Talent Business

Det här är den gemensamma arbetsytan där affärer, leveranser och kompetenser knyts samman. Här agerar ni snabbt på affärsmöjligheter tillsammans med beläggningsplaneringen.

Samtliga kompetenser och all tillgänglighet visualiseras för alla involverade – sälj, leverans och medarbetare.

Vi får fler affärer och högre beläggningsgrad.

Ledtiden per affär har minskat från dagar till timmar. Matchningen mellan kompetenser, uppdrag och tillgänglighet har blivit smidigare. Med Cinode får vi fler och snabbare affärer vilket ökat vår beläggningsgrad med flera procent.

Anders Franzén, Senior Partner, XLENT Consulting Group

Läs mer om hur XLENT minskade sina ledtider.

Koordinera försäljning och leverans

Säljstödet (CRM) är koordinerat med uppdrags- och beläggningsplaneringen. Sälj och leverans samarbetar transparent - från affärsmöjlighet till vunnet och bemannat uppdrag.

Med Cinodes uppdragspipelines samt visuella översikter agerar ni på kort och lång sikt. Här finns alla rapporter för sälj- och ledningsgruppsmötet, online i realtid.

Cinode ger oss aktuell information för alla involverade vilket ökar samarbetet och reducerar ledtiderna internt - från förfrågan till svar. Cinode hjälper oss att kapa administrationen och bli effektivare. Vi blir mer attraktiva gentemot våra medarbetare och kunder.

Fredrik Olofsson, Sales Manager, Forefront Consulting Group

Rätt konsult på rätt uppdrag

Med Cinode hittar ni rätt individer till uppdraget. Matchningen ger förslag på lämpliga medarbetare men också underkonsulter, partners och kandidater utifrån kompetenskrav samt tillgänglighet. Arbeta proaktivt genom att preliminärboka en eller flera individer per roll tidigt i processen.

Vi är mycket nöjda med Cinode. Implementationen har gått smidigt och vi ser redan resultat i form av att vi får fram fler tänkbara individer när vi bemannar våra projekt.

Mattias Kjellberg, Chief Operating Officer, Softronic

Full koll på beläggningen

Uppdrags- och beläggningsplaneringen förenklar hanteringen av komplexa lösningar. Genom ”heat map”-översikten som skiftar från rött till grönt får ni snabbt en överblick över den framtida prognosen och var i organisationen som ni behöver rikta in era säljinsatser.

Cinode ger oss alla tillgång till all information mycket snabbt och enkelt – vi ser stor potential i att samla helheten i ett gemensamt flöde

Med tjänsten ökar delaktigheten för våra medarbetare. Jag gillar specifikt beläggningsöversikterna som direkt synliggör vår tillgänglighet tillsammans med våra framtida affärsmöjligheter.

Erik Fredriksson, Managing Director Sofigate Sweden

Vinn fler affärer med era Case Studies

Använd Cinode för att bygga Case Studies och visa hur organisationen har löst tidigare kunders utmaningar.

Vi skapar nu förutsättningar för att öka försäljningen ytterligare genom en snabbare och bättre matchning mellan våra kunduppdrag och medarbetares kompetenser.

Carl Johan Bernadotte, Sales Director/Vice President Lexicon-IT Konsult

Pipeline Management

Bearbeta effektivt och översiktligt era affärsmöjligheter från lead till vunnet uppdrag.

Uppdragshantering

Samla all information om uppdraget på ett ställe.

Matchning

Definiera ingående roller i uppdraget och matcha mot medarbetare, kandidater och underkonsulter utifrån kompetens och tillgänglighet.

Beläggningsprognos

Alltid tillgänglig beläggningsgrad för individen, teamen och bolaget. Med prognosvyn har ni exakt koll på vilket team som ”lyser rött” och var ni behöver rikta in säljinsatserna.

Beläggningsplanering

Ger dig snabbt överblick och kontroll på möjliga och bokade uppdrag. För planering av både resurser och komplexa lösningar.

Kundhantering

Kundöversikt med uppdragshistorik, kontaktpersoner, noteringar med mera.

Case Studies

Hantera och bygg upp ert referensuppdrag. Lättillgängligt och sökbart.

Integrationer/API

Integrera Cinode med era övriga system för ännu effektivare processer och nya möjligheter.

Priser

Välj en modul eller kombinera flera. Med Cinode väljer ni vilken lösning ni vill ha.

Talent Connect

Hela företagets kompetens samlad, sökbar och träffsäkert paketerad.

1-10099 sek
101-25079 sek
251+Kontakta oss
Pris per användare och månad. Läs mer...

Talent Business

Koordinerad CRM och beläggningsplanering.
Talent Connect ingår.

1-10549 sek
11-25449 sek
26+Kontakta oss
Pris per konsultchef/säljare och månad. Kom igång

Talent Partner

Tillväxt tillsammans med underkonsulter och partners.

1-5899 sek
6+Kontakta oss
Pris per partneransvarig och månad. Läs mer...

Talent Recruit

Kompetensförsörjning som naturlig del i era affärer.

1-5699 sek
6+Kontakta oss
Pris per rekryterare och månad. Läs mer...

Let´s get started!

Kontakta oss direkt eller fyll i formuläret nedan.

Vill du veta mer om Cinode?

Fyll i formuläret så hjälper vi dig.

quis neque. eget Donec tristique consectetur