Frontwalkers framtidssatsning

sep 24 2021 · Konsult

Skrivet av: Mattias Loxi

Frontwalker grundades redan 1995, då under namnet IT-arkitekterna. Bolaget växte inledningsvis snabbt men har under senare år haft en något brokig resa. Bolaget ägs av Xavitech Group som är noterat på Nordic SME. Med Nicklas Raask som ny koncern-vd ser bolaget nu stora framtida möjligheter genom ökad samverkan och en ny strategi för att nå hög tillväxt. 

Nicklas Raask tillträdde som koncernchef för Frontwalker Group i somras. I gruppen ingår Frontwalker-bolagen samt MSC Solutions och Tavana IT, med totalt cirka 130 medarbetare.

Nicklas har lång erfarenhet av ledande roller. Han har även grundat flera bolag och är styrelsemedlem i olika start-ups/scale-ups. Vi intervjuar Nicklas för att höra mer om hans syn på marknaden och bolagets framtidssatsning där Cinode-plattformen utgör ett viktigt fundament. 

Vad lockade dig till Frontwalker och de nya utmaningarna? Hur vill du sätta din prägel på bolaget?

– Efter några år utomlands, primärt inom större organisationer, längtade jag efter att jobba mer entreprenöriellt nära kunder och med värdeskapande genom it och ny teknik. Jag har haft förmånen att som managementkonsult få jobba med bland andra Empir- och Xavitechsfären av bolag, med Frontwalker som utgör den större konsultdelen.

Där har jag fått lära känna såväl ägare som nyckelpersoner i de olika bolagen. Här finns fantastisk kompetens, mängder av erfarenheter kryddat med en stor passion att skapa kundvärde inom olika nischer. Det räcker dock inte med att leverera. Du behöver också kommunicera de värden och fördelar du levererar och här finns stor potential. Tycke uppstod och när frågan kom att axla vd-rollen var jag inte sen att tacka ja.

Jag älskar att bygga bolag och se människor växa. Det är ju vi människor som skapar och får det att hända. Min ambition är att bygga en stark organisation i framkant av teknikutvecklingen som bygger en bättre värld inom de nischer vi väljer att fokusera på. Min största uppgift är förmodligen att ge rätt förutsättningar för våra medarbetare och teams, vilket är nyckeln till framgång på vår resa.

Hur ser du på bolagets framtida utveckling? Vad har ni för mål och strategi framöver?

– Framtiden är ljus, vi levererar värde idag och ännu mer framgent. Vi har mycket att vara stolta över i form av medarbetare med tung kompetens och erfarenhet inom viktiga domäner samt teknologier. Vi har namnkunniga kunder och långa relationer samt fina uppdragsleveranser och åtaganden. För att detta ska kunna generera mervärde för nya kunder och ökad försäljning behöver vi dock mer aktivt kommunicera vårt budskap. Vi måste även rikta och öka marknadsföringen mot marknaden i olika kanaler samt effektivisera våra processer.

Målen är satta för en tillväxtresa med god lönsamhet. Vi sjösätter nu en ny strategi som involverar samtliga bolag och som innefattar organisk tillväxt såväl som förvärv, där vi ser möjligheter. Vi tror på kraften i små enheter som samverkar fullt ut i en större grupp där vi lyfter fram den expertis och inriktning som finns hos respektive verksamhetsbolag. Det gäller såväl internt som med vår portfölj av partners. De som samverkar vinner.

Efter pandemiåret 2020 är marknaden återigen stark. Hur har det känts för er under denna tid?

– Under 2020 ställde vi om verksamheten eftersom vi inledningsvis såg påtagliga effekter av pandemin i form av färre förfrågningar, ett tuffare ekonomiskt klimat och större omställningar i näringslivet samt samhället i stort.

Uppdragsleveranser skedde primärt från hemmakontoren, som behövde kompletteras för att fungera för våra konsulter, medan vissa teamleveranser fortsatt genomförts från våra kontor. Imponerande engagemang från samtliga inblandade med full respekt för pandemin och de säkerhetsåtgärder vi infört för att minska smittspridningen. Aktiviteten hos befintliga kunder har inte sjunkit. Däremot har vi fått kämpa betydligt hårdare med nykundsbearbetning och affärsavslut mot dessa.

Under 2021 har det nya arbetssättet känts etablerat och med full användning av digitala samarbetsverktyg. Nu när affärerna tydligt är åter i full sving efter sommaruppehållet och återtåget till kontoren påbörjats till en mer hybridmodell står vi redo att leverera. Även rekryteringar pågår inom samtliga enheter. Att kunna träffas fysiskt igen är enormt positivt. 

Den omställning till distansarbete som nu skett i samhället tror vi på sikt kommer att öka efterfrågan på vår modell för helhetsåtaganden kring systemutveckling och systemförvaltning med leverans från våra kontor samt distansarbetsplatser.

Frontwalker Group ökar andelen åtaganden inom inhouse. Vi räknar med att en ökad acceptans för distansarbete kommer att underlätta den förflyttningen även efter pandemin. De geografiska avgränsningarna på marknaden håller på att luckras upp vilket innebär nya affärsmöjligheter men även ökad konkurrens. På en sådan marknad kommer det att bli än viktigare att utveckla och kommunicera sin unicitet, både vad gäller teknisk expertis och branscherfarenhet.

Hur kommer branschen förändras under den närmsta tiden?

– Det är redan en större digital resursbrist på marknaden. Ett formidabelt tech talent war pågår som inte längre är nationellt utan globalt. Samtidigt sker en teknologiexplosion där flera större tekniksteg nu är möjliga att ta (IoT, AI, cloud). Datatillgången är hög vilket möjliggör konkurrenskraft och värde. Det skapas därmed ett sug på marknaden från kunder som insett möjligheterna och som snabbt vill se värdet realiseras. Det passar techbolag som oss utmärkt, men vi behöver förstärka vår sälj- och leveranskapacitet såväl inom våra bolag som i våra partnerled (underkonsulter, sourcingpartners, systerbolag och teknikbolag) för att möta efterfrågan.

Som exempelvis att kunna leverera agila teams med rätt kompetensmix och dra full nytta av leverans på plats/distans. Nätverk i kombination med effektiva system och processer blir därför extremt viktiga. Vidare behöver vi accelerera med förvärv inom olika områden.

Ni har arbetat länge i Cinode och väljer nu att skala upp användningen med fler dotterbolag och ytterligare moduler. Vilka fördelar ser ni med Cinode under er fortsatta tillväxtresa?

– Vår strategi är att tillsammans leverera värde. För att göra det krävs effektiva processer och system end-to-end. Cinode är skräddarsytt för våra verksamheter vilket gör det till en perfect fit. Cinode liknar våra övriga system inom moderna molnapplikationer. Vi har länge jobbat med Skills och Recruit, men växlar nu upp med samtliga moduler för att få ut maximalt värde. 

Några av de nyttor Nicklas ser med Cinode är bland andra

  • Full översikt och transparens gällande kunder, affärsläge, medarbetare, teams, uppdragsplanering och kompetenser. 
  • Strukturell hantering av vårt underkonsultnätverk och andra partners inklusive möjlighet att komplettera våra affärer. 
  • Minskad administration och mötestid genom datadrivna vyer av läget från tid till annan. Cinode ger oss möjlighet att fokusera på det som är viktigt här och nu men även på lång sikt.
  • Ökad kvalitet och fokus. I och med att vi arbetar inom olika nischområden, såväl tekniskt som verksamhetsmässigt, handlar det snarare om prickskytte än att springa på allt som rör sig. Cinode hjälper oss att prioritera och välja rätt affärer. 

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg