Oikea lahjakkuus saa koko organisaation kukoistamaan

touko 24 2022 · Skills Management

Kirjoittanut: Mattias Loxi

Konsulttijohtajat ja tiiminvetäjät vastaavat yritykselle sopivien työntekijöiden rekrytoinnista ja vaaditun huippuosaamisen houkutteleminen ei ole aina helppoa. Se on usein jopa kasvun este. Oikea lahjakkuus voi saada koko organisaation menestymään, kun taas väärä rekrytointi maksaa maltaita – tarkalleen ottaen lähes 67 000 euroa.

Työntekijöiden osaaminen on yrityksen arvokkain pääoma. Oikean osaamisen yhdistäminen haluttuun tehtävään on ratkaisevaa yrityksen kannattavuuden kannalta. Pitkäjänteisen menestyksen saavuttamiseksi työntekijöiden tietotaidon tulee kehittyä kilpailijoita nopeammin. Globalisaatio ja digitalisaatio tuovat yrityksille sekä mahdollisuuksia että lisäävät haasteita. Yritysten on puolestaan oltava joustavia ja kyettävä sopeutumaan uusiin olosuhteisiin työmarkkinoilla. Kun uuden osaamisen tarve kasvaa, yrityksille on tärkeää kehittää ja vahvistaa sisäistä osaamistaan pysyäkseen kilpailukykyisinä.

Nykyään monet yritykset kärsivät työntekijäpulasta, eikä päteviä ehdokkaita ole helppoa löytää vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Lyhyellä aikavälillä tämä vaikuttaa tuottavuuteen ja tehokkuuteen, pidemmällä aikavälillä puolestaan yritysten tuloihin, maineeseen sekä uusasiakashankintaan.

Epäonnistunut rekrytointi on kallista

Tärkeä tekijä oikean osaamisen löytämisessä on onnistunut rekrytointi. Väärien henkilöiden rekrytointi voi olla kallista – keskimääräiset kustannukset voivat nousta jopa 67 000 euroon. Epäonnistuneen rekrytoinnin yhteydessä syntyy lisäksi  piilokustannuksia, kuten vaikutukset kollegoihin, asiakassuhteisiin, tavoitteisiin ja budjettiin. 

Den genomsnittliga kostnaden för en felrekrytering uppgår till hela 700 000 kronor. Dessutom Sen lisäksi, että rekrytoija ymmärtää ehdokkaan tarpeet, on hänen tiedettävä, mihin yritys on menossa. Miksi yritys on ylipäätään olemassa ja mikä sen tarkoitus on? Miksi ihmisten pitäisi haluta olla osa yritystä? Jos yrityksen tarkoitus ei ole rekrytoijalle kirkas, ei ehdokaskaan sitä voi ymmärtää. 

Hyvä osaamisen johtaminen helpottaa rekrytointia

Pula ammattitaidosta on kaikkialla maailmassa suurempi kuin koskaan. Yritykset pyrkivät keräämään huippuosaamista joukkoihinsa samalla kun monilta yrityksiltä puuttuu nykytilan ymmärrys osaamisestaan. Jos yritykset eivät tunne nykyisten työntekijöidensä taitoja, riski epäonnistuneeseen rekrytointiin kasvaa.

Oikeilla digitaalisilla työkaluilla ja hyvällä valmistelulla parannat merkittävästi rekrytoinnin onnistumista. Osaamisen johtaminen lisää ymmärrystäsi työvoimasta, auttaa sinua tunnistamaan mahdolliset vajeet, sekä luo kokonaiskuvan tulevaisuudessa tarvittavista taidoista. Oikeat työkalut helpottavat yrityksen sisäisen osaamisen lisäämistä tulevaisuudessa.

Digitaalinen työkalu auttaa projektien tuloksekkaassa läpiviennissä, rekrytoinnissa, sekä ulkopuolisen asiantuntijatyön hankinnassa. Parhaat tiimit rakentuvat yhdistämällä oikeat ihmiset ja taidot. Kun tiedät mitä tarvitset, voit linjata, mitä osaamista kannattaa hankkia rekrytoimalla, mitä puolestaan ulkoisilta yhteistyökumppaneilta.

Yhteistyö kumppaneiden tai alikonsulttien kanssa voi olla toimiva ratkaisu, mikäli sopivaa osaajaa ei löydy. Oma ekosysteemi on siis mahdollista rakentaa valituista alikonsulteista ja kumppaneista. Cinoden avulla voit löytää uusia alikonsultteja ja muita yhteistyöyrityksiä.

Työntekijät ovat tärkeitä lähettiläitä

Valmentava johtaja pyrkii luomaan läpinäkyvän ja monipuolisen työympäristön, jossa organisaation jokaisella jäsenellä on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Miten tämä tehdään? Tuomalla työntekijöiden kokemukset, taidot ja tavoitteet näkyviksi vahvistetaan henkilökunnan sitoutuneisuutta. Tyytyväiset työntekijät puhuvat hyvää työpaikastaan. He ovat arvokkaita lähettiläitä seuraavan osaajan etsinnässä.

Onnea rekrytointiin!

Haluatko lisää vinkkejä meiltä? Lataa oppaamme  “77 Vinkkiä – kuinka menestyt konsulttiyrityksesssäsi paremmin osaamisen johtamisen avulla.”

Aloita jo tänään Kokeile Cinoden osaamisen hallintajärjestelmää ilmaiseksi 14 päivän ajan.

Mattias Loxi - cofounder of Cinode. Marketing/Sales.

Mattias Loxi - cofounder of Cinode. Marketing/Sales.

Mattias is one of the founders of Cinode. Now in Marketing and Sales - runs the most popular blog and newsletter "Veckans konsultnyheter" about the Swedish consulting Industry. Also a lot of Speaking engagement. Add him in Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Saatat pitää myös...

Kaikki viestit