Affärsinnovation – ingen affärsmodell varar för evigt

augusti 22, 2012 · IT, Konsult

Skrivet av: Mattias Loxi

Innovation handlar som bekant om att vara uppfinningsrik och våga tänka i nya banor. Omvärldens alltmer komplexa affärskommunikationer, kortare produktlivscykler och ökat inflytande från globala företag ställer höga krav på företags kunskaper och förmåga att kontinuerligt förnya befintliga affärer och teknologier.

Affärsinnovation är ett strategisk och vitalt vapen – om det används på rätt sätt. Men ovilligheten att frångå den gamla, och oftast förlegade, affärsmodellen sätter många gånger krokben för de företag som utforskar nytt vatten. Det logiska borde vara att se framåt men oftast är företagsledningarna istället alltför upptagna med att blicka i backspegeln och avsätter inte tillräckligt med tid för att lära sig nya affärsmodeller fullt ut.

Själv har jag under årens lopp bevittnat flera företag som medger att de måste tänka nytt, tänka innovativt för att överleva. De vill självklart befinna sig mitt i förnyelsens intensiva vindar, ändå hamnar de i förgångna tiders malande trampkvarnar.

Här listar jag fem avgörande orsaker till att företag fallerar i affärsinnovation – skapande av nya affärsmodeller

Inskränkta chefer

Det här är i särklass den starkaste orsaken till att företag misslyckas. Vd:n och ledningen vill egentligen inte utforska nya områden. De lutar sig tillbaka på den nuvarande affärsmodellen och vill att samtliga inom organisationen fokuserar på hur dess prestanda kan förbättras. Ett tydligt tecken på att ledaren inom ett företag inte är intresserad av affärsinnovation är då diskussioner om en ny affärsmodell och omvälvande teknik enbart bedöms som ett konkurrensmässigt hot.

Produkt eller tjänst?

Skiljelinjen mellan produkt och tjänst suddas ut. Affärsmodeller som uteslutande är inriktade på produkter är utsatta för att störas av modeller som blandar både produkter och tjänster som väsentligt ändrar upplevt värde för användaren. Som exempel kan nämnas den bärbara mediaspelaren iPod. Företaget Apple var långtifrån först med att leverera mp3-spelare på marknaden. Trots detta förändrade Apple sättet vi kan använda oss av och uppleva musik på, genom att leverera ett så kallat mervärde i produkten (iPod) och service (iTunes). De erbjöd inte bara en produkt utan löste ett omfattande problemkomplex.

Förbjudet att kannibalisera på befintliga affärer

Tankebanorna inom vissa organisationsledningar går i stil med:
”Det sista vi vill göra är att riskera någon av våra befintliga kunder. Det är tillräckligt krävande att utkämpa krig mot konkurrenterna i striden om marknaden. Varför skulle vi vilja tävla mot oss själva också?”
Åsikter som dessa tar sig i uttryck då nya affärsmodeller eller idéer riskerar att kannibalisera befintlig försäljning. När chefen (inte ledaren) bedömer nya möjligheter gör hen det genom linsen av den nuvarande affärsmodellen. Organisationer misslyckas med nya affärsmodeller eftersom de till varje pris inte vill kannibalisera på befintliga affärer.

ROI-kriterier är för aggressiva för innovativa affärsmodeller

Nya affärsmodeller bedöms många gånger utifrån tidigare affärsmodellers krav, vilket allt som oftast förhindrar innovativt tänkande. Finansiella nyckeltal används för att utvärdera alternativa projekt, förbättra den nuvarande affärsmodellen, spegla kostnadsstruktur och avkastningskrav för att upprätthålla och växa i samband med dagens modell. Nya affärsmodeller kommer sannolikt att ha mycket skilda ekonomiska förutsättningar och måste bedömas i dess sammanhang. De flesta nya affärsmodeller kommer att avvisas på stående fot om de enbart granskas utifrån ekonomiska aspekter och begränsas av ROI kraven. Organisationer misslyckas med nyskapande och förändring eftersom de applicerar en snedvriden finansiell bedömningsmall, gällande attraktivitet och genomförbarhet av nya affärsmodeller.

Innovatörer får inte det erkännande som de förtjänar

Vissa organisationer väljer hellre, konstigt nog, att eliminera sina egna innovatörer än att svika det inrutade ekorrhjulet. Eller också tär de ner dem tills de självmant lämnar företaget. Innovatörer är ett släkte för sig och ruckar gärna på företagens grundpelare. De ser nya möjligheter och tillvägagångssätt att skapa, leverera och fånga värde på marknaden. Att utforska nya affärsmodeller handlar om att stödja medarbetare som är villiga att utmana företagets egen status quo, att våga leverera värde på nya sätt samt att våga ta experimentella risker.

Kom ihåg, ingen lukrativ affärsmodell varar för evigt. Här någonstans har konsultbranschen hamnat, som ett ”högavlönat-lågpris-yrke.”

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg