Sigma Technology Group tror på en entreprenörsdriven företagsstruktur

Mar 18 2021 · Konsult

Skrivet av: Carl Vikingsson

Sedan oktober förra året har Sigma Technology Group startat sju nya bolag inom digitalisering och mjukvaruutveckling. En satsning som är unik för konsultbranschen. Ambitionerna är höga – att bli ledande inom digitalisering på marknaden och skapa minst 700 arbetstillfällen de närmaste tre åren. Men varför väljer de att satsa på separata bolag och hur ser den interna bolagsstrukturen ut? Vd:n Carl Vikingsson och Johan Edlund, vice vd, berättar mer.

Sigma Technology har varit en del av Sigma sedan starten 1986. Inledningsvis som en avdelning och från 1997 som ett separat bolag med fokus på produktinformation samt utveckling av inbyggda system. Bolaget fortsatte att växa och internationaliserade sin verksamhet 2006 genom två förvärv. Dels genom uppköpet av Kudos med verksamhet i bland annat Budapest. Sigma förvärvade även det ukrainska it-bolaget Eclipse SP med 50 medarbetare, som numera heter Sigma Software med totalt 1300 anställda. Samma år startade bolaget verksamhet i Kina som idag omfattar kontor i Beijing, Shanghai, Shenzhen och Guangzhou.

När Sigma blev uppköpt från börsen 2013 öppnades möjligheter för hela Sigma-koncernen och Sigma Technology att fortsätta sin tillväxtresa i ett betydligt högre tempo.

Kortare beslutsvägar

I samband med utköpet från börsen var vi mogna att ta nästa utvecklingssteg och bestämde oss för att förändra vår organisationsstruktur i Sverige. Detta genom flera nischade bolag istället för ett stort företag med avdelningar och centraliserat styre.

Vi tror på frihet under ansvar för att vara nära kunderna. Vi vill tillvarata lokalt driv och initiativförmåga kombinerat med en robust grupptillhörighet och global styrka där vi kan leverera sammanlänkade tjänster på flera siter, både nationellt och globalt.

Med kortare beslutsvägar kunde vi snabbare fatta beslut, lättare anpassa oss till lokala marknaderna och hålla våra medarbetare men även kunder nöjda. Medarbetare kände sig mer synliga och såg sig själva som en del i ett tydligt sammanhang. Cheferna tog ett större ansvar och fick bredare insyn i hela verksamheten vilket innebar att de kunde se nya möjligheter, växa och leverera mer konkurrenskraftiga tjänster.

Vår målsättning är fortfarande att vara TOPP 3 på alla marknader där vi etablerar oss. Det är mätbart på lokal nivå och ger en tydlig målbild för såväl chefer som konsulter. Målet är relativt lätt att relatera till. Detsamma gäller målsättningen på gruppnivå, alltså att vara TOPP 3. De flesta större förfrågningar tilldelas oftast till de främsta leverantörerna.  

Global styrka

Vi frångick ett huvudkontor, en traditionell säljavdelning och administrativ struktur som stora bolag vanligtvis har. Centralt behöll vi de nödvändiga funktionerna och strukturerna som innebar att verksamheterna lokalt kunde fokusera på affären, rekrytera personal och skapa ett trivsamt bolag. De behövde inte lägga tid på att samtidigt hantera ekonomifunktioner, ISO, IT, och PR då dessa redan fanns på plats centralt för att stödja de lokala verksamheterna. Dessa centrala funktioner medför samutnyttjande av resurser och teknik vilket kan sammanfattas i begreppet global styrka.

Bolag i en koncern eller enskilda bolag som hanterar alla dessa funktioner själva når aldrig den höga nivå som vi kan uppnå genom att samla dessa funktioner. Vi uppnår dessutom en avsevärt både högre och bättre ”governance” i verksamheterna. 

Fyrdubblad omsättning

Våra nischbolag får tillgång till en portfölj av internationella uppdrag och ramavtal. Samtidigt upprätthåller vi en snabbfotad, platt och flexibel struktur där både medarbetare och ledare kan ta mycket ansvar och växa.

Vi jobbar aktivt med ledningsgrupper i bolagen och sätter konkreta resultatorienterade mål, förutom ett knippe KPI:er som är lika mellan bolagen och som sätter ribban.

Vår modell har visat sig vara en framgångssaga. Under de senaste sju åren har vi fyrdubblat vår omsättning och vuxit i snitt med 20 procent årligen. Vi är den mest snabbväxande gruppen inom Sigma med bibehållen stark och stabil ekonomi.

Vara ledande

I början av 2021 har Sigma Technology nästan 1000 medarbetare utöver 1300 kollegor i Ukraina. Vi har kontor i Sverige, Ungern, Kina, Norge och Ukraina samt stora leveranser till Nordamerika, Europa och Asien. Sigma Technology har kompetens och kapacitet inom mjukvaruutveckling, produktinformation, inbyggda system och digitala lösningar. Vi erbjuder spetskompetens i form av expertkonsulter, offshore-leverans och utvecklingsteam.

Sigma-koncernen består idag av cirka 2500 medarbetare med en direkt koppling mot den digitala revolutionen och ytterligare 1100 personer som jobbar med teknikutveckling och digitaliserade produkter. Vi har bestämt oss för att vara en ledare. Sigmas ledord inom digitalisering är ”Engineering the Digital Revolution” vilket beskriver oss bra.  

Satsa stort inom digitalisering

2020 blev ett mycket annorlunda år med nedstängningar och pandemin som satt stopp för många branscher. Men vi tror ändå att behovet för våra tjänster kommer att växa. Det sker en enorm utveckling inom alla branscher – från offentlig sektor till industri som vill bli allt mer digitala och påbörjar sina elektrifieringsresor.

Vi vill också fortsätta vara drivande inom digitalisering och teknikutveckling. Därför bestämde vi under 2020–2021 att satsa stort på nästa våg inom digitalisering och mjukvaruutveckling genom att etablera nya bolag.

De nya bolagen hjälper oss också att skapa mer dynamik i organisationen, ta nya marknadsandelar och etablera oss i nya branscher. Samtidigt som de befintliga verksamheterna fortsätter växa och får in nya stora ramavtal med både befintliga och nya kunder.

Hitta nya vägar

Att hålla samman en större koncern kräver teamarbete, engagemang och öppenhet från både ledningen, styrelsen och medarbetarna. Men slutresultatet hjälper oss att skapa en framgångssaga där vi tillvaratar den energi och drivkraft som entreprenörsdrivna bolag innebär. Med vår bolagsstruktur kan vi samla ledare från både befintliga och nya verksamheter som kommer från olika bakgrunder och branscher. Det hjälper oss att utvecklas och se bredare.

Vi vågar följa nya vägar och skapa en organisation som lockar många talanger till oss som i slutändan gör oss mera konkurrenskraftiga.

Carl Vikingsson, VD på Sigma Technology Group, och Johan Edlund, Vice VD

Carl Vikingsson, VD på Sigma Technology Group, och Johan Edlund, Vice VD

Carl Vikingsson är vd på Sigma Technology Group sedan 2006. Han har varit nominerad till Årets-vd och även utsedd till Ukrainas Honorärkonsul i Västsverige och Södra Sverige. Johan Edlund är vice vd på Sigma Technology Group.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg