Tre ingredienser i receptet för framgång

Jun 12 2018 · Entreprenörskap, Konsult

Skrivet av: Björn Alberts

Vi lever i en tid där många företag brottas med att stadigt öka tillväxten genom att rekrytera och behålla rätt talanger. Curamando är ett av de konsultbolag som har lyckats. Förra året fördubblades personalstyrkan och intäkterna ökade med 80 procent. Detta gjorde att bolaget var det nionde snabbast växande företaget i Stockholm enligt DI Gasell. 

Cinode tog kontakt med Björn Alberts, partner och specialist inom förändringsledning, för att ta reda på mer om bolagets framgång. Här delar han med sig av de tre faktorer som han anser varit avgörande.

1. Rätt idé från start

För att ett företag ska kunna växa, oavsett bransch, gäller det att skapa ett unikt erbjudande.

För cirka sju år sedan jobbade några av oss tillsammans i ett annat sammanhang där vi åstadkom rejäla resultat. Vi var olika. Några hade en bakgrund som managementkonsulter och övriga var digitala experter inom olika discipliner. Där föddes idén om att behovet av digital transformation hos företag kommer att öka rejält och att fler borde få chansen att jobba med den här starka kompetens- och profilmixen. Bolaget grundades 2012 och består sedan dag ett till hälften av digitala experter och till hälften av managementkonsulter. Kompetensmixen finns i vårt DNA och är grunden till att vi lyckats skapa ett trovärdigt erbjudande.

Mixen av talanger har verkligen varit avgörande för vår framgång.

2. Vikten av företagskultur

Då vår personal är det viktigaste vi har tar vi företagskultur på största allvar. Den sociala och omhändertagande kulturen vi skapat är absolut en framgångsnyckel. Det är anledningen till att vi attraherar och även behåller ambitiösa medarbetare.

Henrik Bentzer, vår HR-chef, förklarar hur det gick till när den sattes på prov:

– När vi gjorde våra första rekryteringar, efter den initiala gruppen av grundare, var jag till en början oroad över om blandningen av managementkonsulter och digitala experter skulle krocka, eftersom det generellt är olika personligheter vi talar om. Det visade sig dock vara precis tvärtom. Det initiala konceptet höll. Min egen teori kring det är att vi har det i oss från början till skillnad från att ha försökt att skapa det i efterhand.

Struktur och genomförandekraft möter det innovativa och marknadstekniska byggt på gemensam analys vilket skapar en unik kultur. Varje dag utmanar vi varandra då vi hela tiden rör oss på skalan mellan C-level och expertis.

Den rörelsen har kommit att bli en del av vår professionella kultur, vilket för många medarbetare är spännande.

Med ett generationsskifte och stenhård konkurrens på arbetsmarknaden krävs emellertid mer än så. Från början har intern kunskapsdelning varvat med sociala aktiviteter varit lika centralt i vårt kulturbyggande. Viktigt är att kulturen heller inte är statisk utan att den utvecklas med samtiden för att fortsätta vara attraktiv.

Nyutexaminerade tar för givet att du som arbetsgivare har ett aktivt förhållningssätt till det sociala ansvar företaget tar. Där ligger vårt fokus just nu.

3. En tydlig karriärväg

Struktur är viktigt för alla människor. Vi behöver känna att vi arbetar mot tydliga mål och samtidigt utvecklas på vägen.

Vi har ett karriärsramverk med sex nivåer i tre parallella dimensioner, som alla bygger på företagets grundläggande värderingar. Förväntningarna på respektive nivå är tydligt beskrivna. Alla vet vad som förväntas på den nivå man befinner sig liksom vad som krävs för att förflytta sig.

Samtidigt är det helt OK att välja att stanna på sin nivå. I olika faser av livet kanske just det passar bättre än att hela tiden sträva efter att klättra i karriären?

Som anställd tar medarbetaren själv ansvar för sin utvecklingsplan. Till sin hjälp har alla på Curamando sin karriärcoach – en senior person i bolaget som agerar bollplank och hjälper till att bereda vägen mot de individuella målen.

Anniken Jonsson, som har arbetat hos oss i fyra år, berättar att vår feedback-kultur har en stor betydelse:
– Som nyanställd känner man sig snabbt inkluderad tack vare sin egen coach men också genom vår direkta feedback-kultur. I alla våra uppdrag och projekt ger vi varandra tät och konstruktiv feedback. Gör man sig själv mottaglig för den är det guld värt då det finns så otroligt mycket kompetens och erfarenhet hos de anställda.

Tack vare all den kunskap som omringar oss på jobbet lär vi oss mer varje dag än på vilken utbildning som helst.

Björn Alberts, Partner Curamando

Björn Alberts är Partner på Curamando där han arbetar med förändringsledning för att stärka den digitala konkurrenskraften hos nordiska företag. Driven av nyfikenhet har han sedan 1995 arbetat med digital affärsutveckling över ett brett spektra som bl.a täcker VOD-Produktion, App-utveckling, Social media-kommunikation, Webbplats-utveckling, PR, Produktledning, SEO/SEM, Affiliate-marknadsföring, Sports marketing, Corporate communications & kriskommunikation.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg