Synliggör er kompetens – konsultbolagets stora värde

nov 28 2019 · Konsult

Skrivet av: Mattias Loxi

Den samlade kompetensen utgör det stora värdet i konsultföretaget. Ändå är det få konsultbolag som har full översikt och utnyttjar hela sin kompetens i affären med kunderna.

Genom digitala lösningar som gör det enkelt att presentera er samlade kompetens frigör ni enorma värden.

För att arbeta strategiskt med er kompetens bör ni först göra en nulägesanalys. Vem kan vad och på vilken nivå? Det är medarbetarna själva som måste beskriva vilka kompetenser de har. De vet bäst vilka verktyg, metoder och tekniker som nyttjas i tidigare samt pågående projekt.

Enkelt och kontinuerligt

Ett modernt verktyg gör det enkelt att fånga upp nya kompetenser oavsett om du sitter vid en dator eller är på språng med mobilen. Att strikt definiera vilken kompetens som ska tas med gör det administrativt svårt samtidigt som ni inte nyttjar er styrka till fullo.

Låt individen slippa fundera på vad för sorts kompetens den har (roll, metod, verktyg) och exakt vilken formulering som ska användas. Genom inbyggd kategorisering, synonym- och språkhantering tillsammans med förslag på kompetenser fångar ni upp fler kunskaper än vad som finns i ett cv skriven i en ordbehandlare.

Transparens i bolaget gör att kompetensen nyttjas maximalt samtidigt som sammanhållningen stärks. Låt alla medarbetare se samt söka varandras kompetenser för att snabbt lösa problem internt och hos kund.

Nivåer och önskad utveckling

Genom att gradera er kompetens skapar ni en extra dimension där ni ser era expertområden, utvecklingspotential samt gör det enklare att matcha mot kundens behov.

Förutom nuvarande kompetens bör medarbetaren enkelt kunna flagga vilka kompetenser hen vill utvecklas inom. Det ger stora fördelar för bolagets framtida utveckling samtidigt som det blir enklare att matcha uppdragen mot medarbetarens drömmar och mål.

Underkonsulter och kandidater

Förutom översikt av era medarbetares kompetenser bör ni dessutom ha god kännedom om hur kompetensen i ert nätverk av underkonsulter ser ut. Detta för att kunna lösa era kunders problem på ett enkelt sätt.

En annan del som bör beaktas är hur kompetensen i er kandidatbank ser ut. Hur passar den in med er nuvarande kompetens och hur bör ni påverka bolaget framöver?

Matchning av uppdrag

Genom att enkelt söka bland er samlade erfarenhet sparar ni mycket tid vid upphandlingar. Men framför allt kan ni matcha kundens behov på ett snabbt och effektivt sätt. Med tillgängligheten adderad som parameter kan ni bli extremt effektiva.

Att vara snabb är avgörande på dagens marknad och gör att ni vinner fler affärer.

Förtroendet bland era kunder ökar när ni under möten omgående och enkelt kan visa er samlade kompetens samt vilka medarbetare som kan lösa kundens problem.

Ta kontakt med mig Mattias Loxi – 073-514 21 70 mattias.loxi@cinode.com om du vill veta mer hur du kan förenkla din kompetenshantering!

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Även flitigt anlitad föreläsare om de senaste trenderna i konsultbranschen. Lägg gärna till mig på Linkedin

Du kanske också gillar...

Alla inlägg