Konsultyrket idag

Skrivet av Gästbloggare - Marcus Landin, Projektledare på Cygate |  Ingen kommentar

Det är måndagsmorgon och klockan är strax efter åtta. Jag sitter med dagens andra kopp kaffe och går igenom föregående vecka. Genomförda och pågående arbetsuppgifter, det jag inte hunnit med samt nya uppgifter som tillkommit. Tittar i min kalender för kommande arbetsvecka och konstaterar att den redan är fullbokad. När jag pratar med mina kollegor i branschen framkommer det att läget är detsamma även för dem.

Egentligen kanske jag inte kan uttala mig om hur konsultmarknaden sett ut de senaste åren, eftersom jag möjligen ännu ses som junior. Men jag har ändå hunnit skapa mig en uppfattning samt tagit del av andras uttalanden, marknadstrender, företagens ekonomiska siffror genom åren och sist men inte minst konsultens egen historia samt vad den uppkom ifrån.

Högt tempo

Från all denna information vågar jag påstå att konsulten har haft det kämpigt att hänga med i tempot på marknaden de senaste åren, både när det gäller utveckling samt att hinna med alla uppdrag och förfrågningar.

Det vi idag kallar konsult är i många fall i princip detsamma som vad vi i andra sammanhang kallar för bemanning, inhyrd personal eller resurstilldelning.

I den förändringstakt som vi alla mer eller mindre har tvingats att hålla har varken beställare eller leverantör hunnit med allt eller sett vad som komma skall.

För mig personligen gör inte detta något alls. Jag är en driven och ambitiös person, med fokus på effektivitet samt produktivitet. Jag trivs att arbeta i högt tempo och ha mycket att göra. Visst gäller det till en viss gräns eftersom jag balanserar detta mot behovet av att åstadkomma ett tillförlitligt och noggrant utfört arbete med hög kvalitet. Jag värnar om min kund, mitt uppdrag samt den långsiktiga relationen oss emellan. Jag behöver också tid för mitt privatliv och min familj för att nå en sund balans i livet.

Konsultyrkets utmaningar

Du får hela tiden utmana din komfortzon för att vara relevant på den evigt föränderliga marknaden. Du måste kunna hantera och samarbeta med i stort sätt vilken människa som helst och kommunicera på ett sätt så att varje individ förstår dig. Detta parallellt med vanligt förekommande utmaningar, som att leverera ett förväntat resultat inom given tidsram och budget.

Konsultyrket är extremt givande och samtidigt lika utmanande eftersom det innehåller alla ingredienser som behövs för att det ska bli så. Du är dig själv och ditt eget varumärke, precis lika mycket som du är din arbetsgivare.

Konsultmarknadens framtid

Vissa tror att antalen uppdrag inom konsultbranschen kommer att sjunka. Även jag tar del av dessa trendspaningar, så jag kan inte säga emot. Men jag tror inte att att denna dipp kommer att påverka branschen i stort. Utan det handlar mer om företaget i sig och om de sköt sin strategi att ses som relevant på marknaden. Vilket innebär:

  • att utveckla samt skapa nya tjänster
  • utveckla och behålla sin personal så att de får den kompetens och personlig utveckling som behövs
  • satsat på rätt partners (nej, ensam är inte starkast)
  • vårda sina kunder samt förädla samarbetet till att nå en bred och djup affär från den operativa nivån ända upp till högsta ledningsnivå.

Genom att samverka med kunderna på alla ledningsnivåer kommer du ha en större relevans för kunden men också lättare att diskutera direkt med den verkliga uppdragsbeställaren. På så sätt fortsätter ni att hålla er relevant för verksamheten och dess utmaningar både i nuet och framtiden.

Som min pappa åtskilliga gånger sagt åt mig genom åren ”den förberedde överlever och den late fryser ihjäl”.

Det spelar inte så stor roll om det kommer en dipp eller inte. Med rådande förändringstakt kommer företaget ändå bli irrelevant på marknaden om de inte sköter sin egen utveckling. Då kan inte alla världens uppdrag hjälpa dig utan du kommer finna dig utanför marknaden.

Strategisk planering

Yrket konsult hoppas jag och tror vi kan fortsätta att förädla på precis det sätt som vi redan gör. En yrkesroll som innebär att vara en rådgivande personen och anses vara en expert gentemot våra kunder.

Vi konsulter behöver jobba ännu hårdare sinsemellan och mot våra kunder inom våra uppdrag. Det handlar om att tänka mer strategiskt och inte lika mycket här och nu. Hjälpa varandra att lyfta blickarna tio år framåt och se vad vi tror om just denna produkt, arbetssätt eller tjänst. Sedan skapar vi beställningen, uppdraget, projektet eller vad det nu kan vara som ska ta oss dit.

Närmare kunden

Det gäller att komma ännu närmare kunderna så att ni, istället för att få en uppdragstilldelning, faktiskt kan bidra till att utforma uppdraget (oavsett om ni tilldelas det eller ej).

Försöka göra det tydligare mellan de olika nivåerna av en konsult (junior och senior) och därav också påverka konsultpriserna för de olika nivåerna. Fortsätta hitta nya sätt att ta betalt och inte enbart titta på timpriserna.

Förtydliga yrkestitlar

För att gå framtiden till mötes gör vi branschen en tjänst i att formalisera om vad det menas med att vara en konsult eller konsultchef. I 99 procent av fallen heter det konsult och konsultchef, både inom bemannings- som konsultbranschen idag. Varför inte förtydliga för oss alla vad som är vad genom att till exempel döpa om det till bemanningschef och bemanningskonsult?

Arbetet i sig kan ju vara i stort sätt densamma men innebörden för vad beställaren får är något helt annat. Den ena ger ett resultat som (åtminstone i början) ska sträcka sig förbi den dagliga verksamheten och den andra tillsätts mer eller mindre direkt för att kunna skapa resultat omgående på den operativa nivån.

Särskilj konsult och bemanning

Dessutom bör även de stora konsultbolagen se över sina åtaganden hos sina kunder för att särskilja de olika uppdragen mellan bemanning och konsult. De flesta kommer märka att de har många så kallade konsulter som faktiskt egentligen fungerar mer som bemanning. Och ta-da ni har en ny tjänst vilket kan hanteras på fler än ett sätt. Men ett alternativ är att ge er kund ett ännu större värde, relevans och resultat samt bredda er egen tjänsteportfölj/affär (eller nischa er ännu tydligare).

På så vis blir det lättare att särskilja olika uppdrag hos en kund ur flertalet olika perspektiv som exempelvis pris, uppdragslängd och erfarenhet/kompetens utan att behöva säga nej eller tillsätta en konsult som kanske är alldeles för dyr, för hög beläggning eller där konsulten inte alls utvecklas av uppdraget. Detta är även en bra start för den juniora konsulten.

Min karriär började inom logistik och bemanning. Sedan dess har jag jobbat mig framåt och på så vis ändå känt att jag hela tiden vuxit på alla sätt, både som person, men även när det gäller erfarenhet och kompetens.

Sammanfattning

Vi ska alla vara stolta över vår profession och fortsätta hitta nya sätt att utveckla, förändra samt förädla våra olika branscher som konsult. Samtidigt ska vi skapa ett så högt kundvärde som möjligt i våra uppdrag.

Konsulten och konsultbranschen kommer att finnas kvar i många år framöver och den blir det vi gör den till. Se till att den är värd din tid och ditt engagemang.

Sveriges populäraste nyhetsbrev för konsulter

Gör som över 7000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.


Om författaren

Gästbloggare - Marcus Landin, Projektledare på Cygate
Gästbloggare - Marcus Landin, Projektledare på Cygate
Marcus jobbar som projektledare på Cygate inom konsultverksamheten, med fokus på hybrid IT, säkerhet och nätverk. Han har en gedigen bakgrund inom lager & logistik där IT-intresset växte fram. Marcus har jobbat inom olika konsultuppdrag med kunder inom exempelvis lager & logistik, bank & finans samt flygbranschen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *