Med sikte på en bättre värld – Tips på hållbar och stärkande krishantering

Skrivet av Gästbloggare - Sara Lindmark, vd för i3tex |  Ingen kommentar

Vare sig vi vill det eller inte får vi som lever nu en extraordinär lektion i förändring och utveckling.

Vi som bedriver konsultverksamhet med tyngd inom automotive och industrin fick en tidig dos av coronapandemin när de tunga fordonsaktörerna drog efter andan, stannade upp och till stor del stängde ner.  

Vi har lärt oss otroligt mycket under dessa tre månader. Bland annat har vi fått svart på vitt hur viktigt det är att ha tillit till den gemensamma värdegrunden och hålla fast vid visionen – kanske de enda områden där vi fullt ut kan äga initiativet själva.

Bidra med framtidstro

Alla krafter behövs för att vi tillsammans ska få fart på Sverige och kunna bidra till en bättre värld. Som konsulter inom innovation, tech och produktutveckling spelar vi alla en viktig roll när det gäller omställning till mer grönt och hållbart. Det är helt avgörande för vår gemensamma framtid att vi klarar av att behålla och utveckla vår kompetens, ta goda initiativ samt fortsätter att leverera.

Tvärniten för oss som konsultbolag var ett faktum när två av våra största kunder anpassade sig till det nya marknadsläget. Fredagen den 23 mars fick vi ta emot uppsägningar av avtal i en ström som vi inte sett sedan finanskrisen 2009. Ledningsgruppen gick omedelbart upp i stabsläge och måndagen den 26 mars började vi verkställa internkommunikation och medarbetardialog, korttidspermitteringar samt organisering av fyra egna innovationsprojekt.

Meningsfulla och utvecklande uppdrag

Runt 30 kompetenta och engagerade medarbetare tog direkt plats i innovationsprojekten, som förhoppningsvis kommer att bli nya produkter och tjänster som gör nytta för mänskligheten. Att erbjuda meningsfulla och utvecklande uppdrag till alla som över en natt blev utan kunduppdrag var superviktigt för sammanhållningen och energin i företaget.

Det var dramatiska dagar som prövade oss, både som organisation och individer. Under de efterföljande fyra veckorna var vi fortsatt i stabsläge och hanterade mängder av myndighetsinformation och marknadsfaktorer för att kunna fatta rätt beslut, dag för dag, timme för timme.

I det här läget blev det tydligt för oss vilket värde det finns i att ha en levande vision samt en stabil värdegrund att hämta stöd och energi ur. Det var värdegrunden (Glädje, Omtanke och Strävan) som hjälpte oss att fatta snabba beslut. Det hade aldrig gått att göra enbart genom analys av information. Visionen att utveckla framtidens produkter för en bättre värld gav oss mod att mitt i krisen lyfta blicken tillsammans med kunder som delar visionen och ligger i teknikens framkant. Här finns fortsatt väldigt mycket positivt att göra.

Fokusera på värdeskapande

Ledningsgruppens operativa krishantering gjorde det också möjligt för den övriga organisationen – ledare och konsulter – att fokusera på omtanke om varandra och våra kunder. Det bidrog till ett lugn i organisationen som ganska snart stegrades till ett ”jävlaranamma”. En känsla av att ”de här ska vi lösa tillsammans” spred sig i hela organisationen och visade sig redan efter någon vecka i höga värden på Delaktighet, Teamkänsla och Meningsfullhet på Winningtemp. Kraften i den här känslan gjorde att säljarbetet fick ny energi. Redan efter någon vecka började nya kunder och uppdrag trilla in.

Det är alldeles för tidigt att våga säga att det har vänt, eller ens blåsa faran över. Men det är alltid nyttigt att reflektera, särskilt vid snabba förändringar när det känns som om vi genomfört en normal månad varje vecka. 

I kris behöver delar av den vanliga verksamheten pausa för att kunna ge utrymme åt extraordinära uppgifter. Allt som inte är direkt värdeskapande får för en tid stå åt sidan. Men det finns sådant som måste prioriteras även om det ekonomiska värdet inte är direkt synbart. Att tumma på de här delarna får alltför stora negativa ekonomiska effekter på kort sikt, i form av förlorad utvecklingsförmåga och relationskvalitet.

Fyra handfasta tips

Se till att ha en process för INNOVATION och insamling av idéer och förbättringsförslag. När krisen är ett faktum behöver ni vara snabba upp ur startblocket. Vår innovationsprocess var avgörande för att snabbt kunna organisera meningsfulla utvecklingsprojekt till våra medarbetare.

En viktig insikt från vårens erfarenheter är att ännu mer kommunicera VISIONEN och stärka VÄRDEGRUNDSARBETET. När omvärlden skakade runt oss blev detta viktiga inspirations- och energikällor för att orka ta sig igenom samt komma ut med goda, till och med starkare, relationer och allianser på andra sidan. Verktygen är närhet till varandra, transparens och öppen kommunikation genom goda exempel.

Prioritera KOMMUNIKATION. Allt från det personliga samtalet mellan ledare och medarbetare för uppföljning varje vecka till företagsgemensamma informationsmöten via Teams. Vi håller dessa varje fredag. Kontinuiteten är viktigare än själva innehållet. Finns det inte något nytt att säga får vi säga just det.

I oroliga tider är det extra viktigt att HÅLLA KVAR POSITIVA RITUALER OCH CEREMONIER. Det är kittet som håller oss samman och skapar ett tryggt andrum samtidigt som vi befinner oss i förändring. Det kostar oftast enbart tanke och tid vilket är en ren investering i relationer samt engagemang.

Sveriges populäraste nyhetsbrev för konsulter

Gör som över 7000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.


Om författaren

Gästbloggare - Sara Lindmark, vd för i3tex
Gästbloggare - Sara Lindmark, vd för i3tex
Sara Lindmark började på i3tex 2009 och arbetade som konsult samt ledare med bland annat Value Management. 2017 axlade hon vd-rollen och har i den varit drivande i att ställa om i3tex till en värdegrundad och visionsdriven organisation med stark förankring både bland kunder och medarbetare. 2019 valdes hon in i Innovationsföretagens styrelse och är sedan 2020 ordförande i Industrikonsultrådet.

Sara brinner för teknik och ingenjörsarbete, tror på en bättre värld och att vi alla genom engagemang samt passion kan ta oss an vilka utmaningar som helst. Med en bakgrund inom fotbollen, både som spelare och tränare, vet hon hur viktigt det är att laget fungerar som helhet och samtidigt ger utrymme åt alla individer att få utveckla sina talanger och drömmar. Detta genomsyrar även hennes ledarskap på i3tex.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *