Kompetensutveckling – nyckeln till Omegapoints framgångar

Omegapoint har på bara fem år vuxit från 200 till 800 medarbetare. Bolaget utbildar också närmare 100 specialister i den interna akademin som går under namnet Omegapoint Academy. Där får medarbetarna tillgång till traineeprogram och årliga kompetenskonferenser.

Genom de senaste två förvärven av Basalt och ITverket har de tagit sig ett steg närmare målet som den ledande aktören inom cybersäkerhet och cybersäker digitalisering i norra Europa. 

Vi kontaktade vd:n och koncernchefen Johan Malmliden för att höra mer om bolagets framgångar, mål och hur de arbetar med kompetensutveckling.

Omegapoint har haft en otrolig tillväxt under de senaste åren, såväl organiskt som genom förvärv. Hur har ni lyckats?

– Vår inre mission är att vara den bästa tänkbara arbetsplatsen för marknadens ledande experter inom cybersäkerhet. Vi har stor efterfrågan från våra kunder. Därför fokuserar vi på att växa så snabbt som möjligt med bibehållen hög kvalitet i våra leveranser och god trivsel bland medarbetarna. 

Johan berättar att de driver organisk tillväxt genom att rekrytera direkt från universiteten till sina ”förstklassiga” traineeprogram Academy Professional Program.

– Vi driver även strukturell tillväxt genom att förvärva och gå samman med företag som kompletterar bolagets geografiska marknad eller expertis inom cybersäkerhet och cybersäker digitalisering, tillägger han.

Cybersäkerhet är ett område som växer väldigt snabbt. Samtidigt råder det huggsexa om medarbetarna. Hur har ni lyckats attrahera och behålla era cyberspecialister?

– Omegapoints medarbetare arbetar med intressanta uppdrag där de gör skillnad i samhället, ofta för kunder med de högsta säkerhetskraven. Vi driver omfattande kompetensutveckling för våra medarbetare och kunder genom Omegapoint Academy, som är vårt interna security- och tech-universitet.

Johan förklarar att de erbjuder sina medarbetare goda villkor men betonar samtidigt att det viktigaste ändå är möjligheten till kontinuerligt lärande och utveckling.

– Vi är en kompetensutvecklingsorganisation varpå vi har byggt ett företag. Det gör oss attraktiva som arbetsgivare. 

Ni arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling inom bolaget. Berätta hur ni gör i praktiken?

– Vi driver kompetensutveckling genom två processer. Dels genom att matcha rätt expertkonsulter med rätt kund och uppdrag. Dessutom sker det genom Omegapoint Academy.

Inom Academy driver bolaget kompetensutveckling i olika former. De har bland annat ettåriga traineeprogram (Academy Professional Program), kompetenskonferenser, expertkonsultprogram, industridoktorander, utbildningar och kurser inom sina expertområden, studentkonferenser, exjobb, externa kurser till kunderna samt kundseminarier.

Johan beskriver företagets kompetens- och erfarenhetsutveckling som ett växthus.

– Vi brukar säga att kompetensutvecklingen sker med varandra och för varandra. För att vi vill. En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas med kontinuerlig kompetensutveckling är såklart att vi har medarbetare som vill vara med och bidra till den kulturen. Två gånger årligen har vi en intern kompetenskonferens. Då samlar vi bolaget. Under flera dagar håller vi föredrag, kurser, seminarier och workshops. Enbart av och för medarbetare. Det är otroligt häftigt!

Ni har som mål att bli den ledande aktören inom cybersäkerhet och cybersäker digitalisering i norra Europa. Hur ska ni lyckas med det?

– Vi når målet som nordeuropeiska ledare genom att driva organisk tillväxt samt förvärv som kompletterar vår geografiska marknad och våra expertområden. Genom att fokusera på att vara bästa tänkbara arbetsgivare och en professionell och omtänksam leverantör bygger vi långa relationer och partnerskap med både våra kunder och medarbetare.

Omegapoint är ett medarbetardelägt bolag, där medarbetarna erbjuds att få köpa in sig och investera i företaget.

– Hos oss kan man göra både yrkes- och delägarkarriär. Det förenar våra kunders, medarbetares och ägares mål och nytta, vilket gör oss långsiktigt starka.

Många pratar om en stark efterfråga men ser samtidigt farhågor kopplat till inflationen och kriget. Hur ser ni på marknaden framöver?

– Vår bedömning är att efterfrågan på it-marknaden blir oförändrad, alternativt minskar något från höga nivåer. Samtidigt kommer vissa branscher och sektorer även fortsättningsvis att vara starka. Efterfrågan inom cybersäkerhet och cybersäker digitalisering kommer att växa drygt tio procent årligen. Vi har redan idag högre efterfrågan än leveranskapacitet på marknaden. Dessutom bedömer vi att efterfrågan från försvaret av säkra och högkvalitativa systemlösningar kommer att öka kraftigt under de närmaste åren.  

Ni har använt Cinode länge och även skalat upp användandet under åren. Hur bidrar Cinode till verksamheten idag och framåt?

– Vi använder Cinode som säljstödsystem och för att hålla ordning på våra expertkonsulters kompetenser och cv:n. Cinodes lösningar och tjänster bidrar till att effektivisera vår verksamhet. Dessutom möjliggör Cinode för oss att lättare arbeta över kontors- och regiongränser.

Att vi har såväl beläggning som kompetens samlat på ett ställe innebär att vi har ännu större möjligheter att använda hela vår interna kompetens för att hjälpa våra kunder på bästa tänkbara sett, säger Johan.

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg