Förändringsarbete i praktiken

Hur har ni gjort? Vad är hemligheten? Hur har ni hanterat motstånd mot förändring (underförstått: för det har ju många)? Vilka lärdomar och råd kan ni förmedla? Sådana och andra frågor är inte helt ovanliga. Prevas har nämligen gjort en förändringsresa som heter duga. Jag sammanfattar starten, resan, läget och några lärdomar. Jag som skriver heter Johan Strid och är vd på Prevas sedan augusti 2018.

(mer…)

Svenska Professional Services-företag långt efter inom digitalisering

Trots att många konsultföretag hjälper sina kunder inom digitalisering är den digitala mognaden låg bland svenska Professional Services-företag. Endast en tredjedel av bolagen har förändrat sina affärsmodeller i och med digitaliseringen och en procent av beslutsfattarna anser att de använder automation samt AI i sina kundleveranser. Detta visar en ny unik undersökning från Digital Engine och Cinode.

(mer…)

”Give a voice to the unheard”

Konsultpodden gästas denna vecka av Johan Wallquist från Centigo. Vi fokuserar på konsultlivscykeln, det personliga varumärket för konsulten och hur vi ställer om till digitala arbetssätt i konsultbranschen! Dessutom får ni höra om Håkans första konsultuppdrag.

(mer…)

Konsultbolagen med högst andel kvinnor 2020

För sjätte året i rad har Cinode tagit del av de senaste årsredovisningarna för att titta på det totala utfallet men också för att granska hur könsfördelningen i styrelserna ser ut.

Detta år ser vi glädjande nog framför allt stora förbättringar i styrelserummet. Fyra av tio konsultbolag har minst 40 procent kvinnor. Det är en markant förbättring jämfört med tidigare år. Även bland medarbetarna stiger andelen, dock marginellt.

Flera företag har också många intressanta initiativ. Men vilka konsultbolag lyckas rekrytera flest kvinnor?

(mer…)

Kvinnor – dags att äga!

“It is our choices, Harry, that show what we truly are, far more than our abilities,” säger Albus Dumbledore i Harry Potter and the Chamber of Secrets. Jag har flera gånger de senaste åren hört erfarna och kompetenta kvinnor i konsultbranschen uttrycka osäkerhet kring sin förmåga att starta och driva eget bolag, som om det vore en alldeles unik talang.

I första hand är det ett val och dessutom relativt enkelt att starta ett konsultbolag. Min förhoppning är att fler kvinnor ska välja entreprenörskapet. För vi behöver bli fler!

(mer…)

Lyckade konsultstrategier under kriser

Covid-19 skapar utmaningar för många företag och organisationer, även för konsultbranschen. Vad kan vi lära oss av erfarenheter från tidigare kriser? Julia Thelin på Cinode intervjuar Mats Schultze som satt i ledningen för Avega Group under IT-/telekomkrisen och finanskrisen. Idag arbetar han som konsult eller styrelseledamot i små och medelstora företag.

(mer…)

Hur jämställd är konsultbranschen egentligen?

Trots att Sverige anses vara en förebild inom jämställdhet är vi inte jämställda. Många kvinnor har upplevt att de blivit negativt bemötta just för att de är kvinnor. Hur förändrar vi dessa strukturer och vad kan du som individ göra för att vi ska bli mer jämställda?

(mer…)

Sveriges populäraste nyhetsbrev för konsulter

Gör som över 6000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.