i koncernen till cirka 2 600. Länk.

Briabs ägare avyttrar majoriteten av bolaget till investeringsfonden Alder. Briab finns på åtta orter och har under de senaste fem åren vuxit från 35 till 110 experter inom Brand och Risk. Nuvarande ägare, som alla är aktiva i bolaget, fortsätter som minioritetsägare. Länk.

PE lanserar en satsning och ett nytt team som syftar till att hjälpa fler att bygga klimatsmart och på så sätt bidra till att bygg- samt fastighetssektorn minskar sina utsläpp av växthusgaser i Sverige. Länk.

Zington stärker sitt befintliga erbjudande inom UX med kundcentrerad affärsutveckling. Länk.

Rapporter/Marknad

Afrys omsättning sjönk med 11,9 procent, exklusive valutaeffekter var minskningen 7,6 procent. Rörelsemarginalen sjönk till 5,7 (6,0) procent. Under andra kvartalet var 1 900 av 15 000 medarbetare permitterade. Vid tredje kvartalet var 800 personer permitterade. Bolaget uppger att ingen ska vara permitterad i slutet av november. Fordon och Energy Divisionen har haft det tufft på grund av pandemin. Food & Life Science tillsammans med delar av Process Industri samt Management Consulting gick starka. Orderingången är nu stabil. Länk.

Knowits omsättning sjönk med 6,8 procent under Q3. Rörelsemarginalen steg till 8,4 (7,7) procent. Cirka 60 personer är nu omfattade av korttidsarbete. Samma siffra vid halvåret var 230. Bolaget har sett att efterfrågan har återhämtat sig under senare delen av kvartalet. Pandemin har även påskyndat digitaliseringen inom vissa branscher såsom offentlig sektor och handel. Länk.

Rejlers omsättning sjönk med 2,9 procent under kvartalet. Den organiska tillväxten var -4,6 procent. Rörelsemarginalen exklusive avyttringen av Embriq uppgick till 3,8 (3,6) procent. Marknaden har varit utmanande för tillverkande industri och fastigheter, främst i Finland. Konsulttjänster inom infrastruktur samt energi har varit relativt opåverkade. Länk.

Semcons omsättning sjönk med 18,3 procent under Q3. Rörelsemarginalen stärktes till 8,5 (7,8) procent. Stark efterfrågan inom life science och telekom. Däremot väsentligt lägre omsättning för fordonsindustrin som nu står för 34 procent av omsättningen i bolaget. Marknaden uppges vara på bra nivåer. Länk.

Addnode växte med 3,5 procent under det tredje kvartalet. Den organiska tillväxten landade på -7 procent. Rörelsemarginalen steg till 6,5 (5,5) procent. Division Process Management har vuxit och förbättrat marginalerna med fortsatt god efterfrågan från offentlig sektor i Sverige. Division PLM har haft stabil efterfråga i Norden men mer utmanande i Storbritannien, Tyskland och USA. Länk

Combitech växte med 1,6 procent under kvartalet. Rörelsemarginalen steg till 4,4 (1,2) procent. Orderingången har ökat med 20 procent under de första nio månaderna. Cybersäkerhet har fortsatt hög efterfrågan. Länk.

Prevas omsättning sjönk med 9,9 procent under Q3. Rörelsemarginalen steg dock till 8,4 (5,2) procent. Korttidspermitteringarna har minskat gradvis och är i slutet av kvartalet nere i tio medarbetare. Marknaden uppges ha gått tillbaka till ett normalläge. Timpriset har legat stabilt och efterfrågan har ökat betydligt sista tiden. Länk.

Softronic växte med 2,0 procent under Q3. Rörelsemarginalen steg till 12,3 (9,0) procent. Bättre leveransmix, resursutnyttjande samt uteblivna kostnader på grund av coronapandemin har bidragit till det starka resultatet. Länk.

C.A.G växte med 7,6 procent under Q3. Den organiska tillväxten var -6,2 procent. Rörelsemarginalen ökade till 4,9 (4,7) procent, den justerade marginalen var 6,6 (5,0) procent. Efterfrågan efter sommaren har varit över förväntan men samtidigt med hårdare konkurrens vilket inneburit en viss ökad prispress. Länk.

Ework minskade omsättningen med 8,7 procent under det tredje kvartalet. Rörelseresultat var oförändrat, framför allt på grund av kostnadsminskningar. Nedgången har varit störst i Sverige och Finland. Antalet konsulter ute på uppdrag är 9 518 (10 528). Länk.

HiQ har fattat beslut om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm detta efter att Triton kontrollerar mer än 90 procent av aktierna och har påkallat tvångsinlösen. Länk.

Medarbetare

dizparc rekryterar Andreas Blåeldh som ny koncernchef. Han var tidigare VP Digital Experience på TietoEVRY. Andreas ersätter Fredric Arvidsson, som drivit bolaget de första fyra åren. Han ska istället arbeta med affärsutveckling i bolagsledningen samt driva tillväxt i de norra delarna av Sverige. Länk.

SYSCO Sverige har utsett Rafael Gonzalez till vd. Det norska it-bolaget etablerades i Sverige efter förvärv av Upsys och Upbase för ett år sen. Bolaget omsätter 400 MNOK och är Nordens största Oracle Partner. Länk.

Wise Group meddelar att Lisen Agnevik, vd för dotterbolaget Wise Consulting samt medlem i Wise Groups koncernledning, har beslutat sig för att lämna koncernen. Hon jobbar kvar i rollen som vd fram till årsskiftet. Länk.

Bengt Dahlgren Brand & Risk tillsätter Axel Mossberg som forskningschef och senior brandkonsult. Axel var tidigare teknisk chef på Brandskyddslaget. Länk.

Orange Cyberdefense meddelar att Mattias Åberg har fått ytterligare en roll som Employer Branding Manager inom bolaget, parallellt med tjänsten som Academy Manager.

Bestor Consulting välkomnar Fredrik Öhrn som vd. Tillsammans med konsultchefen Anna Fiorillo leder han from 1 oktober företaget framåt. Fredrik kommer närmast från Karolinska Universitetssjukhuset. Länk.

Sobro har tagit över som ny ägare av Retune och nu byter bolaget styrelseordförande. Ronny Roos tar över. Han jobbar idag med styrelsearbete i åtta olika bolag, varav fem som ordförande för exempelvis Orango samt Truesec.

Knowit meddelar att Johanna Kanusson blir ny vd för verksamheten i Örebro.

Trisall presenterar förslag på ny styrelse i HiQ. De föreslår att advokat Ola Sandersson väljs till ordförande vid stämman. De föreslår nyval av Thomas Hofvenstam, Magnus Meyer och Ulrich Witt som styrelseledamöter samt att Thomas Hofvenstam väljs till styrelseordförande. Länk.

Utmärkelser/Certifieringar

Swecos vd Åsa Bergman har tilldelats Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) guldmedalj, för sin ”förmåga att leda samverkande specialister inom arkitektur och teknik”. Årets guldmedaljörer presenteras under IVA:s digitala Högtidssammankomst den 23 oktober. Länk.

Orange Cyberdefense kammade hem första platsen på listan Årets karriärföretag inom IT 2020 . Karriärföretagen har via sitt nätverk Young Professional genomfört en omröstning gällande val av framtida arbetsgivare. Även Alten knep en placering på listan (10). Länk.

Sweco stod som vinnare i kategorin ”Advancements in Project Delivery” när årets Bentley Awards – Year in Infrastructure 2020 gick av stapeln. Länk.

Conoa utses till Rancher Platinum Partner av Rancher Labs. Länk.

Norconsults medarbetare och gatuprojektör Vera Esiasson har vunnit Trafiktekniska föreningens pris för bästa examensarbete. Länk.

Samarbeten/Partnerskap

Etteplan blir Design Partner till det amerikanska mjukvaruföretaget nTopology. Länk.

Avtal/Uppdrag

Sweco och AFRY deltar i projekteringen inom fas två av den nya spårvägen i finska Tammerfors. Länk.

Knowit Experience i Bergen har utvecklat en app som säkrar distansering i kontorsmiljö. Länk.

WSP har tillsammans med CF Möller fått i uppdrag av Uppsala kommun och Region Uppsala att driva utvecklingsarbetet av Uppsala C. Länk.

Tyréns bygger ny uppskjutningsplats för raketer och satelliter på Swedish Space Corporation, Sveriges enda rymdbas. Uppdraget omfattar uppdragsledning, projektering av mark- geoteknik- och konstruktionsarbeten samt byggledning. Länk.

WSP hjälper Norska Jernbanedirektoratet att utveckla en ny metod för användning av maskininlärning baserat på big data. Metoden ska användas för att ge en bättre kunskapsbas om framtida resvanor. Länk.

Wipro anlitas av finskägda energibolaget Fortum, som outsourcar stora delar av sin it för första gången. Wipro övertar även 30 medarbetare från Fortum. Länk.

Tyréns hjälper Vasakronan med visuell planering av arbetsplatsdisposition i plattformen TYREngine. Länk. 

HiQs integrationsplattform Frends ska hjälpa energibolaget Hamina Energy att effektivisera sin verksamhet. Länk.

HiQ står, tillsammans med CGI, Accenture samt Capgemini, återigen som vinnare i Skatteverkets upphandling efter att Kammarrätten har avslagit överklagan. Länk.

Castra ingår ramavtal med Folkhälsomyndigheten gällande it-konsulttjänster. Avtalstiden är initialt ett år med möjlighet till förlängning ytterligare tre år. Ramavtalets värde uppgår till cirka 20-30 MSEK per år. Länk.

Övrigt

Därför tar CSN in över 60 konsultbolag: ”det ger bäst effekt”. Länk.

Har du vänner och kollegor som också bör läsa detta brev? Tipsa gärna genom denna länk;
http://www.cinode.com/veckans-konsultnyheter/2020-43/

Med vänliga hälsningar

Mattias Loxi
mattias.loxi@cinode.com
Medgrundare Cinode – Marknad/Sälj.
Nyfiken på Cinode? Maila mig så bokar vi in ett möte!

Bli gärna vän med mig på Linkedin!
https://se.linkedin.com/in/mattiasloxi

Cinode finns även på Instagram – följ oss så ser du hur vi har det!

Har du nyhetstips, vill gästblogga eller veta mer om Cinode? Eller vill ni boka en föreläsning om de senaste trenderna i konsultbranschen? Kontakta mig!

Seamless sourcing – hitta rätt kompetens oavsett anställningsform

Digitaliseringen förändrar arbetsmarknaden vilket medför nya sätt att arbeta. Kompetensen hamnar i fokus medan anställningsformen blir sekundär. Rätt kompetens vid rätt tidpunkt utgör själva framgångsfaktorn. I konsultbranschen blir samtidigt kundernas krav högre och mer komplexa. Att enbart lita på er egen leveransförmåga gör att ni missar affärsmöjligheter. Idag är samarbeten med underkonsulter och andra konsultföretag avgörande för att nå framgång. Länk.

Så skapar du vinnande konsultprofiler

Ladda ner guiden.

Hur du ökar din beläggning och engagemang i ditt konsultföretag.

Lär dig HUR du agerar snabbare och smartare genom att koppla samman sälj med leverans och kompetenser.
Ladda ner guiden.

Alla nyhetsbrev