Det digitala paraplyet

Skrivet av Lars Wendestam, senior konsult på Human IT |  Ingen kommentar

Den digitala transformationen är viktig för alla, oavsett om ni verkar inom ett privat företag, en myndighet eller annan typ av organisation. World Economic forum menar att digitaliseringen är den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025.

I augusti publicerade Human IT boken “Det digitala paraplyet – Att arbeta praktiskt med digital transformation”.

En bok är analog, vilket gör att för att leva som vi lär behöver den även vara digital. Därför har vi samtidigt lanserat digitalaparaplyet.se. Syftet är att successivt tillgängliggöra material som kan användas som stöd i en digital förändringsresa.

Digitalisering utmanar gamla strukturer

Att följa med i en digital förändring är inte lätt då många sitter fast i gamla tankesätt och strukturer. Organisationer som har inbyggt motstånd mot förändringar är svåra att utveckla. Baserat på olika case har vi identifierat ett antal områden som är grundläggande att förhålla sig till i samband med digitalisering. Dessa utgör ingen process i den mening att något måste göras före något annat, utan helt enkelt ett antal områden som varje verksamhet behöver förhålla sig till.

Materialet riktar sig inte primärt till start-ups, utan till de verksamheter som har en icke-digital grundläggande affärsidé som många gånger fortfarande är lönsam.

Vi kan dock vara säkra på att den kommer utmanas av digitaliseringen. Hur och på vilket sätt beror på verksamhetens art. En tydlig trend är att produkter i allt högre grad förändras helt eller delvis till att bli tjänster. Därav är tjänstetransformationen i sig lika viktig som digitaliseringen.

Sju områden

Det digitala paraplyet identifierar sju områden som behöver adresseras i samband med en digital transformation. Dessa områden, som presenteras på digitalaparaplyet.se, tydliggör att digitalisering ska betraktas som ett verksamhetsprojekt snarare än ett it-projekt.

It och digital teknik är möjliggörare i en verksamhetsutveckling, men ska inte vara ett mål i sig. Digitaliseringen innebär att det blir allt svårare att definiera vad som är verksamhetsutveckling och vad som är it, det som i engelsk terminologi kallas ”pervasive computing”.

Ersätts av infrastrukturavdelning

It-avdelningarna riskerar att försvinna eller möta stora förändringsbehov. Idag hanterar de operativa verksamheterna i allt högre utsträckning den egna digitala utvecklingen. Ett scenario är att it-avdelningarna ersätts av en infrastrukturavdelning.

Delar av det som it-avdelningen hanterar med grundläggande it betraktas som en integrerad del med övrig infrastruktur. Utveckling av lösningar förflyttas till de operativa verksamheterna då dessa berör verksamhetsnära it samt it-lösningar som ingår i produkter och tjänster.

Technology Drivers

I mötet mellan verksamhetsfokuserad digital transformation och användning av ny teknik möter vi begrepp som AI, Machine Learning, Big Data, IoT, IoV, Blockchains, AR/VR samt Cloud Computing. Dessa kan beskrivas som Technology Drivers, alltså olika innovationer inom tekniken. De är viktiga att förstå men är egentligen rätt ointressanta så länge de inte utgör ett verksamhetsbehov. Företag och organisationer som är framgångsrika i den digitala transformationen vet hur de kombinerar verksamhetsutvecklingen med nödvändiga Technology Drivers.

Börja i rätt ände

Konsten är att utgå ifrån rätt frågeställningar. All verksamhetsförändring bygger på att man vet var man är och med det som utgångspunkt skapa en färdriktning mot var man vill vara.

Som stöd för detta finns i digitala paraplyet en möjlighet att göra en digital nulägesanalys med hjälp av en metod vi valt att kalla ”digital maturity model”. Den bygger på en femgradig mognadsskala av sex olika områden som är bärande för digitaliseringsarbetet.

Human IT hoppas att vi med vårt öppna bidrag kan hjälpa till med den digitala transformationen i Sverige. Vi är öppna för samverkan med andra aktörer i olika former.

Sveriges populäraste nyhetsbrev för konsulter

Gör som över 7000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.


Om författaren

Lars Wendestam, senior konsult på Human IT
Lars Wendestam, senior konsult på Human IT
Lars arbetar som senior konsult på Human IT och är en av initiativtagarna till det digitala paraplyet. Lars arbetar med digital transformation, både inom privat sektor och offentlig verksamhet. Lars har tidigare skrivit ett antal böcker inom IT-managementområdet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *