Skills Management – Show Your Skills

Nov 11 2021 · Cinode, Skills Management

Skrivet av: Sofie Murphy

Säkerställ att ditt team växer med nya affärer och medarbetare. Utveckla teamet såväl individuellt som kollektivt. Matcha rätt medarbetare mot rätt uppdrag. Ha koll på era interna kompetenser, ambitioner och tillgänglighet. Håll dig uppdaterad gällande underleverantörer, rekrytering och partners. Puh.. det låter utmattande, inte sant? Det här är bara några av alla de arbetsuppgifter som finns på konsultchefens att göra-listor.

Inte blir det lättare av att all nödvändig information bygger på konsultchefens korttidsminne, spridda excelark och individuella avstämningar med olika medarbetare. 

Chefer har inte heller alltid tid att schemalägga enskilda möten med samtliga medarbetare, i synnerhet gäller detta för medel- och stora organisationer. Det medför att alla medarbetare inte har samma möjlighet att kommunicera sina ambitioner, mål och behov.

Mängden kalkylblad innebär även åtskilliga timmar av manuella uppdateringar och analys av data.

Involvera samtliga medarbetare

Konsultchefer och ledare behöver en plattform där de kan få all information som de fordrar utan personberoende uppdateringar. Istället bör samtliga inom bolaget sköta plattformen. Samtidigt uppmuntrar ni medarbetarna att bidra till bolagets individuella och kollektiva tillväxt.

Det är här Cinode kommer in i bilden..

Begreppet ”Show Your Skills” innebär att du visualiserar samt visar dina färdigheter, såväl internt som externt.

Synliggör konsultens drömmar

Genom att skapa en profil i Cinode får konsultchefen och övriga ledare en fingervisning om vad varje konsult vill lära sig, behöver veta samt vilket deras drömuppdrag är.

Ledarna får den information som krävs för att kunna fatta rätt beslut. Istället för att enbart dela med sig av sina drömmar under jobbmiddagen, med risk för att chefen kort därefter glömmer bort dem, kan konsulten visa sina ambitioner i sin konsultprofil. På så sätt presenteras alltid medarbetarens mest aktuella mål.

När transparensen gällande ambitioner och mål inte är beroende av individuella avstämningar och enskilda ledares förmåga att minnas får alla medarbetare samma möjligheter att synliggöra sina kunskaper och ambitioner.

Transparens utgör en viktig del inom bolaget eftersom det är avgörande för personlig utveckling, motivation och engagemang. Ju mer dina medarbetare känner sig delaktiga i sin tillväxt desto mer motiverade blir de på arbetsplatsen.

Show Your Skills – spegla kundens krav

Genom att visa er kompetens externt kan medarbetarna hitta projekt och affärsmöjligheter som matchar deras färdigheter samt ambitioner. Presentera företagets samlade kompetens på konsultmarknaden för att locka fler kunder och hitta nya partnerskap.

På dagens tuffa konsultmarknad är det avgörande att ha en snyggt paketerat och professionellt presenterat cv som reflekterar kundens krav. Det innebär att ni bör skapa ett cv som är skräddarsytt för varje uppdrag och klient. Få kunden att känna att konsulten från just ert bolag är bäst lämpad att ta sig an uppdraget. Lyft fram relevanta kompetenser samt erfarenheter och dölj irrelevant information. Och självklart, gör det tilltalande med en skräddarsydd mall.

Guide: 77 Tips – så lyckas du med SKILLS MANAGEMENT i ditt konsultföretag

Global Communication & Marketing

Global Communication & Marketing

Sofie anslöt sig till team Cinode våren 2021 och arbetar med Corporate Communication och marknadsföring. Hon har tidigare erfarenhet inom prop-tech och startups, och brinner för att se bolag utvecklas.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg