”Ta större proaktivt ansvar och dela risk med kunderna”

IT-konsultmarknaden väntas drabbas hårt av Covid-19. Men det finns ljuspunkter! Vi tog kontakt med Hans Werner, CEO på Radar Ecosystem Specialists, som delar med sig av prognoserna och vad konsultföretagen bör tänka på framåt för att positionera sig rätt.

Konsultmarknaden väntas drabbas negativt till följd av Covid-19. Hur ser trenderna ut och finns det några ljuspunkter? Segment som kommer vara starka framåt?
 
– Konsultmarknaden drabbas hårt med en nedgång om cirka minus 23 procent på årsbasis under 2020. Det utgör en kombination av stoppade projekt, minskad efterfrågan och priserosion i återstående marknad. Som jämförelse minskar outsourcingtjänster med minus 4 procent och molntjänster ökar med plus 5 procent på årsbasis. Vissa konsultbolag drabbas hårdare beroende på exponering mot branscher som tagit tvärstopp och som inte förväntas återhämta sig med samma hastighet som andra branscher.

Generellt klarar sig infrastrukturområdet bättre än applikationsområdet när fokus läggs på ”bara det nödvändigaste” hos många. Det finns branscher med liten påverkan såsom logistik, samhällsinfrastruktur samt hälsa och sjukvård. Det finns generella områden som bland annat säkerhet och molntjänster där efterfrågan ökat och ökar trots pandemi och medföljande ekonomiska utveckling.
 
Hur bör konsultbolagen positionera sig framöver?
 
– I det uppkomna läget kommer det vara kunden först. I en marknad där nya affärer är svåra att skapa måste fokus ligga där trovärdighet och relation finns, så det korta svaret är hos kund.

I det något längre perspektivet blir värde och partnerskap viktigt och den traditionella kund-leverantörsrollen begränsad och reglerad i traditionella avtal ersättas med partnerskap. I det längre perspektivet accelererar automatisering och digitalisering när vi förändrar oss mot det nya normala. Här måste man som leverantör ta position och vara trovärdig.
 
Partnerskap och ekosystem har varit en drivande faktor i konsultbranschen under de senaste åren. Hur tror ni det påverkas?
 
– Den traditionella kund-leverantörsmodellen blir förlegad och fokus går från pris till värdeskapande givet de lärdomar vi nu har av chockeffekter i ekonomin. Leverantör kommer önskas ta ett större proaktivt ansvar och dela risk men också värde med sin kund. För att göra detta möjligt kommer nätverk och ekosystem spela stor roll för såväl det stora konsultbolaget som det lilla. 

Vi kommer också se nya typer av partnerskap och ekosystem växa fram i mötet mellan traditionella IT-leverantörer samt industri- och teknikkonsulter i en konvergensmarknad där IT och OT möts.
 
Personalomsättningen och kompetensbristen har varit väldigt omfattande under lång tid. Hur tror ni att det kommer att utvecklas?
 
– Vi får räkna med hög personalomsättning i den omställning som sker när efterfrågan inte matchar utbud. Med den förändring som är att anta när IT ska bli mer motståndskraftig mot snabba förändringar. Digitalisering kommer accelereras som direkt konsekvens av att bygga en mer kontaktlös ekonomi är kompetensbrist att vänta inom molntjänsteområdet samt inom områden runt end-to-end-digitalisering av verksamhetsprocesser, som branschkunnande, informationsarkitektur, teknik, integration och säkerhet. Rörelsen från traditionellt teknikkunnande mot verksamhets- och processkunnande kommer att accelereras.

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg