Digitala konsultprofiler – lösningen för konsultbolag och konsultköpare som vill slippa GDPR-problematik

augusti 14, 2018 · Konsult, Konsultprofilstips

Skrivet av: Mattias Loxi

GDPR gör att fler och fler kunder väljer att inte längre ta emot konsultprofiler eftersom dokumenten innehåller personuppgifter som behöver hanteras. Lösningen blir istället att skapa konsultprofiler online som endast är aktiva för kunden under den period som en förfrågan ligger ute. 

I och med GDPR krävs nya rutiner för konsultprofiler.

Kortfattat;

  • Konsultprofiler innehåller personuppgifter och omfattas därmed av GDPR.
  • En anställning som konsult samt att ni har en tydlig personuppgiftspolicy innebär att ni har en rättslig grund för att samla in personuppgifter när ni offererar konsulten till uppdrag. Finns inte ett avtal krävs ett samtycke från konsulten.
  • Ni måste dock ha kontroll över vilka konsultprofiler som är skickade. Dessutom behöver ni garantera att dessa konsultprofiler ”säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder”. 
  • Konsultköpare har ett ansvar att ha kontroll över de personuppgifter som kommer in i form av erbjudna konsulter och det innebär per automatik skyldigheter till personuppgiftsinnehavaren. De får exempelvis inte behålla profilerna längre än nödvändigt för ändamålet.

Det gäller alltså att ha kontroll och rutiner för personuppgifter som samlas in när de skickar ut för en konsultförfrågan. Allt fler inser att mottagande av filer via mail med personuppgifter inte är hållbart och börjar därför avböja denna kanal.

Publika onlineprofiler

Lösningen för konsultbolag är att istället presentera sina konsultprofiler online under en begränsad tid.

Med Cinode har alla era medarbetare ett kompetenskonto med alla sina erfarenheter och kompetenser. Där skapar ni visuella konsultprofiler utifrån era mallar. Dessa skräddarsys enkelt mot kunduppdraget genom att lyfta fram, dölja eller anpassa informationen.

Den aktuella konsultprofilen kan sedan med ett klick aktiveras som en unik publik länk som ni skickar till kunden.

På detta sätt blir det enklare både för er och era kunder att hantera personuppgifter i konsultprofiler.

Läs mer om Cinode – Talent Connect, som gör er kompetens samlad, sökbar och paketerad.

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg