Dagens konsulter kräver frihet, delaktighet och personlig utveckling

Feb 27 2018 · Konsult

Skrivet av: Elin Nilsson

Arbetsmarknaden i Sverige har förändrats i rask takt och består idag av välutbildade, hungriga och nytänkande människor med höga krav på sina arbetsgivare. De kräver flexibilitet, frihet och att få bli hörda. Den traditionella arbetsplatsen med arbetstider mellan åtta och fem, där beslut fattas i hierarkisk ordning och en ledning som inte lyssnar på sina medarbetare är förbi. Denna förändring sker såklart även inom konsultbranschen.

Dagens konsulter har helt andra krav än tidigare. Samtidigt som konsulternas förväntningar har ändrats har även kundernas kompetenskrav blivit högre och något mer omfattande.

Efterfrågan på it-kompetens ökar stadigt i takt med den allt snabbare digitaliseringen av samhället och de ökade kraven på att möta konjunkturens svängningar. Dessa förutsättningar ställer krav på konsultbolagen att vara föränderliga och frågan är hur framtidens konsultbolag ska kunna tillmötesgå branschens förändring och respektive individs behov.

Viktigt att nischa sig

Behovet av specialisering ökar inom i princip alla branscher, även inom konsultbranschen. Både företagen och konsulterna måste vara experter inom sina områden för att kunna tillmötesgå kundens kompetenskrav och för att vara attraktiva på marknaden.

För att uppdragsgivarna ska kunna känna sig trygga med konsultens kompetens efterfrågas ofta diverse kvalitetsstämplar. Certifieringar är betydelsefulla och viktiga för konsulten. Att nischa sig både som konsult och bolag blir viktigare. Genom att arbeta med nischade företag kan du samla liknande expertkompetenser under samma tak.

Skapa mervärde

Det finns många fördelar med detta. En är att konsulter med samma inriktning gemensamt kan vidareutbilda sig genom exempelvis certifieringar eller konferenser. Konsulterna får jobba sida vid sida med andra konsulter som har samma intresseområden. Du kan ta på dig helhetsuppdrag där du levererar en grupp konsulter för att utföra specifika projekt vilket blir allt mer efterfrågat.

Konsulterna kan tillsammans skapa ett mervärde i bolaget då de är experter inom sitt område och tillsammans utgör en expertpanel. Konsulterna driver varandra till att ligga i framkant inom sitt kompetensområde.

Du bygger ett bolag med en stark gemenskap.

Delägarskap bygger goda värderingar

Idag vill vi ha ut så mycket det bara går av våra liv. Vi har krav på frihet och flexibilitet. Vi vill kunna välja när och hur vi ska jobba och det finns en stor rörlighet på arbetsmarknaden. Konsultbolagen jobbar ständigt med att tillmötesgå förändringen och försöker skapa mervärde genom olika förmåner och lönemodeller.

En framgångsrik modell är att förutom diverse lönemodeller även erbjuda anställda konsulter delägarskap. Det är ytterligare ett sätt att tillmötesgå konsulternas krav på medverkan och frihet. Med delägarskap får medarbetaren med sig helt andra värderingar och effekter än om en konsult är anställd eller arbetar som partner- eller underkonsult i ett eget bolag. Tillsammans bestämmer ni hur bolaget ska drivas, vilka satsningar som ska göras och hur ni vill att bolagets framtid ska se ut.

Konsulterna som dagligen är ute hos uppdragsgivarna och ser den ”riktiga” världen kan komma med värdefull input för hur marknaden och branschen ser ut. Delägarskapet bygger engagemang hos alla och du får vara med och påverka. Tillsammans skapas en attraktiv arbetsplats och en stark gemenskap. Att nischa bolagen ger också kunden en tydlig vink om vad ni arbetar med och vad ni som bolag faktiskt är bra på.

Tillmötesgå kundens krav

Alla konsultbolag har en stor utmaning framöver. Vi måste vara kreativa och ständigt hitta lösningar för att tillmötesgå våra konsulter och uppfylla deras efterfrågan. Samhällets förändringar och nya generationer sätter tidigare arbetsmodeller på spel, vilket är hälsosamt.

Att låta medarbetarna, genom delägarskap, vara med och påverka gör ditt konsultbolag flexibelt. Du blir föränderlig och får input utifrån som är ovärderlig och tillsammans skapar ni ett framtida konsultbolag. Att utforma nischer där konsulterna tillsammans skapar en hög kompetens gör dig konkurrenskraftig på många plan. Konsulterna driver varandra till en ökad kompetens samtidigt som du kan tillmötesgå kundens krav på hög kunskap. Visionen att kombinera dessa möjligheter är något jag tror starkt på och dagligen jobbar med att utforska samt utveckla.

Elin Nilsson, operativ chef på Castra

Elin Nilsson arbetar idag som operativ chef på Castra. Hon har varit med från starten 2012. Bolaget är idag drygt 100 anställda och erbjuder seniora konsulter inom verksamhetsutveckling, it och industri. Castra är organiserat i starkt nischade dotterbolag där det ges möjlighet till delägande för de anställda, stort personligt utrymme och kompetensutveckling. Bolaget är ett entreprenörsdrivet företag med korta beslutsvägar och ägs gemensamt av personalen. Företaget har kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö och Linköping.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg