Hur ökar vi inkluderingen inom it?

Det råder brist på kvinnor inom it- och teknikbranschen.”Vi hittar inga kvinnor”, ”Vi rekryterar bara utifrån kompetens” eller ”Kön spelar ingen roll här”, säger arbetsgivarna.

Det finns många förklaringar till varför företag inte har en större andel kvinnor i sina organisationer men ofta är det inte alls de egentliga skälen till att det ser ut som det gör.

Det är sant att färre kvinnor än män söker sig till teknikbranschen även om andelen kvinnor på teknikutbildningar vid högskolor och universitet sakta ökar. Men det är också så att kvinnor lämnar branschen i högre utsträckning än män. I detta finns alltså en dubbel problematik – färre kvinnor än män söker sig till teknikbranschen och dessutom lämnar de den i en högre utsträckning.

Kommande utmaning

Å andra sidan, är det ett problem att andelen kvinnor inom tech stått och stampat under en lång tid? Branschen består av många framgångsrika bolag som utvecklar produkter, tjänster och lösningar som i sin tur påverkar samhället och våra liv på oräkneliga sätt. Det sker utan en nödvändigtvis hög andel kvinnor eller annan mångfald representerad.

Samtidigt står den här branschen inför en enorm utmaning – kompetensförsörjning. Till år 2024 befaras det saknas 70 000 personer med den kompetens som behövs inom tech, enligt branschorganisationen IT&Telekomföretagen. Just därför är frågan om den skeva könsfördelningen ytterst relevant. Inte nog med att många företag inte lyckas attrahera och rekrytera kvinnor, de har också svårt att få dem att vilja stanna. Det är en nöt som tech behöver knäcka för att lyckas med kompetensförsörjningen i stort.

Inkluderande bransch

Genom min bakgrund från it-branschen och i arbetet som föreläsare samt konsult har mitt intresse och engagemang för hur vi kan öka förändringstakten mot en mer jämställd och inkluderande teknikbransch fördjupats. Detta utgjorde drivkraften till ett projekt jag lanserade under 2020 och som i januari resulterade i rapporten En inkluderande teknikbransch – nu eller aldrig!

Jag undersökte om det finns aktiviteter som ger resultat i form av en mer jämn könsfördelninget, vilket det gör. I rapporten presenterar jag tre ’best practices’ utifrån vad de företag som har en högre andel kvinnor arbetar med:

1. Ledare – säg inte de rätta sakerna, gör dem!

Om ledande personer är passiva och inte stöttar arbetet för ökad jämställdhet uppnås inga långsiktigt hållbara resultat. Det är ledare som håller de här frågorna levande i vardagen. De pushar varandra och andra chefer i organisationen, backar de initiativ som drivs och förväntar sig resultat. Det är ledare som inte bara säger de rätta sakerna utan också är aktiva i att utveckla organisationen i en inkluderande riktning för att alla medarbetare ska känna sig välkomna, sedda och uppskattade.

2. Processer – för smartare verksamheter

Det gäller att bygga smarta processer som leder till ökad mångfald och inkludering. Den absolut viktigaste processen är rekryteringsprocessen. Det innebär att bygga en rekryteringsstrategi kopplad till den övergripande organisationsstrategin, skapa en systematik och konsekvens i rekryteringsprocessen samt att mångfaldssäkra den. Alltså identifiera vilka fallgropar som kan leda till att arbetsgivaren exkluderar kandidater eller begränsar talangpoolen de söker från. Det är också viktigt att våga sätta mål, ge rekryterande chefer rätt verktyg och kunskap för att lyckas samt följa upp arbetet.

3. Värderingar och arbetsmiljö – alla är kulturbärare

Utöver att attrahera och rekrytera kvinnor samt andra underrepresenterade grupper till tech är det minst lika viktigt att bygga inkluderande arbetsmiljöer. Miljöer i vilka alla medarbetare känner att de trivs, utvecklas och vill stanna kvar i. Det innebär att utveckla arbetsmiljön och kulturen genom att arbeta med fokusområden som bemötande, kommunikation och beteenden. Utgå från organisationens värderingar och engagera medarbetarna i att arbeta fram hur de ska ta sig uttryck i vardagen. Det är allas ansvar att se till att det efterlevs.

Det handlar alltså om att bygga organisationer där alla individer känner sig sedda, lyssnade på, respekterade, värdefulla och kompetenta. Det är ett förändringsarbete som innebär att bygga kunskap och medvetenhet, förankra syfte och arbeta verksamhetsnära. På så sätt bygger ni inkluderande organisationer som tar till vara på all mångfald och därmed all potential. Jag är övertygad om att det är nu eller aldrig – låt oss öka förändringstakten mot en mer inkluderande teknikbransch!

Är du nyfiken på att läsa hela rapporten? Kontakta mig på sara@viaconsulting.nu så skickar jag den till dig.

Gästbloggare - Sara Jonasson Ginters, Föreläsare och konsult på Via Consulting

Gästbloggare - Sara Jonasson Ginters, Föreläsare och konsult på Via Consulting

Efter en lång internationell karriär på det amerikanska it-bolaget Cisco sadlade Sara om och driver sedan fyra år tillbaka Via Consulting. Hon arbetar som föreläsare och konsult med fokus på jämställdhet, mångfald och inkludering. Sara är en av samordnarna av #teknisktfel, teknikbranschernas metooupprop, och har ett stort engagemang i att bidra till en mer jämställd och inkluderande teknikbransch. I januari 2021 släppte Sara rapporten En inkluderande teknikbransch – nu eller aldrig! som är en analys av branschen, en kartläggning av utmaningarna i att öka andelen kvinnor och en redovisning av lösningarna som finns. Läs mer om Sara på Via Consulting och på LinkedIn.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg