Frihet under ansvar – framtidens ledarskap i konsultföretag

Skrivet av Gästbloggare - Eleonore Hammare |  Ingen kommentar

Det pratas en hel del om olika generationers syn på arbetslivet och vilka förväntningar talangerna har på sina arbetsplatser och arbetsgivare. Oavsett om en viss generation följer det ena eller andra mönstret finns vissa gemensamma likheter för vad människor behöver från ett ledarskap i konsultbolag. Det handlar om bekräftelse, flexibilitet, roliga uppdrag, gemensam kultur och frihet. Och vad innebär det då?

Nätverkens betydelse

I framtiden kommer nätverk bli allt viktigare. Vi nätverkar redan i dagsläget och det ser jag som en naturlig utveckling. Det är till exempel inte självklart att vara anställd vid ett konsultbolag längre. Den nätverkande formen där konsulten ingår i paraplyorganisationer, med eget bolag som grund, får fler och fler anhängare.

Som konsultbolag gäller det att ställa sig frågan vilka incitament som finns för att en konsult ska vilja vara anställd. Och vilken affärsmodell vill konsultbolagen ha? Nätverkandet gör att vi ständigt knyter nya kontakter , vilket resulterar i att intressanta möjligheter dyker upp. Då gäller det att som konsultbolag se till att kunna erbjuda attraktiva uppdrag och en kultur som konsulten växer och trivs i.

Platsoberoende

Verktyg, teknik och oberoende av plats gör det möjligt att i högre grad ha parallella uppdrag i framtiden. Du behöver inte nödvändigtvis jobba åt en kund eller i ett uppdrag utan kan kombinera flera. Det här möjliggör att ha fler kunder knutna till dig och att du får en större bredd i din arbetsportfölj. Men det gäller också att följa upp denna typ av uppdrag så att konsulten klarar av att köra parallellt, leverera och må bra. Risken finns att konsulten känner sig splittrad och stressad. Som ledare gäller det att ge frihet men också att uppmärksamma leveranser och hälsan.

Individualisering

Konsulterna kommer att ställa högre krav på individualisering utifrån var dem befinner sig i livet. Dina konsulter ska ledas som individer och inte som kollektiv och det kommer att ställas högre krav på att arbetsplatsen ser till konsultens livssituation.

För småbarnsföräldrar ställs det vissa krav, medan förväntningarna på en nyutexaminerad person är annorlunda.

För seniorerna, med utflyttade barn och stor erfarenhet, ställs det ytterligare andra krav på ledarskap, arbetssituation och uppdrag.

Mångfald blir ännu viktigare

Verkställandet av det populära ordet mångfald kommer att bli ännu viktigare framöver. Det finns en förväntan på att konsultens arbetsmiljö befolkas av ett inkluderande ledarskap med olika typer av människor och inte enligt en viss given mall.

Toleransen för inskränkthet minskar i takt med att vi ökar mångfalden. Och mångfald handlar om en blandning av olika åldrar, kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning och så vidare.

Kontinuerlig återkoppling

Jobbar du regelbundet med feedback? Bra, då är du redan framtidens vinnare. Vi kommer att se en högre grad av förväntan på att få regelbunden feedback. Inte som det många gånger är idag – att du får feedback en gång om året, vid utvecklingssamtalet (om det över huvud taget förekommer).

Ledarskap bygger på god kontakt

Slutligen vill jag nämna distansledarskapet som en självklar och naturlig del av det framtida ledarskapet. Det förekommer idag i vissa bolag att konsultchefen förväntas sitta på kontoret, trots att det är tomt (vilket det ska vara eftersom konsulterna ska vara hos kunderna). Det är ett förlegat sätt att se på ledarskapet.

Ledarskap bygger på regelbunden kontakt med konsulter och kunder. Dessa möten sker där konsulterna och kunderna finns.

Sveriges populäraste nyhetsbrev för konsulter

Gör som över 6000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.


Om författaren

Gästbloggare - Eleonore Hammare
Gästbloggare - Eleonore Hammare
Eleonore Hammare, CIO Frösunda Omsorg och senior rådgivare till konsultbolag samt styrelseordförande i konsultbolaget Nikita AB. Eleonore är också anlitad som moderator vid olika konferenser, föredragshållare inom ämnena ledarskap, IT och organisationskultur och skriver krönikor och bloggar. Eleonore har erfarenhet som IT-chef/CIO i finans- och försäkringsbranschen och har också varit VD för konsultbolaget Systemstrategerna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *