Väck konsultens inre motivation till liv

Skrivet av Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad |  Ingen kommentar

Omotiverade medarbetare leder inte enbart till dålig stämning på jobbet. Individens inre motivation utgör även en central del för organisationens resultat. Men hur gör du som chef för att sporra dina medarbetare?

För att konsulterna ska känna sig motiverade behöver de uppleva att de kan göra skillnad och själva har möjlighet att påverka sin roll på arbetsplatsen. Att skapa en miljö med motiverade medarbetare kräver både tid, hårt arbete och tålamod. Därför är det kanske inte heller oväntat att många chefer väljer den snabba vägen för att åtminstone tillfälligt höja teamets motivation. Men lönebonus, resor och gåvor är ingen långsiktig lösning.

Känna sig uppskattad

Att vilja och kunna utgör två aspekter av människans motivation. Vissa människor kanske upplever att det är lättare att uttrycka vad de inte vill istället för att uttrycka sin låga tilltro till den egna förmågan. För andra kan det vara tvärtom, jag vill, men det går inte. Därför är det viktigt att som chef lyssna på sina medarbetare och vad de försöker säger.

Du behöver vara en stark förebild och upprätthålla ett empatiskt omdöme. Något som kanske inte alltid är så lätt att förhålla sig till, i synnerhet inte när tiderna är tuffa.

Tre viktiga behov

Människor behöver bli sedda och känna sig uppskattade. På så sätt stärks individens motivation. Forskarna Ed Deci och Richard Ryans motivationspsykologiska teori, Self-Determination Theory (SDT), menar att människans motivation påverkas av tre faktorer:

  1. Till att börja med behöver alla människor känna sig kompetenta. Här gäller det att du som chef levererar en konkret och tydlig återkoppling till dina medarbetare. Säg inte bara att någon gjort något bra, utan förklarar exakt vad som blev så lyckat.
  2. Vi behöver även uppleva känslan av autonomi, alltså förmågan till självbestämmande. Att arbeta på ett företag som sätter tilltro till sina medarbetare att själva bestämma var, hur och när de ska utföra sina arbetssysslor står högt i kurs bland många konsulter. Inte minst de som tillhör den yngre generationen och som nyligen kommit ut i arbetslivet. Frihet över sin egen arbetstid kan fungera som en minst lika stark drivkraft som exempelvis högre lön och andra förmåner.
  3. Den tredje faktorn handlar om att vi behöver känna gemenskap med andra och att ha en plats i ett socialt sammanhang. Chefen utgör en central roll när det kommer till att sätta ramarna för bolagets mentalitet och förmåga att bygga en stark teamkänsla.
    Underlätta för medarbetarna att lära känna varandra. Uppmuntra till sociala aktiviteter som konsultmöten, konferenser, frukostevent m.m. Transparens är en förutsättning för att bygga engagemang och gemenskap inom bolaget.

Sveriges populäraste nyhetsbrev för konsulter

Gör som över 7000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.


Om författaren

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad
Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad
Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Även flitigt anlitad föreläsare om de senaste trenderna i konsultbranschen. Lägg gärna till mig på Linkedin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *