Konsultbolaget som växer utan tillväxtmål

Att målstyrning utgör en viktig del av att bygga ett framgångsrikt bolag håller säkerligen de allra flesta med om. Det skapar tydlighet och på individnivå hjälper det medarbetaren att nå sin fulla potential. Men vilka mål en verksamhet har kan skilja sig åt.

Vi har träffat konsultbolaget Extrapreneur som inte planerar sin målstyrning utifrån tillväxtmål. I stället fokuserar de på att medarbetarna ska ha intressanta uppdrag och får rätt stöd att utvecklas.

– Vi gör personlighetsanalyser på alla medarbetare efter att de har börjat arbeta hos oss. Ju bättre självinsikt medarbetaren har och ju bättre vi är på att förstå våra medarbetare desto större är chansen att de hamnar på rätt uppdrag, säger Peter Thörn, CEO och grundare av konsultbolaget, med närmare 50 medarbetare.

Konkurrensen hårdnar på konsultmarknaden. Att snabbt matcha rätt konsult mot rätt uppdrag är idag avgörande för att lyckas. Detta är något som Extrapreneur har tagit fasta på.

Bolaget grundades för elva år sedan, men då som en affärsdriven inkubator, därifrån kommer också bolagsnamnet Extrapreneur.

– Begreppet kommer från att man brukar säga att det finns två typer av entreprenörer – extraprenör och intraprenör. Vår tolkning av ordet är att en extraprenör, till skillnad från en intraprenör, är en driven person med mycket erfarenhet och som får verksamheter att växa, men gör det utanför den trygga miljön. En extraprenör utforskar gärna oprövad mark, säger Peter.

Nöjda medarbetare och låg personalomsättning

2014 ändrade företaget sin affärsinriktning och blev ett traditionellt it-konsultbolag, om än med en något modernare syn när det kommer till målstyrning.

– Våra mål är stolta medarbetare och imponerade kunder. Vi mäter hur våra konsulter trivs och om de har roligt ute på sina uppdrag. Vi mäter om vi gör ett bra jobb mot kunderna. Tar man hand om personalen och gör ett bra jobb får man behålla sina medarbetare. Och gör man ett gott jobb hos kunderna kommer fler, säger Peter.

Nöjda medarbetare känner ett starkt engagemang för sitt bolag. De som trivs på jobbet tenderar att stanna längre. Och med en personalomsättning som de flesta åren varit under fem procent har bolaget bevisligen lyckats.

Samtidigt håller företaget alltid dörren öppen för rätt person, även om Peter medger att de tvingas tacka nej till betydligt fler än de säger ja till.

– Vi måste känna att vi är rätt arbetsgivare för just den personen och säkerställa att det inte blir en dålig matchning.

Matcha personlighet mot uppdrag

Målet är att alltid matcha rätt konsult till rätt uppdrag. De tittar inte bara på cv:t utan ser även till medarbetarens personlighet. För att lära känna medarbetarna på djupet genomför konsultbolaget personlighetsanalyser på alla medarbetare, efter att de har börjat arbeta hos dem. Det utgör en bas för framtida utveckling och är inte en del av urvalsprocessen vid rekrytering eller för endast till för ledarna, som det vanligtvis kan vara hos andra företag.

– Genom personlighetsanalysen får vi svar på vem personen är. Vilka ambitioner, drömmar och styrkor har medarbetaren? Vad tar och ger energi? Halva jobbet är att matcha personligheten och mål mot uppdraget medan den andra delen utgör kompetensen som står i cv:t. Då gäller det att förstå konsulten, både kompetensmässigt och som person, säger Peter.

Från Word till Cinode

Extrapreneur har under de senaste två åren använt Cinode i sitt dagliga arbete. Inledningsvis använde de cv-funktionen men idag nyttjar de aktivt även uppdragsdelen, beläggningsöversikten och rekryteringen.

– Det är en spännande utveckling ni gjort under de senaste åren, som kopplingen mellan uppdrag, kompetenser och kompetensutvecklingen. Vi har därför kunnat lämna våra gamla Word-dokument för kompetensutveckling och använda Cinode i stället, säger Peter.

Hur bidrar Cinode till er verksamhet?

– Det skapar trygghet och överskådlighet. Det är riktigt enkelt att underhålla och ger oss en tydligare bild kring vad vi behöver agera på som företag. Dessutom är Cinode och vårt ekonomisystem de enda två system som konsulterna behöver arbeta med. Det är effektivt!

Synliggör vad konsulten vill

I Cinodes funktion Drömuppdrag beskriver konsulten med egna ord sitt perfekta uppdrag. Texten presenteras både på medarbetarsidan, men framför allt i matchningsvyn, med hänsyn till både matchning av kompetens och aspekter som tillgänglighet samt vad konsulten vill.

Peter förklarar att Extrapreneur också använder funktionen som grund i sitt kompetensutvecklingsarbete.

– Vi kombinerar kompetensutveckling med det faktiska drömuppdraget. Vi synliggör vad konsulten vill och drömmer om att göra. Antingen är medarbetaren redo för det direkt eller så utgör det ett framtida mål, det viktiga är själva målbilden. Sedan använder vi Growth Plan för att göra det lättare för konsulten att få drömuppdraget.

Med Cinode Growth Plan visar medarbetaren sina ambitioner, formulerar visioner och följer upp sina mål.

”Börja använda Cinode tidigt”

Att komma igång med Cinode var smidigt och Peter ser en stor fördel med att börja använda verktyget i tid.

– Det är bättre att börja använda det tidigt, strax innan det behövs. Då blir det enklare att komma i gång. Vi började använda cv-delen först och började tidigt även lägga in uppdragen. Så när vi väl hade stor nytta av Cinode fanns all data redan på plats, säger han.

Bra tips! Avslutningsvis, vad har ni för mål under 2023?

– Vårt mål just nu är att vi ska landa en organisation som hanterar att vi är 50 medarbetare.  

I stället för en ledningsgrupp har vi ett supportteam, bestående av tre personer som supportar konsulterna. Dessutom har vi även en heltidsarbetande teamledare för varje kompetensteam. På så vis har vi kapacitet att ta hand om och behålla en nära kontakt med många kunder men samtidigt stötta våra medarbetare. Då kan vi också möta en positiv framtid.

Börja med Cinode Free idag!

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg