Tillväxtresan i en tid av förändring

nov 30 2021 · Konsult

Skrivet av: Sven Gidlöf

Gästbloggare – Sven Gidlöf, Business Executive, Sofigate

Hur ska ni växa i linje med era mycket ambitiösa mål under 2022? Frågan fick jag under ett seminarium med vår koncernchef. Tanken som slog mig var att det borde ligga i alla medarbetares medvetande hur man bryter ner strategier och mål i olika samordnade aktiviteter. Jag svarade att det beror på vilka värden vi menar med tillväxt.

Ser vi det utifrån ett rent finansiellt perspektiv? Eller ser vi det, så som jag tror, genom att driva en affärsverksamhet som i grunden vilar på en sund ekonomi med tillfredsställda kunder och nöjda medarbetare?

Det ligger många outtalade definitioner och värderingar i begreppet tillväxt. I det bolag som jag arbetar för utgår vi från att tillväxt ligger i vår organisations DNA. Det handlar om att röra sig framåt för att överhuvudtaget växa och må bra, både som individ och organisation. Vi är ett företag som brinner för att utvecklas och bli bättre. Såväl den enskilda medarbetaren som bolaget i stort hamnar i fokus och inte minst lyfter vi hur vi får våra kunder att bli bättre tillsammans. Vi skapar tillsammans med våra kunder. Denna utveckling är kärnan i vår verksamhet. Vi växer i takt med våra kunder och marknaden ser ett större behov av att dra lärdom av andras tankar samt idéer.

Vi vill växa för att kunna etablera vår vision på nya marknader. Målet är att nå ut till fler kunder i Norden och i förlängningen följa med våra kunder på andra uppdrag i Europa.

Ljusare tillvaro

Många företag befinner sig fortfarande någonstans mellan tiden före och efter pandemi, med alla dess följdverkningar. Lägre omsättning, färre kunder, varsel och neddragningar har varit nödvändiga för att överhuvudtaget kunna överleva. Resultaten har gett märkbara effekter för alla inblandade. Tydliga indikationer visar dock att många företag ser något ljusare på tillvaron. Dessutom skruvas tempot och energin i ekonomin upp.

Kompetensförsörjning vid kriser

Hur lyckas företag med sin kompetensförsörjning under perioder med ekonomisk turbulens och en högre grad av osäkerhet? Hur väljer vi att identifiera nya talanger? Och hur attraherar och behåller vi våra viktigaste tillgångar som kan möta omvärldens nya krav?

Våra kunder vill bygga uthållighet som genomsyrar hela verksamheten. De ser ett starkt behov av att rusta sina organisationer inför nya kriser. För de kommer, var så säker.

Kartlägga framtida kompetenser

Devisen framgång föder framgång stämmer väl in på många företag som lyckats. De jobbar proaktivt och matchar aktivt sina medarbetare med nya krav på förmågor. Många företag försöker verkligen att leva som de lär genom att hjälpa sina kunder att kartlägga vilka förmågor som organisationen behöver idag och framåt. Då kan de leverera enligt bolagets vision och strategi.

Risk för felprioritering

Detta är ett arbete som föder många utmaningar. Dessutom finns risken att prioritera fel. Vilket i sin tur kan resultera i felaktiga beslut baserat på otillräcklig data eller bristande förståelse av information i dess sammanhang.

Vi har valt en strategisk riktning för att jobba med öppen standard med hjälp av att kartlägga olika förmågor inom organisationer samt brygga förståelse mellan verksamhet och it genom dess olika processer. De öppna ramverk vi tar spjärn mot har gett våra kunder ett gediget bibliotek med framtagna och anpassade block fritt att använda.

Nästa steg på vår resa är hur vi lyckas locka och behålla talanger samt vilka typer av profiler som vill investera sin tid, kompetens och energi med Sofigate.

Hitta fler konsultuppdrag!

Gästbloggare - Sven Gidlöf, Business Executive på Sofigate

Gästbloggare - Sven Gidlöf, Business Executive på Sofigate

Sven Gidlöf har arbetat inom affärsutveckling, managementkonsult och rådgivare för olika företag lokalt och internationellt. Med sin bakgrund skapar han en god förmåga för att öka verksamhet i Norden.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg