Smartare styrning inom offentlig sektor

Skrivet av Gästbloggare - Maria Johanson, CEO för Stretch Public AB |  Ingen kommentar

Regeringen meddelar i budgetproppen för 2020 att ”Samhället ska byggas starkare för att ta itu med samhällsproblem”. Det är tydligt att offentlig sektor har stora utmaningarna och pengarna ska räcka till mycket. Här finns en hel del som vi konsulter kan bidra med.

I höstbudgeten för 2020 lyfts följande områden fram:

  • Tryggheten ska öka och demokratin värnas.
  • Fler ska komma i arbete.
  • Välfärden ska stärkas.
  • Hela landet ska växa.
  • Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland.

Stora utmaningar

Områdena omfattar hela den offentliga sektorn i Sverige, alltså myndigheter, kommuner samt regioner/landsting. Det krävs omfattande reformer för att nå målen. Reformerna kommer inte att finansieras via skattehöjningar, utrymmet behöver hittas inom befintlig budget. Konsekvensen blir att reformerna måste finansieras genom ett bättre nyttjande av befintliga skatteintäkter.

Det är hög tid för mer träffsäkra satsningar. Ökad kunskap och information om effekter och kostnader för löpande verksamhet samt olika satsningar är avgörande för att få en tydlig bild av vad tilldelade medel används till. De offentliga organisationerna behöver också bättre kunskap om hur förändringar i uppdrag påverkar kostnader och intäkter.

Vad krävs det av oss konsulter?

Det finns flera områden där vi som konsulter kan bidra. Men det gäller att ha koll på förutsättningarna för offentliga organisationer både i stort och per typ av organisation. Allt förutsätter en hel del bakgrundskunskap kring finansieringsformer, vilka lagar och regler som gäller för verksamheten, hur beslutsmodellen ser ut med mera.

Myndigheter har dessutom en extra utmaning i hur verksamheten styrs där det ofta blir en otydlighet i Regeringens styrning av myndigheter – nationalekonomiska principer och myndigheternas egen styrning – företagsekonomiska principer.

En kommun eller en region/landsting har andra mer eller mindre likartade förutsättningar avseende principer för styrning.

Bidra med värdeskapande

För att i snabb takt kunna förändra och utveckla verksamheten samt ge den service och leverera det som förutsätts kommer även de offentliga organisationerna att behöva definiera sina affärsmodeller.

Affärsmodeller där det inte räcker att titta på separata delar utan där helheten måste hänga ihop. Kommuner, regioner/landsting och myndigheter behöver ha koll på de finansiella förutsättningarna inom sina olika verksamheter. Vad händer när nya tjänster ska läggas till i serviceutbudet? Hur ska en ny e-tjänst kostnadsberäknas och eventuellt prissättas? Hur påverkar nedläggning av verksamheter kostnader och intäkter?

Smartare organisationsstyrning

Affärsmodellen hos en kommun eller myndighet är inte lika valfri som hos ett företag. Men den är däremot ofta mer komplex. Det är i förväg reglerat vilka principer som gäller för prissättning, hur höga avgifter som får tas ut, om något ska finansieras via anslag och vilka typer av kostnader som får kopplas till tjänsten/servicen etc.

En väldefinierad affärsmodell där det tydligt framgår hur olika typer av projekt, tjänster samt service finansieras och vad som påverkar kostnaderna för respektive del är ett värdefullt bidrag till en smartare styrning av hela organisationen.

Sveriges populäraste nyhetsbrev för konsulter

Gör som över 7000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.


Om författaren

Gästbloggare - Maria Johanson, CEO för Stretch Public AB
Gästbloggare - Maria Johanson, CEO för Stretch Public AB
Maria Johanson är CEO på Stretch Public AB som skapar förutsättningar för styrning inom offentlig sektor. Maria har starkt engagemang och lång erfarenhet inom offentlig sektor med fokus på förändring samt utveckling av ekonomi- & affärsmodeller hos myndigheter.

Maria arbetar med frågor som rör hur affärs- och ekonomimodellen på bästa sätt ska styra uppsättningen i ekonomisystemet (ofta Business World/Agresso), uppfylla kraven för rapportering till statsredovisningen och bidra till styrningen av verksamheten.

Stretch Publics vision är att svenska myndigheter ska vara de mest effektiva och kvalitetssäkra organisationerna i världen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *