Matcha rätt person till rätt roll genom rätt data (Video)

Att tillsätta rätt person till rätt roll är avgörande för att projektet ska gå att genomföra. Men det påverkar även organisationens utveckling när det kommer till lärande, personalomsättning och förmågan att tillhandahålla efterfrågad kompetens. 

Med Cinode tar det några sekunder och framförallt blir det rätt person. 

Hur snabbt tillsätter du en roll i ett projekt/uppdrag? Och vem blir tilldelad? Är det den som du känner bäst eller den som råkar vara tillgänglig? 

Rätt person med rätt kompetens kan ju ändå vara ett felval eftersom nyckelkompetenser i bolaget kan bli överbelastade. Dessutom kanske det sitter en annan individ i ett annat team som just vid det tillfället är bättre lämpad för det aktuella uppdraget?

För att få rätt person till projektet måste ni ställa er några väl utvalda frågor;

  • Vilken kompetens och vilken nivå behövs för rollen? 
  • Vid vilken tidpunkt och hur ser det ut kontra tillgängligheten? Är tidpunkten fast eller går det att flytta projektet X veckor om rätt kompetens blir tillgänglig?
  • Var finns kompetensen? Kan vi lägga denna roll på en annan ort/land?
  • Hur mycket får kompetensen kosta? Senior/junior – självkostnadspris?
  • Vilka i organisationen har utvecklingsmöjligheter inom rollen/kompetensen? Hur ser övriga roller ut i projektet? Finns det bra utvecklingsmöjligheter om vi tar in en junior kompetens?
  • Vilka i organisationen vill ha denna typ av roll?
  • Behöver kompetensen vara intern? Har vi kandidater på väg in? 
  • Om inte kompetensen finns internt, hur ser tillgänglig kompetens ut i vårt nätverk med frilansare/underkonsulter/partners?

Matcha rätt för fler affärsmöjligheter

Med en digitaliserad matchningsprocess matchar ni spetskompetens med rätt projekt och utmaning. Det stärker såväl kvaliteten som engagemanget inom bolaget.

Cinodes matchningsfunktion gör det möjligt att ingående definiera roller i uppdraget. Ni kan matcha mot medarbetare, kandidater, underkonsulter och partners utifrån kompetens, ambition samt tillgänglighet. 

Det är även enkelt att se självkostnadspris, filtrera på ort och se utbildningsplaner med mera. Genom att ha all information i samma plattform blir ni betydligt snabbare och tar rätt beslut för såväl hela organisationen som den enskilda medarbetaren.

Transparensen är viktig

Vincit med 850 medarbetare hade tidigare Trello, men idag använder de Cinode. Den största vinningen de ser är transparensen och att ha all data samlad på ett ställe. Genom att exempelvis vid matchningen se vilka drömroller alla medarbetare har kan de bättre tillgodose experternas personliga utveckling. 

Vi på Cinode passar på att intervjua Laura Riuttanen från Vincit och visar hur matchningsfunktionen fungerar i praktiken.

Cinode Business - matchning, beläggning, leverans i ett flöde.

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg