10 tips för dig som ska bli konsultchef

mars 4, 2015 · Konsult

Skrivet av: Eleonore Hammare

Att jobba som konsultchef är kul, spännande och utvecklande. Det gäller att tänka till som både chef och ledare. Du arbetar vanligtvis inte nära medarbetarna på daglig basis och de förväntas vara självständiga individer.

Under mina år som konsultchef har jag fått en del återkopplingar på vad som kan vara viktigt att tänka på. Här är mina 10 tips för att lyckas.

1. Veckobrev – skicka ut ett mail/veckobrev vid en given tid varje vecka. Där berättar du om vad som sker i bolaget, kort status kring säljandet och hur din agenda ser ut för veckan. Om ni nått framgång kopplat till något uppdrag så kan det lyftas fram. Detta skapar närhet, sammanhållning och resulterar i att konsulterna blir informerade men även delaktiga i bolagets aktiviteter och vad du ägnar tiden åt.

2. Följ upp – ha regelbunden kontakt med dina medarbetare genom att följa upp uppdraget som pågår och framtida önskvärda uppdrag. Oftast är det uppdragets karaktär som avgör om en konsult stannar kvar eller väljer att byta bolag.

3. Regelbunden feedback – skapa ett verktyg, en rutin, för att utveckla dina konsulter genom regelbunden feedback. Efterfråga feedback på ditt ledarskap också. Tänk på att ställa öppna frågor, till exempel ”hur upplever du…”, ”vad fungerar bra…”, ”vad behöver förbättras…”, ”vad är roligt/tråkigt/utmanande…”

4. Kundnära relation – ha kontakt med dina kunder, inte bara när det är dags att diskutera förlängning eller när du ser en möjlighet till merförsäljning. Kunderna uppskattar att du bryr dig om dem, att du finns där och kan bidra i en dialog där kunden kan lätta sitt hjärta kring utmaningar i organisationen eller i sin roll. Lyssna och agera bollplank, det är oerhört värdefullt och förtroendeskapande!

5. Ledarskap på distans – bestäm hur du ska hantera distansledarskapet. Att vara ledare för konsulter handlar till stor del om att leda på distans. Ni träffas inte dagligen och det förväntas att konsulterna kan sköta sina uppdrag självständigt. I dagens moderna samhälle är det knappast en nyhet men det gäller att använda tekniken medvetet. Är det till exempel mailen som är den huvudsakliga kommunikationskanalen gäller det att svara på mail och finnas tillgänglig. Är det chatt, telefon eller något annat, tala om det så att förväntningarna sätts på rätt nivå.

6. Fira framgångarna – berätta om nya affärer, levererade projekt, uppskattningar från kunder och allt som gör att ni skapar en framgångskultur. Fira framgångar med glädje och stolthet. Det skapar en grund för trivsel samt ett rykte om ett trivsamt och roligt bolag att jobba i.

7. Ta en fika – har ni svårt att få tid att ses? Ta en frukost eller eftermiddagsfika på vägen till eller från jobbet. Ni hittar säkert en plats som kan korsas smidigt vid en tidpunkt som passar er båda. Trevligt, effektivt, avslappnat och gott!

8. Tydliggör visionen för bolaget – visa vart företaget är på väg samt vilken vision styrelsen och ledningen har. Den här delen bygger gemenskap och stärker målbilden, då kan konsulten välja att dela visionen och arbeta aktivt för att uppnå den eller gå till ett annat bolag som har en vision som i större utsträckning överensstämmer med konsultens framtidsbild.

9. Gemensamma möten – eftersom konsulterna är ute på uppdrag och inte ses dagligen är det viktigt med gemensamma träffar. Det kan vara månadsmöte på kvällstid eller frukost på konsultkontoret varje fredag, eller vad som nu passar. Möten där information om vad som sker i bolaget, kombineras med något gott att äta/dricka samt att skratta och ha roligt tillsammans brukar uppskattas.

10. Visa glädje och engagemang – berätta om din syn på saker och ting. Dela med dig av personliga reflektioner och sprid positiva budskap. Det ger energi och skapar glädje.

Med Cinode Free skapar ni delbara online-cv:n på några sekunder!

Gästbloggare - Eleonore Hammare

Eleonore Hammare, CIO Frösunda Omsorg och senior rådgivare till konsultbolag samt styrelseordförande i konsultbolaget Nikita AB. Eleonore är också anlitad som moderator vid olika konferenser, föredragshållare inom ämnena ledarskap, IT och organisationskultur och skriver krönikor och bloggar. Eleonore har erfarenhet som IT-chef/CIO i finans- och försäkringsbranschen och har också varit VD för konsultbolaget Systemstrategerna.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg