Missar konsultföretag och konsulter sin viktigaste tillgång?

jan 31 2020 · Försäljning i konsultbolag, Konsult

Skrivet av: Per Frykman

Ditt professionella rykte – ditt reputation – går alltid före dig. Det står upp för dig när du inte är på plats och viktiga beslut ska fattas och gör jobbet innan du anländer. Personer i din närhet vet vad de kan förvänta sig när du kommer runt hörnet och inget pappersarbete i världen kan leva upp till det.

För dig som företagsledare eller konsult är det samtidigt paradoxalt nog din mest outnyttjade tillgång och jag har aldrig förr sett så stora möjligheter. Addera till detta den avgörande ekonomiska effekt som det har på ett konsultföretag så bör du nog med stor nyfikenhet sätta dig in i tankegångarna och strategierna.

Förtroende för individer

För tio år sedan mötte jag ett multinationellt PR-företag som skrev i sin årsredovisning att: ”Individual reputation will be a dominant factor in the years to come”. Jag vill påstå att vi är där nu.

Undersökningar som ’The General Counsel Excellence Report’ visar att nio av tio väljer exempelvis en juristfirma baserat på den enskilde juristens reputation framför företagets varumärke. Som kunder väljer vi och får förtroende för individer, inte företag, något som gäller medelstora bolag i nästan alla branscher – inte minst konsultföretag.

Det finns idag ingen annan enskild strategi med en så stark ekonomisk påverkan som att arbeta med reputation. Som konsult eller företagsledare är det din i särklass viktigaste individuella tillgång. Världens kanske främsta marknadsföringsikon, Seth Godin, har formulerat det kort och koncist i två punkter:

– ’Your reputation has as much impact on your professional life as what you actually do’.

– ’Your Reputation is what people expect you to accomplish next’.

Viktigaste argument

Ditt reputation formas av hur andra upplever din expertis och erfarenhet, dina unika kvaliteter som skapar resultat samt dina handlingar. Det handlar inte om vad du säger om dig själv – att kalla dig själv för guru, thought leader eller expert är inte relevant längre. Men att ha det som sitt reputation ger det en helt annan dimension. Detta påverkar självklart hur vi kommer att kunna marknadsföra våra konsulter där deras reputation blir vårt i särklass viktigaste argument.

Som konsultchef, företagsledare eller konsult cirkulerar allt kring ditt reputation. Det är den idag helt avgörande framgångsfaktorn som du bör kartlägga, hantera och utveckla. Du kan ha briljanta affärsidéer eller karriärstrategier, men allt landar i ditt reputation.

Förväntningar styr våra val

Ditt reputation avgör om kunder och uppdragsgivare anlitar dig, vill arbeta med dig eller investera i dig. Det skapar förväntningar kring vad du kan åstadkomma och hur du gör det. Att leva upp till dessa bygger förtroende. Kan något vara viktigare? Som konsultbolag bör ni se till att konsulterna känner till sitt reputation för att kunna hantera och utveckla det. Både vad gäller unika kvaliteter och de buggar som kan hindra framgången.

Du kan inte undvika att ha ett reputation. Istället bör du ta ägarskap över denna helt avgörande del av ditt professionella liv och lära känna varje del av det för se alla de nya möjligheter som det för med sig.

Reputation Resumé

Alla som jag möter håller med om hur direkt avgörande deras reputation är för att nå framgång. Men ytterst få är medvetna om hur deras eget ser ut eller vilka möjligheter som det verkligen skapar.

De senaste åren har vi arbetat med ett tusental entreprenörer, konsulter, ledare och anställda i flera länder för att analysera och utveckla deras reputation. Resultatet presenteras i en Reputation Resumé. Det är förmodligen det viktigaste dokumentet i ditt professionella liv.

Gästbloggare - Per Frykman, Founder of Reputation MasteryTM

Gästbloggare - Per Frykman, Founder of Reputation MasteryTM

”Considered a pioneer in his field, Per takes your professional reputation to a new dimension and challenges you to stand out as unique” ✆ +46 (0)70-624 00 58 ✉ per@reputationmastery.se Blog & Nyheter: perfrykman.com LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/frykman/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg