Tystnadskultur föder osunda organisationer

Skrivet av Marie Telenius, Next Step Advisor och Interior designer |  Ingen kommentar

Vi vet vad som behöver åtgärdas, ändå görs ingenting. Eller i alla fall inte tillräckligt för att det ska ge resultat.

Stressen finns kvar. De slimmade och tysta organisationerna också. Vi som arbetar inom konsultbranschen stöter på det oftare än andra, främst på våra uppdrag men även ute på arbetsplatsen.

Boken Tysta organisationer utkom 2015 och ett halvår senare kom nya riktlinjer från Arbetsmiljöverket om hur företag ska arbeta med organisatorisk och social arbetsmiljö. Men trots att det har gått mer än tre år sedan riktlinjerna släpptes verkar problemen inom arbetslivet kvarstå.

Vad kännetecknar en tyst organisation?

  1. Toppstyrning med fokus på ekonomiska resultat.
  2. En hårt slimmad verksamhet som präglas av brist på långsiktighet och kommunikation.
  3. De som vill skapa en förändring utses till syndabockar och anses vara orsaken till att konflikter uppstår.
  4. Mängden medberoende, alltså de som biter ihop och jobbar på i tysthet inom verksamheten. De möjliggör att tystnadskulturen kan fortgå inom bolaget.

Vilken risk tar konsulter?

De konsulter som är anställda i en hårt slimmad och tyst organisation men har uppdrag i sunda bolag kan klara sig bättre från att drabbas av ohälsa, än konsulter som får uppdrag i en annan tyst verksamhet.

När den egna organisationen enbart fokuserar på debiteringsgraden, samtidigt som kunden i en tyst organisation bara ser till antalet fakturerade timmar, riskerar konsulten att drabbas av ohälsa.

I rollen som extern konsult är det oerhört viktigt att vara uppmärksam på vilken arbetsmiljö som råder hos kunden. På så sätt kan du undvika att själv bli syndabock i samband med ett uppdrag. Det händer oftast vid de tillfällen när uppdraget anses ha blivit för dyrt för kunden eller när förväntat resultat inte uppnåddes, trots att orsaken egentligen är att kundens egna verksamhet inte möjliggjorde detta.

Gör bolag olönsamma

Kortsiktighet och hårt slimmade organisationer resulterar oftast i att företagets stjärnor slutar, vilket leder till uteblivna affärsmöjligheter och i slutändan en tillväxtbroms.

Det finns siffror på vad en sjukskrivning kostar. I filmen Utmaningen  förklarar arbetshälsoekonomen Malin Lohela Karlsson att en anställd som upplever ohälsa har i genomsnitt ett produktionsbortfall på 38 procent, det vill säga cirka 15 timmar i veckan. Siffror som visar ett tydligt tecken på att slimmade organisationer är direkt olönsamma. Ändå fortsätter de att existera. Varför?

Idag arbetar jag som konsult och möter nästan dagligen ledare och HR-personal som har kunskap om vilka förbättringsåtgärder som behöver genomföras. Men trots detta upplever de att allt nytt bara läggs på det redan befintliga. Tystnadskulturen är så cementerad att ingen märker någon skillnad.

Ditt ansvar som konsult

Det finns forskning och verktyg om hur företag kan hantera en ohälsosam arbetsmiljö. Men om ägarna till företaget och ledningsgruppen inte förändrar styrningen av verksamheten, spelar kunskapen ingen roll. Och om organisationen inte ändrar sig är det bara du som individ som kan göra det (oavsett roll i företaget).

Tysta organisationer finns i alla branscher och du som arbetar i en sådan har några val:

  1. Lär dig mer om hur en slimmad och tyst organisation fungerar. Ta ställning.
  2. Hitta ett förhållningssätt till arbetsmiljön för att undvika ohälsa.
  3. Byt arbetsplats/företag.

Avslutningsvis hyllar jag alla ledare samt anställda som skapar en positiv förändring och som vågar gå emot invanda mönster. Men gör det så länge du själv mår bra. Om inte, är det dags att söka sig vidare till ett företag som är öppet för att ta emot nya idéer och där ledare samt anställda anses vara för värdefulla att drabbas av ohälsa.

Sveriges populäraste nyhetsbrev för konsulter

Gör som över 6000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.


Om författaren

Marie Telenius, Next Step Advisor och Interior designer
Marie Telenius, Next Step Advisor och Interior designer
Marie arbetar i dag som rådgivare till företagare som vill utveckla sin affärsidé och åt privatpersoner som vill ta ett nytt steg i sin karriär. Hon har en bakgrund som konsult inom it-branschen, främst i rollen som förändringsledare samt verksamhetsutvecklare. Där fick hon erfarenhet och kunskap om vad som krävs för att få till en förändring. År 2015 gav Marie ut boken Tysta organisationer.

https://teleniusconsulting.wordpress.com

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *