Konsultkollen 2023 – Rekordtillväxt bland konsultföretagen

oktober 20, 2023 · Konsult

Skrivet av: Mattias Loxi

Konsultbolagen hade ett fantastiskt föregående år med rekordtillväxt och starka marginaler. Över hälften av konsultbolagen hade en tillväxt överstigande 15 procent.

Detta visar nya Konsultkollen 2023 som jämför över 250 svenska konsultbolag, med mer än 15 medarbetare, inom tillväxt, omsättning, antalet medarbetare och marginal.

Mediantillväxten låg på hela 16,7 procent, långt över 2021 som också var ett starkt år med en mediantillväxt på 9,4 procent. Under pandemiåret 2020 låg tillväxten på endast 0,6 procent. 

Blickar vi tillbaka på 2022 kan vi konstatera att det nästan var ett galet konsultår. Efterfrågan på konsulter var betydligt högre än utbudet, i synnerhet inom it. Efterfrågan har dock snabbt vänt ner under 2023.

It- och managementkonsultbolagen (över 17 procent) växte snabbare än teknikkonsultbolagen som i snitt låg på 12 procents tillväxt. Snabbast växande konsultbolag är även detta år The Stellar Collective, med en tillväxt på 156 procent.

One Group, AQC, Reinsight samt Techfactory har också mer än fördubblat sin omsättning under året. 

Tillväxten lägre på medarbetarsidan

Medarbetartillväxten var hälften så hög som omsättningstillväxten. Mediantillväxten var 8,2 procent, betydligt högre än förra årets siffra på 2,6 procent. One Group toppar listan då de vuxit från 89 till 219 medarbetare, helt organiskt. Techtalents, GreatIT, FCG samt Omegapoint är andra bolag som vuxit snabbt på medarbetarsidan. 

It-konsultbolagen växte nästan dubbelt så mycket på medarbetarsidan jämfört med teknik- och management. Kompetensbristen var stor under året. Att omsättningstillväxten är betydligt högre än medarbetartillväxten tyder på, förutom bättre beläggning och prisjusteringar, att partneraffären utgör tillväxtmotorn i bolagen

Rörelsemarginal sjönk något

Konsultbranschen är fortfarande ingen högmarginal-bransch. En tredjedel av bolagen visar en marginal på mellan fem till tio procent. En tredjedel har över tio procent medan en tredjedel ligger under fem procent.

Rörelsemarginalen låg i snitt på 8,4 procent under 2022, jämfört med 8,9 procent under 2021. De mindre konsultföretagen visar högst rörelsemarginaler. Samtidigt ligger konsultbolagen inom management klart högre marginalmässigt, framför allt jämfört med teknikkonsultbolagen.

Se analysen och jämför ditt bolag med hundratals andra!

Konsultkollen 2023

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg