Så får du off-shoring att fungera – på riktigt

Apr 12 2016 · Konsult

Skrivet av: Henrik Sällman

Alltför många företag har upplevt off-shoringprojekt som kostat mer än de smakat och sedan dragit öronen åt sig. Det är synd, för genom att börja ställa rätt frågor och öka sin kunskap kan off-shoring bli en mycket god affär både för kunden och dig som leverantör.

System Verification är ett av de svenska företag som erbjuder sina kunder möjlighet till offshore av hela eller delar av sin testverksamhet. Sedan 2013 har vi ett off-shorekontor i Sarajevo, Bosnien-Herzegovina med egna anställda. Incitamentet för den etableringen var en av våra större kunder, som ville sänka sina kostnader utan att göra avkall på leveranskvaliteten. Det har vi lyckats med. Och vi delar gärna med oss av goda råd till dem som funderar på off-shoring.

Allra viktigast är att de applikationer som ska flyttas har en hög mognadsnivå. Om inte bör du göra en ordentlig genomlysning och tillrättning tillsammans med din kund. I annat fall kommer de problem som finns hemma att följa med flytten och du måste hantera dem på distans. Dessutom finns en stor risk att de kostnadsbesparingar som görs i den nya leveransen äts upp av problemhanteringen. Ett ordentligt förarbete som säkerställer hög mognadsnivå är absolut att rekommendera.

En annan viktig parameter är själva flytten av applikationerna till en ny miljö. Vi väljer ofta att sätta upp en spegelmiljö så att vi har två identiska miljöer. Den ena är den befintliga i Sverige och den andra är den nya i Sarajevo. Under ett antal månader kör vi parallella tester och jämför resultaten. När de är i princip identiska genomför vi flytten. Kunden ska helst inte märka när förflyttningen sker.

Utöver detta är framtida kompetensförsörjning något som lätt glöms bort. Kunden kan ha ambitioner att skala upp sin leverans, men leverantören har också andra kunder som efterfrågar samma kompetens. Säkerställ att du som leverantör har en god rekryteringsbas. I Sarajevo finns till exempel flera mycket bra universitet och högskolor som examinerar toppstudenter och de har även inkubatorn HUB387 som håller spetsutbildningar inom it.

Viktigt med kultur

En annan framgångsfaktor är valet av land. Fundera över transporttiden dit och eventuell tidsskillnad. I förhållande till Sverige anser vi att Bosnien-Herzegovina ligger mycket bra till med endast tre timmars restid. Vi byter inte heller tidszon, vilket vi tycker förenklar samarbetet mellan team i Sverige och Bosnien. Samtidigt kan olika tidszoner ge fördelen ”work around the clock”, så fundera över vad som passar just dig.

Vi tror också att kultur och språk spelar roll för en framgångsrik off-shoring. Det kan till exempel finnas stora skillnader i hur det ses på ledarskap, ansvarstagande, integritet, lojalitet och affärsetik i olika länder. Likaså kan språket vara en utmaning. För det första måste ni kunna förstå varandra även på telefon, men också tolka innebörden av ord på samma sätt.

Ett intressant exempel jag var med om tidigare i min karriär var dialogen mellan mig som mottagare av en leverans i Sverige och en indisk chef för ett off-shoringteam. Jag påtalade att en indisk teammedlem behövde förstärka sina kunskaper inom ett visst programmeringsspråk. När jag kom tillbaka efter semestern var killen uppsagd. I den indiska affärskulturen var det en logisk konsekvens av att jag ”inte var nöjd”. Det var ju inte så jag menade, men i deras värld fungerade det så. På grund av denna kulturkrock hade vi plötsligt en mycket större utmaning eftersom vi med denna teammedlem förlorade all den erfarenhet han skaffat för projektet.

Så lyckas du med off-shore

Framgångsrik off-shoring? Gör hemläxan och hjälp kunden att ställa tuffa frågor till dig som leverantör för att sedan trycka på knappen. Då kan det bli en mycket god affär.

  • Säkerställ att de applikationer som vill flyttas har hög mognadsgrad.
  • Säkerställ en trygg förflyttning. Gör en transferplan tillsammans med kunden.
  • Säkerställ framtida kompetensförsörjning.
  • Fundera över eventuella utmaningar i kultur och språk.
  • Be om ett besök på plats.
  • Ta referenser.

Gästbloggare - Henrik Sällman, off-shore ansvarig för System Verification

Henrik Sällman har mer än 15 års erfarenhet av mjukvaruutveckling och kvalitetssäkring. Sedan 2010 har han haft ledande roller på System Verification. Idag är han Managing Director för kontoret i Sarajevo samt Division Manager Managed Services.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg