Konsultbranschen och klimatet – 4 anledningar att bry sig

Skrivet av Gästbloggare - Ingemar Jansson, Senior rådgivare och strategikonsult på Cybercom |  Ingen kommentar

Oavsett om du är chef i ett konsultbolag eller själv är konsult har du all anledning att läsa denna text. Totalt kommer du investera lite drygt fem minuter av din livstid, men denna korta tid kan spela en avgörande roll för klimatet och vårt samhälle. Det beror förstås på vad du gör av insikterna när du slutat läsa. För det krävs både brådskande och kraftfulla insatser från alla samhällets aktörer om vi ska fixa det här.

This post is also published in English.

Min förhoppning är att synliggöra de affärsmässiga fördelarna med att bry sig.

Om vi fortsätter på vår nuvarande bana kommer världen inte att kunna leverera 2030-agendan för hållbar utveckling som världen har enats om.

Vår värld är hotad av stigande koldioxidutsläpp, vårt samhälle ser ut att vara fortsatt ojämlikt, vi misslyckas med att ge alla tillgång till grundläggande välfärdstjänster och vår ekonomi fortsätter att driva på ohållbar konsumtionen av naturresurser.

Kräver innovativa lösningar

Klimatet är en kritisk förutsättning för att vi ska klara av att leverera på de globala hållbarhetsmålen vilket gör att klimatkrisen överskrider geografi och lokala intressen. Det är en utmaning som världens länder har åtagit sig att lösa men en som kräver verkligt integrerade och innovativa lösningar.

”De digitala verktygen är alla extremt potenta men att påstå att de är hållbara i sig är en lögn.”

Cybercom, där jag jobbar, är ett IT-/digitaliseringskonsultbolag som hjälper kunderna att fånga de möjligheter som uppstår när världen kopplas upp. Vi insåg tidigt att verktygen som vi hanterar och hjälper våra kunder att implementera är några av de mest kraftfulla som mänskligheten har skapat. Jag talar om Ai/ML, IoT, AR/VR/XR och Blockchain. Dessa digitala verktyg är extremt potenta men att påstå att de är hållbara i sig är en lögn.

Digital och hållbar utveckling

Istället bör vi inse att de skyndar på processer, accelererar utvecklingen samt gör att det vi använder dem till går fortare och blir mer effektivt. Det betyder att våra verktyg har lika stor chans att skynda på en negativ som en positiv utveckling. Tyvärr verkar majoriteten av den digitalisering vi ser idag skynda på linjära, resursintensiva affärsmodeller. Vi behöver därför förstå hur vi kan använda digitalisering till att lösa samhällets behov på helt nya cirkulära och resurseffektiva sätt.

Insikten är omedelbar – om vi hanterar några av de mest kraftfulla verktyg som mänskligheten har skapat, ja då har vi också ett ansvar att säkerställa att de används för att accelerera utvecklingen i positiv riktning och inte tvärt om. Och om inte vi som konsulter vet vad vi gör, vad vi accelererar och saknar en tydlig bild av hur digitalisering kan bidra till hållbar utveckling, vem ska då göra det?

Färdplan för konsultbranschen

En sak är säker; våra kunder vet det inte, än. Men när vi frågar dem; När hela er värdekedja digitaliseras, vad innebär det ur ett hållbarhetsperspektiv? Vilka risker och möjligheter finns och vem ansvarar för denna fråga hos er? Då blir det uppenbart att de har ett enormt behov av hjälp.

I maj 2018 tog därför Cybercom initiativet till att samla våra branschkollegor inom IT/digitaliserings-konsultbranschen bakom en innovationsdriven färdplan för fossilfri konkurrenskraft och global hållbarhet.

I praktiken innebär det att 35 digitaliseringskonsulter, som normalt sett ser oss som konkurrenter, för första gången förenas i ambitionen att hjälpa samhället bli medvetna om och använda digitaliseringens möjligheter till att minska klimatbelastningen i samhället med ökad konkurrenskraft och tillväxt som följd.

Färdplanen lämnades över till regeringen den 20:e mars 2019 och innehåller både åtaganden för oss konsulter samt uppmaningar till politiken. Om ert konsultbolag inte har signerat färdplanen är det förstås inget som hindrar er från att göra det i efterhand. Ni är hjärtligt välkomna!

Om du inte redan räknat ut varför klimat och hållbar utveckling är frågor som är relevanta för er som konsultbolag ska jag ge dig några ledtrådar.

1. Kunderna behöver hjälp, och det är här ni kan påverka som mest.

Som konsulter är vår direkta klimatpåverkan marginell. Vi kan påverka lokalerna vi sitter i, hur och om vi reser samt kanske vad våra anställda äter.

Vi kan alltså reducera vår negativa påverkan men eftersom den är ganska liten blir också vår möjlighet att bidra relativt begränsad. Men vad vi kan åstadkomma tillsammans med våra kunder genom den kompetens och de verktyg, metoder samt processer som vi säljer är så ofantligt många gånger större.

Våra kunder har dessutom stora utmaningar i att kombinera digitalisering, innovation, tillväxt och konkurrenskraft med hållbar utveckling. Eftersom utmaningar hos kunder innebär affärer för oss konsulter är det förstås här som konsultbolag ska lägga sin kraft. Utveckla ert erbjudande för att kunna bistå era kunder i att uppnå målet om fossilfrihet och global hållbarhet.

Det är våra kunder beredda att betala för!

2. Som lösningsaktör ökar ert bolags relevans och attraktionskraft.

Den nya generationens medarbetare värdesätter möjligheten att bidra till något ”större”. För att vara en attraktiv arbetsgivare räcker det ofta inte att kunna erbjuda hög lön och karriärmöjligheter. Särskilt inte om du vill attrahera de drivna, målmedvetna medarbetarna med starkt engagemang. Jag tror inget konsultbolag aktivt letar efter det motsatta.

Som lösningsaktör har du möjlighet att möta kravet på meningsfullhet. För precis som Simon Sinek utrycker sig i sitt Ted-talk; ”How great leaders inspire action” behöver vi som konsultbolag bli bättre på att förmedla varför vi existerar och varför vi konsulter går till jobbet.

Ge individer som vill bidra till omställningen utrymme att göra det, tydliggör hur ni som konsultbolag kan vara en lösningsaktör, varje dag i samtliga affärer. Värdesätt och odla individens engagemang. Då kommer de värdedrivna medarbetarna söka sig till er. Därefter kan ni skörda frukterna av deras engagemang och framgång.

3. Konsulterna är kraftfulla verktyg i omställningen.

För oss digitaliseringskonsulter är det enkelt att förstå att våra verktyg är kraftfulla och att det därför finns anledning hantera dem varsamt. Men jag vill påstå att alla vi konsulter oavsett kompetensområde både är och bär med sig kraftfulla verktyg som kan accelerera utvecklingen i både positiv och negativ riktning. Dessutom är det våra konsulter som genererar våra intäkter, vilket gör dem till värdefulla resurser. Därför finns det all anledning att investera i våra konsulters kompetens och förstå hur varje enskild konsult på bästa sätt bidrar inom sitt kompetensområde och sin roll.

Vi som signerat digitaliseringskonsulternas färdplanen är överens om att vi behöver enas om en miniminivå för kunskaper bland våra anställda gällande digitaliseringens effekter ur ett klimat- och hållbarhetsperspektiv och att utföra utbildningsinsatser som gör att samtliga anställda lever upp till ovan nämnda miniminivå inom ett år efter anställning.

4. Klimat- och hållbarhet ger utrymme för proaktiv dialog.

Många konsultbolag är allt för reaktiva. Ni svarar på anbud och förfrågningar när era kunder redan bestämt sig för vad de vill ha. Det gäller oavsett om er affär utgörs av största delen resurskonsulter eller om ni tar ansvar för specifika leveranser. Det är en utmaning som jag tror att många konsultbolag känner igen och många har en stark önskan att få bidra aktivt redan i kundernas tidiga beslutsprocess.  Genom att förstå era kunders strategiska utmaningar när det kommer till klimat- och hållbarhetsfrågor har ni möjlighet att ta en mer proaktiv roll och rikta ert värde-erbjudande högre upp i kundernas beslutshierarki.

Jag hoppas att jag med dessa ord har givit dig som chef i en konsultorganisation ytterligare några affärsmässiga skäl att bry sig.

I avsnitt 20 av konsultpodden födjupar vi än mer på hållbarhet i konsultbranschen. Lyssna nedan eller via SpotifyiTunes/PodcasterAcast etc.

Sveriges populäraste nyhetsbrev för konsulter

Gör som över 7000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.


Om författaren

Gästbloggare - Ingemar Jansson, Senior rådgivare och strategikonsult på Cybercom
Gästbloggare - Ingemar Jansson, Senior rådgivare och strategikonsult på Cybercom
Ingemar Jansson, jobbar som senior rådgivare och strategikonsult på IT-konsultbolaget Cybercom där han hjälper företag att fånga de möjligheter som uppstår när världen kopplas upp. Ingemar är också medförfattare och koordinator av digitaliseringskonsultbranschens innovationsdrivna färdplan för fossilfri konkurrenskraft och global hållbarhet som överlämnades till regeringen den 20e mars 2019.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *